06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

فعلا آلترناتیو این رژیم ، تجزیه ونابودی کشور است!

روابط مستقر ومستتر درتشکیلات رجوی ابدا نشان نمیدهد که دارندگان این طرزتفکر فوق ارتجاعی میتوانند یک جمهوری دموکراتیک برای ما درست کنند و مردم ما هم به این حد ازشعور اجتماهی رسیده اند که به این وعده های سر خرمن توجهی نکنند....Rajavi Massoud 37


سیاست تروریستی 30 خرداد رجوی از تهران تا اروپا!

 آنچه در نمایش رجوی در اروپا یافت نمی شود، تبلیغ و تمجید از شروع فعالیت های تروریستی در 30 خرداد است، اما تا بخواهید بازی حقوق بشری در این تجمعات و سخنرانی ها یافت می شود....Hamed Sarrafpour 04

آقای خامنه ای آقای رجوی رامرتجع خواند

رجوی که اول دم ازانقلاب ومجاهد پرکینه سرکوچه کمینه ، امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه ، سفارت امریکا را موزه انقلاب بکنید ، گروگانهای امریکایی را محاکمه کنید ، ایران را ویتنام دیگربرای امریکا میکنیم...Masoud Akhmu

باند رجوی حق خانواده ها را ناحق جلوه میدهد!

مصطفی قائدی نامی هم که از اسرای مرید رجوی است، به میدان آورده شده تا ثابت کند که خانواده های اسرای رجوی حق نوشتن یک نامه ی خشک وخالی را هم ندارند واگر این خواست پلید رجوی را قبول نکنند وپررویی کرده ودرخواستی دال بر انجام ملاقات با بچه ی اسیر شده ی شان را داشته باشند، " مزدور " و... نامیده خواهند شد..khanewadeha 08

سقوط آزاد سازمان مجاهدین از خرداد تهران تا خرداد سوئد

بیش از 4 دهه از آن سخنرانی آتشین و پرطمطراق گذشت، در این مدت نه تنها خون های زیادی بی گناه ریخته شد، که ایران نیز گرفتار توفانی سهمناک و بنیان کن شد که اثرات مخرب آن تا ده ها سال دیگر باقی خواهد ماند...Hamed Sarrafpour jpg

سی خرداد سال 1360 آغاز یک پایان

در گیرو دار آتش و خونی که رجوی برپا کرده بود دسته دسته جوانان ایران به کام مرگ رفتند چه از اعضا و هواداران مجاهدین و چه طرفداران حکومتی و یا مردم عادی در کوچه و خیابان که با ترور های کور و بمب گذاری های بی امان مجاهدین کشته شدند.....Edward Berlin

دوربین استراتژی سرنگونی

رجوی میگوید کانونهای شورشی پنج هزاردوربین های شهرداری ها را تسخیرکردند اگرشکسته ودزدیده اید بگویید غنیمت جنگی گرفتیم مگرزمین گرفتید که اسم انرا تسخیرگذاشته اید تسخیر؟Haking kamera

  • اخبارروز