09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (رجوی)

تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (رجوی)

سلسله مقالات حامد صرافپوردرباره انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین

توضیح نگارنده: ضروری است به این نکته اشاره کنم که حدود 10 سال پیش سلسله مطالبی را تحت عنوان “انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین” انتشار می دادم که به دلیل مشغله زیاد، ادامه آن پس از 30 قسمت متوقف گردید. در حال حاضر 8 سال از انتشار آخرین قسمت آن می گذرد و طی این مدت، تعداد زیادی از دوستان و هموطنان در شبکه های اجتماعی خواهان ادامه آن و یا نوشتن خاطرات از درون مناسبات مجاهدین شدند که متأسفانه به دلیل کمبود وقت و برخی مشکلات دیگر، امکان آن فراهم نشد. پس از نزدیک به یک دهه، تلاش من بر این است تا حد امکان به تکمیل این کتاب بپردازم. کتابی محصول صدها ساعت کار و تلاش است!. تلاشی که دوستان جداشده نیز در آن دخیل بوده اند و بخشی از آن خاطرات خود آنهاست که در هر نقطه ضروری بود از آن استفاده خواهم کرد.

41 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - طرح اخراج مجاهدین ازعراق - لینک به قسمت چهل و یکم - 17 مرداد 1401  


40 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بازدید خانواده از اشرف! - لینک به قسمت چهلم  - 17 تیرماه 1401  


39 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - استراتژی آمریکایی ها در اشرف (FOB) و خلع سلاح مجاهدین! - لینک به قسمت سی ونهم - 16 خرداد 1401  


38 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - نبردهای حمرین - لینک به قسمت سی وهشتم - 17 اردیبهشت 1401  


37 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم -رادیو نجات و نیروهای جدیدالورود - لینک به قسمت سی وهفتم - 17 فروردین 1401  


36 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - پرچم عاشورا، آغاز روابط تازه با آمریکا و اسرائیل! - لینک به قسمت سی وششم - 17 اسفند 1400 


35 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - فرار نیروها - لینک به قسمت سی وپنجم - 19 بهمن 1400 


34 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - معترضین انقلاب ایدئولوژیک - لینک به قسمت سی وچهارم - 20 دی 1400


33 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - فصل آموزش تخصصی - لینک به قسمت سی وسوم - 2 دی 1400


 32 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - نرینه وحشی ،عارضه ورهنمود - لینک به قسمت سی ودوم - 18 آذر1400


 31 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - «غسل هفتگی» هدیه بزرگ مسعود رجوی به مجاهدین - لینک به قسمت سی ویکم - 16 آبان 1400


 30 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - گسترش محکمه ها در سراسر محوطه قرارگاه - لینک به قسمت سی ام - 17 مهر 1400 


 29 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بیدادگاه های رجوی - لینک به قسمت بیست و نهم - 17 شهریور 1400   


 28 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - دوردوم سرکوب ها - لینک به قسمت بیست وهشتم - 31 تیر 1400  


 27 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - کاخ های رجوی - لینک به قسمت بیست وهفتم - 17 تیر 1400  


 26 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - مردان درکام مرگ، زنان درحرمسرا - لینک به قسمت بیست وششم - 19 خرداد 1400  


 25 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - استراتژی تسخیرشهر! - لینک به قسمت بیست و پنجم - 19 اردیبهشت 1400 


 24 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - تغییردرمناسبا ت مجاهدین - لینک به قسمت بیست و چهار- 20 فروردین 1400  


 23 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - ترور صیاد شیرازی - لینک به قسمت بیست و سوم - 26 اسفند 1399  


 22 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - مرحله آمادگی برای سرنگونی - لینک به قسمت بیست و دوم - 25 بهمن 1399  


 21 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - رقص رهایی درحرمسرای ایدئولوژیک - لینک به قسمت بیست و یکم - 12 بهمن 1399  


 20 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - شعله های خون و آتش - لینک به قسمت بیستم - 5 بهمن 1399 


 19 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - هزارشین، هزارهمردیف - لینک به قسمت نوزدهم - 23 آذر 1399  


  18 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - دیگ و دیگچه - لینک به قسمت هجدهم - 7 آذر 1399  


  17 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - فازسرکوب همگانی - لینک به قسمت هفدهم - 27 آبان 1399  


  16 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - فازجدید سرکوب - لینک به قسمت شانزدهم - 17 مهر 1399  


  15 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - سوگواری برای حقوق بشر! - لینک به قسمت پانزدهم - 30 شهریور 1399  


  14 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - مریم رجوی و بازی سالیانه حقوق بشر- لینک به قسمت چهاردهم - 30 مرداد 1399  


  13 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - گوشه کناره های انقلاب مریم - لینک به قسمت سیزدهم - 22 مرداد 1399  


 12 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بند " ر " : ریاست جمهوری - لینک به قسمت دوازدهم - 11 مرداد 1399 


 11 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بند شین: شورای رهبری - لینک به قسمت یازدهم - 25 تیر 1399  


 10 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - قرارگاه مخوف باقرزاده - لینک به قسمت دهم - 11 تیر 1399 


 9 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بند د: هژمونی زنان - لینک به قسمت نهم - 4 تیر 1399 


 8 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - امضای معاصی «امضای رهایی» - لینک به قسمت هشتم - 29 خرداد 1399


 7 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - امام زمان - لینک به قسمت هفتم - 22 خرداد 1399


 6 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - جنگ های مروارید - لینک به قسمت ششم - 13 خرداد 1399  


 5 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - ستاد پرسنلی - لینک به قسمت پنجم - 7 خرداد 1399 


 4 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - مریم رجوی مسئول اول سازمان مجاهدین  - لینک به قسمت چهارم - 31 اردیبهشت 1399 


 3 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - نشست "تنگه و توحید"  - لینک به قسمت سوم - 24 اردیبهشت 1399  


  2 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بندهای انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین - لینک به قسمت دوم - 14 اردیبهشت 1399 


 1 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - متدلوژی سرکوب و مغزشویی در فرقه رجوی - لینک به قسمت اول - 7 اردیبهشت 1399 

 

  ادامه دارد...