09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

درکنار ابراز همدردی با خانواده ی مهسا ، نباید جوگیرشد!

مهسا امینی یک دختر ناکام 22 ساله ی اهل سقز بدلایلی که هنوزتفرعات آن اقلا برای من روشن نیست، درجریان مواجهه با گشت ارشاد تهران جان خود را ازدست داد وموجب تالم روحی اغلب ایرانیان گردید......Maryam Spy


مریم رجوی که دستانش تا مفرغ در خون زنان و مردان کردستان اغشته است

خانم رجوی شما و شوهر فراریتان باید پاسخگوی خیانت به امید و ارزوی کسانی باشید که تحت تاثیر شعارهای در ظاهر فریبنده اما در باطن مملو از دجالیت و شیادی بوده است......ghafour fattahian 01

وظیفه ی معلم آزاده ، محکوم کردن خیانت های رجوی هاست!

ازاین مریدرجوی که خود را معلم آزاده وبدتر ازآن نماینده ی معلمان آزاده ی ایران معرفی میکند ، باید پرسید که آیا یک زندانی وابسته به گروه ها وحتی یک زندانی مستقل ومخالف سیاسی دردوران پهلوی میتوانست چنین نامه هایی رااززندان بیرون فرستاده ومتن آن را به این وسعت منتشر کند؟.....Pakat Name 01

زمینه چینیهای قبلی برای توطئه های بعدی!

ازآنجا که سازمان درک میکند که وجود هرایرانی در آلبانی قوت قلبی برای اسرای خودش ازحیث رهائی ازاین تشکیلات جهنمی است، لاجرم کار را باید طوری ترتیب دهد که هیچ فرد وموسسه ویا تشکلی وجود نداشته باشد.....Maryam sheytan00

درمجاهدین ، اسلام بنفع رجوی قربانی شده است!

 باوجود تمامی جنایاتی که دراین نامتعارف ترین جریان فرقوی درطول اقلا 4دهه اخیراتفاق افتاده وآنرا به سازمان استحاله یافته ی مجاهدین یا فرقه وباند رجوی تغییر ماهیت داده....Arme moj shekaste 01

به بهانه ازادی آقای حمید محمد اق اتابای دوست و همرزم سابقم

همرزمان سابق ایا می دانید کسانی همانند پنس و امثال او که به البانی می ایند چقدر هزینه ان است و این در حالی است که شماها که جوانی و دار و ندار خود را به پای این فرقه جنایتکار گذاشته اید......Ghafur Fatahian 02

کیهان لندن خود را به یک مشت دلار خون آلود رجوی فروخته است

واقعا جای تاسف دارد که شما ها نام ، آبرو و حیثیت کیهان لندن را با این نوع خود فروشی ها و هرزه نویسی ها برده اید و هیچگونه شرم نمی کنید و آبروی هر جه روزنامه نگار و نویسنده را هم لکه دار می کنید .Karami mohamad

سیستم برده داری ومسئول کارگری؟

این روزها افراد زیادی از افراد باسابقه تر سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق به پای تلویزیون کشیده میشوند تا دربرنامه ی ارتباط زنده ای که گاه وبیگاه ووقت وبی وقت سیمای دروغ پراکنی آزادی رجوی ترتیب میدهد......MEK Arm

چراخانم رجوی بیماری هاری گرفته

حرفهای رجوی راباید عکس نشان داد تا فهمید چه میگوید عین اکوان دیو شاهنامه تشریف داره وقتی میگوید ازادی منظورش چماق کشی ست وقتی میگوید تروریسم میخواهد تروریسم خودش را پنهان کند......Books atacte Radio Farda

حمله ماموران امنیتی فرقه رجوی به میز کتاب انجمن آسیلا محکوم است

فرقه رجوی تلاش دارد تا کشور آلبانی را که یک کشور اروپایی است تبدیل به عراق دوران صدام نماید و تلاش دارد تا در حین سردادن شعار آزادی و دمکراسی دیکتاتوری خود را در اروپا گسترش دهد.Books attacte in Albania 03

آلترناتیوی که ازسایه ی خودش هم میترسد!

جریان منحط ومستبدی که هیچ حقی برای اعضایش قایل نیست وبرای جلوگیری ازجداشدن هریک ازآنها اقدامات شدید نظارتی انجام داده و میزان این نظارت را تاحد برقراری یک حکومت نظامی تمام عیار ارتقاء میدهد....Maryam Rajavi Parishan

اسناد جدیدی از همکاری مسعود رجوی و برادرش با ساواک منتشر شد

گردش‌کار این رفت‌وبرگشت‌ها به شاه گزارش می‌شود و او چنین نظر می‌دهد: تصور نمی‌رود صحبت با برادرش در زندان عملی باشد. با سازمان مذاکره شود ترتیبش را بدهند اگر در دادگاه تجدیدنظر اظهار ندامت نکند نمی‌شود....Rajavi 022222

بجای آموزش پوشالی برای نسل جوان، قطره ای آگاهی و اختیار به اسیران خودتان بدهید

مریم رجوی، همواره در فرقه رجوی، با نگه داشتن و مومیایی کردن مسعود رجوی در صدر خرعبلات خود را به خورد اعضای اسیر و ناآگاه در درون مناسبات می دهد.Mehdi Sojoudi

آیا میتوانید نمونه ی این نظام دموکراتیک را بما نشان دهید؟

وقتی ابتدائی ترین حقوق اعضای این تشکل مخوف کاملا شخم زده شده، شماها اساسا درکی ازآزادی ندارید تا بتوانید آنرا برای ما ایرانی ها به ارمغان بیآورید......Behind Glass

بازانتشار یاوه ها، علاج درد مجاهدین خلق نیست!

رسانه های رجوی این شایعات را که توسط امپریالیزم رسانه ای ومخصوصا بخش فارسی زبان آن با شدت وحدت تمام منتشر شده، درهوا قاپیدند و درخدمت تبلیغات ضدایرانی خود قرار دادند.....Bolton maryam

آیا ضربه ساواک به سازمان سنگین بود یا ضربه رجوی خائن؟

رجوی خائن با خیانت به بنیان گزاران سازمان که منجر به اعدام شان توسط ساواک شد و خیانت به اعضای سازمان و مردم ایران و مردم عراق و جنایات بیشماری که علیه مردم ایران مرتکب شده است.....Ali Jahani

درمبارزه با کرونا، ایران وضع بهتری نسبت به ارباب رجوی دارد!

فرقه ی تبهکار ودروغگوی رجوی با قبول اینکه سویه ی 1میکرون دربسیاری ازکشورها هم شیوع پیدا کرده، گفته است که این نوع کرونا دردیگر کشورها بهصورت یک سرماخوردگی شدید عمل میکند و خطر جانی ندارد....covid 19

اینها که ازخصوصیت های بارز اعضای مجاهدین است؟

من هرگز اعتقاد نداشته وادعا نکرده ام که افراد پیوسته به مجاهدین رجوی ، ازابتدا چنین آدم هایی بودند وبجایش اعتقاد راسخ دارم که این افرادنگون بخت براثر تلقینات مداوم سیستم مغزشوئی رجوی ها چنین شده اند......Ferghe Cult 260 410

تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (قسمت چهل و یکم)

 مهناز در یکی از نشست ها، ناخواسته از دهانش در رفت و گفت: «ما که مشکلی نداریم، بیشتر نگران شما هستیم. همه ما پاس هایمان توی جیبمان هست و دلار هم داریم، اگر مشکلی پیش بیاید سریع از عراق خارج می شویم...Hamed Sarrafpour jpg