اجلاس شورای رجوی اینبارهم طبل توخالی!

به روبا گفتند شاهدت کیست گفت دمبم، حالا اگر خانم رئیس جمهور یک حرفی زد چه کسی غیر از اعضای دست دراز شورا باید تآیید کند؟ اگر نکنند فرقه آنان را به روز جداشدگان در آلبانی خواهد انداخت،به هر حال زندگی خرج دارد و بایستی طوری چرخ زندگی بچرخد، اما به شورایی ها بایستی گفت که بهتر است حضرات چشمانشان را باز کنند و.......Edward Berlin

-------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ ادوارد 06.04.2021

 اجلاس شورای رجوی اینبارهم طبل توخالی!

چندی پیش شورای دست ساز ناکارامد رجوی در پاریس جلسه مجازی تشکیل داد که گرداننده آن خانم مریم عضدانلو بود، رئوس جلسه را هم سایت تفرقه افکن نا همبستگی فرقه رجوی به نمایش گذاشت، تمام متن را خواندم اما چیز جدیدی در آن به چشم نمی خورد، تمامآ مشتی چرندیات تکراری که طی سالیان و چند دهه از سوی این فرقه و سران حقه بازش تکرار شده.

خانم رجوی اما طبق سنت دیرینه فرقه رجوی، مانند همسر غایب و چاچولبازش دست به تحلیل های آنچنانی زد که البته تنها برای تشکیلاتش قابل باور است آنهم برای در صدی از افراد مانند خودشان نه برای همه.

خانم رئیس جمهور مادام العمر شورای کذایی در ابتدا سال جدید ۱۴۰۰ را سالی تعیین کننده خواند و مدعی شد در این چند سال تحول مهم با تآثیرات سیاسی و اجتماعی در پیش است، البته به نوعی به نیروی از کار افتاده خود حالی میکند که تا چند سال از سرنگونی خبری نیست و بایستی با همین دروغ و دغلبازی در آلبانی اسیر بمانید.

در جایی دیگر ایشان چنین می گویند:

چهل سال پس از سی خرداد و مقاومت در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه و ۱۲۰ هزار شهید حالا دیگر رآی هر ایرانی سرنگونی است،

 خانم رجوی می گوید که مردم یک جمهوری دمکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت می خواهند.

مجاهدین قرص ۱۲۰ هزار خورده اند، تمام تجمعاتشان را ۱۲۰ هزار اعلام می کنند و هنوز هم بعد از چهار دهه تعداد قربانیان خود را همان ۱۲۰ هزار اعلام می کنند، اما 

این که مردم ایران چه می خواهند خود مردم ایران می توانند و قدرت آنرا هم دارند که هم بگویند و هم اینکه عمل کنند، اولآ استفاده از کلمه دمکراتیک و دمکراسی ووو کار شما نیست و فرقه سرکوبگر ضد آزادی مانند فرقه شما اجازه بکار بردن این کلمات را ندارد، چرا که ما در درون مناسبات چند هزارنفره شما جز سرکوب آزادی ها و به غیر از بت پرستی و تحمیل و خیانت به مردم ایران و استسمار ( خصوصآ در مورد زنان ) چیز دیگری ندیده ایم، دومآ شما و فرقه ضد بشری شما از تمام قوانین انسانی و عاطفه و مردمی بودن سالهای نوری به دور هستید و می توان به جرآت گفت تنها گروه سیاسی که در تاریخ ایران  قله شقاوت و ضد انسانیت را طی کرده شما و همسر شما و فرقه به گل نشسته شماست.

لازم به توضیح است که سران فرقه رجوی و در رآسشان خود مسعود رجوی زمانی در قرارگاه باقرزاده در عراق اعضای شورا را در نشست های خود به سخره می گرفت و هنگامی که قرار بود کسی از اعضای شورا به قرارگاه بیاید مسئولین و فرمانده هان مستمر به افرادشان می گفتند مواظب این شورایی ها باشید چون اینها خودی نیستند و غریبه هستند، اما وقتی همان عضو شورایی میامد همان فرمانده هان چنان چاپلوسی می کردند که حد و حساب نداشت و تلاش می کرندن تا با صحنه سازی تشیلات را آزاد جلوه بدهند.

