صدها برادر سبیل کلفت مجاهد در نقش شهین ؛ مهین از فیسبوک حذف شدند !

عضاء فرقه خود را بعنوان خبر نگار ؛ محقق ؛ فعال حقوق بشر ؛ فعال اجتماعی و … جا می زنند و از بدین شیوه از ایران اطلاعات جمع می کنند و اگر به سوژه ای بر خوردند که زودتر خام و با فرد چت کننده راه بیاد طئمه خوبی برای فرقه رجوی به حساب می اید که با صحبت و دادن وعده های مختلف به دام می افتد.........Mohaad Razaghi

........................................................................................................................

پاریس : محمد رزاقی 08.04.2021

صدها برادر سبیل کلفت مجاهد در نقش شهین ؛ مهین از فیسبوک حذف شدند !

بر اساس اخبار منتشر شده از خبر گزاریهای بی بی سی ؛ یورو نیوز ؛ رادیو فردا و ... صدها صحفه فیسبوک که از اردوگاه بد نام اشرف 3 فرقه رجوی در البانی هدایت می شد بسته شده است .

فیسبوک مرکز فعالیت صحفه های بسته شده را که با اسامی ساختگی و فیک اداره می شدند را مزرعه ترول در البانی ( اردوگاه بد نام اشرف 3 ) مقر اعضاء فرقه رجوی داعشی می باشد مشخص کرده است .

 در تاریخ  پانزدهم اوت 2018  بر اساس خبر های دقیقی که از دوستانم در البانی گرفته بودم فعالیت اعضاء فرقه رجوی با اسامی و عکس جعلی را در ان زمان افشاء کردم .Ashraf 3 coputer Room 04

در ان مقاله که بصورت افشاء گرانه بود نوشتم :

اعضاء فرقه خود را بعنوان خبر نگار ؛ محقق ؛ فعال حقوق بشر ؛ فعال اجتماعی و … جا می زنند و از بدین شیوه از ایران اطلاعات جمع می کنند و اگر به سوژه ای بر خوردند که زودتر خام و با فرد چت کننده راه بیاد طئمه خوبی برای فرقه رجوی به حساب می اید که با صحبت و دادن وعده های مختلف به دام می افتد .

چند تیم مخصوص هم هستند که برادران سبیل کلفت از پشت کامپوتر با گذاشتن عکسهایی که از پروفایل خانمها در سایتهای مجازی عکس کپی می کنند و بعد روی ان عکس ان کار می کنند و صورت تار درمی اورند که کاملا مشخص نباشد سپس برادران سبیل کلفت با اسامی زنانه ؛ مهین و شهین ؛ مهناز و شهناز ؛ گلناز و گلسوم و … با طرف مقابل خود که جوان و مجرد هم باشد چت می کنند و از این جوانها می خواهند که چون خودشان ضد رژیم هستند ودوست دارند ازاد باشند پارتی بروند و در همه زمینه ها ازاد باشند وبیشتر در مورد  ازادی رابطه جنسی و  … صحبت می کنند بدین شیوه طرف مقابل را در دام خود می اندازند و حتا وعده سکس چت هم می دهند ! تا فرد مقابل خواسته انها را عملی کند .

لینگ مقاله نوشته شده در تاریخ پانزده . 08 . 2018 

https://iran-interlink.org/wordpressfa/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%9B/

سران فرقه رجوی همزمان با عربستان و اسرائیل با ساختن صحفات فیک در سایتهای اجتماعی و اسامی جعلی سعی در فریب مردم ایران خاص جوانان ایرانی را دارند و تمام تلاش خود بکار گرفته اند تا به هر شیوه ممکن سعی از انها برای اهداف پلید و کثیف خود خاص در این شرایط سخت اقتصادی سوء استفاده کنند .

چند هفته پیش هم در مقاله افشاگرانه نوشتم سران فرقه رجوی درسایتهای مجازی به دنبال جذب اراذل اوباش برای بر هم زدن امنیت مردم هستند و با تماس با اراذل اوباش و ارسال پول برای یک عده اراذل اوباش به انها در خرید خودرو ؛ موتور ؛ سلاح و  ... کمک مالی می کند و بطور خاص از طریق خانواده یک عده که به اسم از فرقه رجوی جدا شده اند و هنوز با فرقه رجوی در ارتباط تنگاتنگ هستند مثل ( برادر سیروس وفا در تهران ؛ یا خانواده عابدین جانباز در کرج  و خانواده محمد خدابنده لو در تهران و کرج  و ... ) از طریق این خانواده هایی که برای فرقه رجوی در داخل ایران جاسوسی می کنند اراذل اوباش از طریق این افراد به سمت برقراری ارتباط با فرقه رجوی برای تشکیل باند های جنایت وگرفتن اموزش و نا امن ساختن در محله ها و شهرها سوق داده می شوند و وعده انتقال از ایران به اروپا در صورت انجام چند اقدام خرابکارانه را به اراذل اوباش می دهند .

من شخصآ از مردم ایران بطور خاص از جوانان ایرانی تقاضا می کنم در سایتهای اجتماعی با افرادی که نمی شناسید و بطور خاص افرادی که در وحله اول از عواطف و تمایلات شما سوال می کنند و بر همان اساس روی مغز و افکار شما برای دام انداختن شما تلاش می کنند توجه کنند و به هیچ عنوان خود را در دام شیادانی که با اسامی مختلف در سایتهای اجتماعی مثل (خبر نگار ؛ محقق ؛ فعال حقوق بشر ؛ فعال اجتماعی ؛ و با عکسهای مشکوک که اسم زنانه دارند ولی در پشت مانیتور برادران سبیل کلفت فرقه رجوی داعشی نشسته اند و حتا وعده دوستی ؛ ازدواج و سکس چت هم می دهند و یا انتقال از ایران به اروپا و ... توجه ویژه کنند .

به برادران اراذل اوباش هم می گویم :

کسائی که شما را برای اقدامات خرابکارانه و نا امن کردن جامعه از طریق سایتها و یک مشت خود فروخته در داخل ایران سوق می دهند شاید در اول کار مقداری پول به شما بدهند تا بتوانند شما را اجیر کنند . اما به محض اینکه کارشان با شما تمام شد مثل یک دستمال یکبار مصرف شما را پرت خواهند کرد و خبری از انتقال به اروپا و ... نخواهد بود  و یا در صورتی که بدست عدالت به افتید ارتباط با شما را انکار خواهند کرد و شما باید تاوان بدهید .