06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (رجوی)

تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (رجوی)

سلسله مقالات حامد صرافپوردرباره انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین

توضیح نگارنده: ضروری است به این نکته اشاره کنم که حدود 10 سال پیش سلسله مطالبی را تحت عنوان “انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین” انتشار می دادم که به دلیل مشغله زیاد، ادامه آن پس از 30 قسمت متوقف گردید. در حال حاضر 8 سال از انتشار آخرین قسمت آن می گذرد و طی این مدت، تعداد زیادی از دوستان و هموطنان در شبکه های اجتماعی خواهان ادامه آن و یا نوشتن خاطرات از درون مناسبات مجاهدین شدند که متأسفانه به دلیل کمبود وقت و برخی مشکلات دیگر، امکان آن فراهم نشد. پس از نزدیک به یک دهه، تلاش من بر این است تا حد امکان به تکمیل این کتاب بپردازم. کتابی محصول صدها ساعت کار و تلاش است!. تلاشی که دوستان جداشده نیز در آن دخیل بوده اند و بخشی از آن خاطرات خود آنهاست که در هر نقطه ضروری بود از آن استفاده خواهم کرد.

 

38 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - نبردهای حمرین - قسمت سی وهشتم - 17 اردیبهشت 1401  


37 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - رادیو نجات و نیروهای جدیدالورود - قسمت سی وهفتم - 17 فروردین 1401  


36 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - پرچم عاشورا، آغاز روابط تازه با آمریکا و اسرائیل! - قسمت سی وششم - 17 اسفند 1400 


35 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - فرار نیروها - قسمت سی وپنجم - 19 بهمن 1400 


34 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - معترضین انقلاب ایدئولوژیک - قسمت سی وچهارم - 20 دی 1400


33 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - فصل آموزش تخصصی - قسمت سی وسوم - 2 دی 1400


32 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - نرینه وحشی ،عارضه ورهنمود - قسمت سی ودوم - 18 آذر1400


31 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - «غسل هفتگی» هدیه بزرگ مسعود رجوی به مجاهدین - قسمت سی ویکم - 16 آبان 1400


30 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - گسترش محکمه ها در سراسر محوطه قرارگاه - قسمت سی ام - 17 مهر1400 

 

 

10 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - قرارگاه مخوف باقرزاده - لینک به قسمت دهم - 11 تیر 1399 

 9 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بند د: هژمونی زنان - لینک به قسمت نهم - 4 تیر 1399 

 8 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - امضای معاصی «امضای رهایی» - لینک به قسمت هشتم - 29 خرداد 1399 

 7 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - امام زمان - لینک به قسمت هفتم - 22 خرداد 1399 

 6 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - جنگ های مروارید - لینک به قسمت ششم - 13 خرداد 1399 

 5 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - ستاد پرسنلی - لینک به قسمت پنجم - 7 خرداد 1399 

 4 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - مریم رجوی مسئول اول سازملن مجاهدین  - لینک به قسمت چهارم - 31 اردیبهشت 1399 

 3 - تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - نشست "تنگه و توحید"  - لینک به قسمت سوم - 24 اردیبهشت 1399

 2 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - بندهای انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین - لینک به قسمت دوم - 14 اردیبهشت 1399

 1 -  تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم - متدلوژی سرکوب و مغزشویی در فرقه رجوی - لینک به قسمت اول - 7 اردیبهشت 1399 

 

 

 

ادامه دارد...