09232021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

درس آزادی مریم رجوی بمناسبت اول مهر ؟!

درس اول هرمدرسه ، آموزش سواد خواندن ونوشتن وسپس یاد گرفتن استفاده ازتکنولوژی ها برای استفاده درمسیر گذران زندگی ای است که پیوسته دشوار ودشوارتر میشود،وظیفه ی هر دانش آموز فرا گرفتن این علوم و ماموریت هر آموزگار تلاش برای نشان دادن این چراغ راه زندگی دشوار کنونی که امور آن بدون تسلط بدین علوم وفنون لازم نمیگذرد ، میباشد، تنها بعد از انجام این وظایف اولیه است که دانش آموز بالغ وآموزگاران واستادان او میتوانند وارد سایر جهات زندگی اجتماعی شوند و..........Milishia


مسعود رجوی گفت: باید او را افشا کنیم تا جایی که حسابی له شود

محمد محمدی گرگانی از اعضای سابق تشکیلات در کتاب خاطرات و تاملات در زندان شاه درباره این رویکرد مسعود رجوی می‌نویسد: «یکی از افراد قدیمی زندان که در سال 1350 عضو سازمان بود، در سال 51 آمد پیش مسعود و با او تحت این عنوان بحث کرد که برایش سوالاتی درباره توحید پیش آمده است. من هم در آن بحث حضور داشتم. او حرف هایش را بسیار خصوصی گفت. بعد در سال 56 در زندان اوین با بچه‌های جمع اختلاف پیدا کرد و به دنبال آن موضعی را مطرح کرد و مسعود رجوی گفت..........Masoud Akhmu

جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام وسایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی

 اگر جرأت و شهامت آن را داری ازرهبری این فرقه یک انتقاد کوچک بکن آنوقت ببین چی به روزگارت خواهند آورد و تمام پولهایی را که در طی این سالیان به تو داده اند لیست کرده و منتشر خواهند کرد چنانکه در رابطه با بسیاری دیگر چنین کردند. البته تو جرآت و شهامت این را هم ندارید چون اگر............ghafour fattahian 01

آیا عباس مدرسی فر با مریم رجوی زاویه پیدا کرده بود؟

بعد از فوت عباس مدرسی فر چهره کریه مریم قجر برای خودم روشن شد که چگونه او از وی کینه شتری به دل داشته که حاضر نشد در مورد فردی که عمر خود را در مناسبات فرقه گذرانده یک جمله بگوید و بسیار متاسفم برای بقیه اعضای قدیمی که هنوز فکر می کنند که مریم قجر برای آنان ارزشی قائل است .........Abas modaresifard 03

سازمان مجاهدین خلق به دنبال چیست؟

در مراسم پنجاه و شش سالگی سازمان که با تبلیغات بالایی برگزار شد، در معرفی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق و معاونین وی در آلبانی، به اسامی کسانی مانند وحیده نبوی 34 ساله، شیوا ممقانی 40 ساله، مریم رضایی 30 ساله، سپیده پورتقی 40 ساله، آذر اکبرزادگان 39 ساله، اشرف ابریشم چی 39 ساله و … برمی خوریم.

با توجه به فرار سازمان مجاهدین خلق از ایران در سال 1360، قطعاً افراد معرفی شده با سن کمتر از چهل سال، هرگز ایران را ندیده اند و........Masul Aval wa moavenan Kopie 3

هجرت بزرگ یا ترس مجاهدین

آقا وخانم رجوی ازعراق به البانی نقل مکان کردند که درجهان سالیانه هزاران نفردست به چنین کاری میزنند وموضوعی عادیست اما چرا رجوی اینقدربه این کلمه پروبال داده وسعی دارد کلمه را قدیس کند ببینیم خودش چی گفته دریک عملیات متهورانه وسریع که رژیم سعی داشت کل مجاهدین رادرعراق با موشک..........Ali Shirzad

شما رجویست ها بعنوان تنها آلترناتیو احتیاج به همبستگی ملی ندارید 

 تو واقعا فکرنمیکنی که چیزی د رجمجه ی سرت تکان خورده آقا رحمان؟ دعوت رجوی از جنس ” همه با من ” بود وطبیعی است که این دعوت مورد اجابت قرار نگیرد واگر کمی  و بمدت کوتاهی هم قرار گیرد، بزودی این همبستگی با کارهای دیکتاتور منشانه ی رجوی ازهم میگسلد وچنانکه دیدیم، گسست! … من تصور نمیکنم که این مسائل اپوزیسیون ترقی خواه ومردمی را دچار نومیدی کند و چون شما را میکند ، منطقا میتوانم نتیجه بگیرم که شما اپوزیسیون مرتجع وضد مردمی هستید.............Mojahedin only Alternativ

  • اخبارروز