خانم عضدانلو در نشست میان دوره ای می گوید: آینده ایران، آزادی و دمکراسی مبتنی بر جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد و همه ادیان و اقلیها و ملیت هاست،

البته در شعار هرگز کم نمیاورند و اما همانطوریکه گفتم فرقه رجوی اساسآ اجازه نام بردن واژه های ابینچنینی را ندارد زیرا تشکیلاتشان کاملآ دیکتاتوری و تحمیلی است و اصلآ بویی از دمکراسی نبرده، در ضمن معلوم نمی کنند که منظور از دمکراسی کدام دمکراسی است؟ در رابطه با آزادی ادیان هم کذا می بافد چون شخصآ به عنوان یک مسیحی در درون مجاهدین شاهد سرکوبی و به تمسخر گرفتن پیروان ادیان دیگر را در درونشان دیده ام بایستی گفت حنای شما رنگ ندارد و کمی خجالت هم چیز خوبی است، از آزادی و برابری زن و مرد هم تا کنون هزاران با نفرات جدا شده از فرقه رجوی در این مورد افشاگری کرده اند، در تشکیلاتی که مدعی برابری زن و مرد است و همین خانم رجوی هم شعارش را سر می دهد سرکوبی زن و مرد مدام در جریان است و در مورد خصوصیترین موارد هم برای مردان و هم برای زنان فرقه تصمیم می گیرد، هیچکسی در تشکیلات فرقه رجوی اجازه تصمیم گیری در مورد خصوصی ترین مسائل خود ندارد.

اعضای شورا هم برای اینکه از غافله عقب نمانند و چاپلوسی خود را به خانم نشان دهند چونان ملیجک به میدان آمده و ادعا کردند که بله در سال ۹۹ خانم جان گفته بودند که برای سران رژیم ایران نه جان و سلامتی مردم ایران ، نه آب و خاک و نه فرهنگ و منافع ملی کمترین ارزشی ندارد.

  به روبا گفتند شاهدت کیست گفت دمبم، حالا اگر خانم رئیس جمهور یک حرفی زد چه کسی غیر از اعضای دست دراز شورا باید تآیید کند؟ اگر نکنند فرقه آنان را به روز جداشدگان در آلبانی خواهد انداخت،به هر حال زندگی خرج دارد و بایستی طوری چرخ زندگی بچرخد، اما به شورایی ها بایستی گفت که بهتر است حضرات چشمانشان را باز کنند و سرشان را از آخور فرقه بیرون کنند و ببینند که آیا آب و خاک ایران ونیز فرهنگ و جوانان ایران برای رجوی ارزشی داشته؟ آیاشما از هم پاشاندن خانواده ها را در اردوگاه اشرف ندیدید؟ آیا طلاق های اجباری را ارزش فرهنگی می نامید؟ آیا کشوری به پهناوری ایران با فرهنگ کهنش به زیر پاهای ننگین صدام انداختن را دشمنی با ایران و ایرانی نمی پندارید؟ آیا سرکوبی منتفدین و تهدید به مرگ آنان را حتی در اروپا ارزش فرهنگی می نامید؟ آیا منع ملاقات پدران و مادران و فرزندان را با عزیزانشان ارزش می نامید؟ و خیلی از موارد دیگری که خودتان خوب آگاه هستید اما متاسفآنه هنوز سرتان زیر برف است.

در پایان هم خانم رجوی کانون های شورشی را که در واقع وجود خارجی ندارند جهت شیره مالی بر سر اعضای نگونبخت خود به رخ کشیده و گمان کرده که مردم هم مانند اعضای اسیر در تیرانا مجبور هستند تا این مزخرفات را باور داشته باشند،بار دیگر تآکید می کنم که چیزی به نام کانون شورشی وجود ندارد و این همان سیاست دوران اردوگاه اشرف است که ستاد کذایی داخله که مقرش در اردوگاه اشرف بود را طوری تحمیل می کردند که همه براین باور باشند که مجاهدین در درون ایران ستاد داخله دارند، کانون های شورشی هم در آلبانی و دراردوگاه اشرف سه مشغول است وهراز گاهی عکس هایی از بیابان های مانز را به عنوان شهرهای ایران غالب می کنند.

 در مجموع اجلاس میاندوره ای شورا اینبار هم چونان گذشته پشیزی ارزش نداشت و مانند طبل تو خالی بود که صدایش تنها به گوش اعضای گرفتار در اردوگاه مرگ در آلبانی می رسد.