سند تاریخی: سیمای نفاق را در واکنش به ترور سپهبد قرنی ببینید

در پی ترور سپهبد قرنی توسط گروهک فرقان در ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، سازمان مجاهدین خلق اعلامیه ای صادر کرد، در این اعلامیه آمده بود: چنانکه بارها متذکر گردیده‌ایم تفاوت بارز و بسیار آشکاری میان اعمال صالح و موضعگیری‌های متناسب انقلابی با اقدامات حاد و ناپخته و خشونت‌بار وجود دارد.........General Gharani 01

------------------------------------------------------------------------------------------

فراق، 27 آوریل 2021

سند تاریخی: سیمای نفاق را در واکنش به ترور سپهبد قرنی ببینید

مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار یک سند از اعلامیه‌ای که فرقه تروریستی رجوی در پی ترور سپهبد قرنی داشت، رفتار این فرقه تروریستی را با اقداماتی که در سال‌های بعد از خود نشان دادند مورد تحلیل قرار داد

 کانال تلگرامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: «در پی ترور سپهبد قرنی توسط گروهک فرقان در ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، سازمان مجاهدین خلق اقدام اعلامیه ای صادر کرد. در این اعلامیه آمده بود: «چنانکه بارها متذکر گردیده‌ایم تفاوت بارز و بسیار آشکاری میان اعمال صالح و موضعگیری‌های متناسب انقلابی با اقدامات حاد و ناپخته و خشونت‌بار وجود دارد. به این دلیل سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله اقدام نابجای قتل سرلشکر قرنی را تقبیح می‌کند.»Sanad mahkoiat terore gharani mojahedin

همین اطلاعیه نیم‌بند و دوپهلو می‌تواند رفتار سیاسی متناقض و نفاق‌آلود فرقه رجوی را طی سال‌های بعد نمایان سازد. طبق این اطلاعیه، فرقه رجوی در آن دوران فضا را برای «فعالیت و حق‌طلبی آزاد سیاسی» متناسب می‌داند و آن را «دموکراتیک» می‌خواند؛ اما طولی نمی‌کشد تا پرده نفاق از چهره سازمان کنار رود و آن‌ها که اقدامات تروریستی فرقانی‌ها را «غیراصولی» و «نابجا» می‌دانستند، پس از سال‌های ۵۹ و ۶۰ ترور مردم عادی از زن و کودک و پیر جوان تا مسئولین کشوری و لشگری را برای خود اصولی و بجا تلقی کنند.»