01192022چهارشنبه
Last updateچهارشنبه, 19 ژانویه 2022 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین


خفقان مجاهدین با حصول پیشرفت در مذاکرات هسته یی

وقتی صحبت از پیشرفت مذاکرات می شود و همه طرف حسابها بویژه  آمریکا به آن اشاره می کنند سران فاسد و بدنام مجاهدین یا خفقان گرفته و سکوت پیشه می کنند و یا رهبر فاسد و بدنام این گروه......wien Atomoc contries flags

همیاری با سیمای آزادی ، پولشویی و تامین هزینه ضیافت‌های مریم رجوی 

همیاری، علاوه بر پوشش دادن میلیون ها دلار پول کثیف، یک ویژگی دیگر هم دارد و آن فرار مالیاتی است. مجاهدین تحت عنوان دریافت کمک های مردمی، میلیون ها دلار پول غیرقانونی جابجا می کنند.....Maryam church 2022 . 04

نقض حقوق انسان ها به حرفه ای ترین شکل در مناسبات فرقه رجوی

یک زمانی در تشکیلات سازمان شاخص این بود که هر مردی که از لحاظ تشکیلاتی به نقطه ذوب در رهبری رسید و مجرد بود یک زن مجرد در فرقه به وی می دادند و او مجبور به ازدواج تشکیلاتی با آن مورد بود.....MKO Cult 2

  • اخبارروز