09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

درکنار ابراز همدردی با خانواده ی مهسا ، نباید جوگیرشد!

مهسا امینی یک دختر ناکام 22 ساله ی اهل سقز بدلایلی که هنوزتفرعات آن اقلا برای من روشن نیست، درجریان مواجهه با گشت ارشاد تهران جان خود را ازدست داد وموجب تالم روحی اغلب ایرانیان گردید......Maryam Spy


مریم رجوی که دستانش تا مفرغ در خون زنان و مردان کردستان اغشته است

خانم رجوی شما و شوهر فراریتان باید پاسخگوی خیانت به امید و ارزوی کسانی باشید که تحت تاثیر شعارهای در ظاهر فریبنده اما در باطن مملو از دجالیت و شیادی بوده است......ghafour fattahian 01

سیستم برده داری ومسئول کارگری؟

این روزها افراد زیادی از افراد باسابقه تر سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق به پای تلویزیون کشیده میشوند تا دربرنامه ی ارتباط زنده ای که گاه وبیگاه ووقت وبی وقت سیمای دروغ پراکنی آزادی رجوی ترتیب میدهد......MEK Arm

زمینه چینیهای قبلی برای توطئه های بعدی!

ازآنجا که سازمان درک میکند که وجود هرایرانی در آلبانی قوت قلبی برای اسرای خودش ازحیث رهائی ازاین تشکیلات جهنمی است، لاجرم کار را باید طوری ترتیب دهد که هیچ فرد وموسسه ویا تشکلی وجود نداشته باشد.....Maryam sheytan00

به بهانه ازادی آقای حمید محمد اق اتابای دوست و همرزم سابقم

همرزمان سابق ایا می دانید کسانی همانند پنس و امثال او که به البانی می ایند چقدر هزینه ان است و این در حالی است که شماها که جوانی و دار و ندار خود را به پای این فرقه جنایتکار گذاشته اید......Ghafur Fatahian 02

  • اخبارروز