مریم عضدانلو سرکرده فعلی گروه تروریستی رجوی مفقودالاثر طبق روال هرساله يک پیام تکراری برای کارگران ایران فرستاده است. صرف نظر از دروغپردازی های ایشان و تکراری بودن این پیام نکاتی را ایشان مطرح کرده اند که‌ صد هشتاد درجه عکس رفتارهای اين سازمان ضد کارگران در خود سازمان هست برای نمونه به چند مورد بطور مختصر اشاره می می کنم. 

ایشان در حالی به‌ کارگران و دست فروشان روز کارگر را تبریک گفته است که سازمان در سال شصت با شروع مبارزه مسلحانه تعداد زیادی از همین کارگران و دست فروشان و دکه داران  که‌  تنها نان آوران  خانوادهای شان بودند را به‌ بهانه اینکه آنها سرانگشتان ارتجاع هستند کشته است. 

ایشان درحالی وعده روزگاری عاری از بهره کشی و نابرابری برای کارگران داده است که در سازمان بهره کشی و نابرابری بیداد می کند و نیروهای سازمان را بدون کمترین حقوق و مزایای به بیگاری می گیرد و آنها را به سخت ترین کارها بدون کمترین وسایل ایمنی وا داشته و تازه باید بعد از ۱۲ الی ۱۴ ساعت کار بدون مزد  شب ها در نشست های مسخره تحت عنوان عملیات جاری مورد انتقاد قرار گرفته و بگویند که کم‌کاری کرده اند. و يا عده زیادی از جوانان جویای کار را فریب داده و به بهانه کار یابی به قرار گاه اشرف آورده و به آنها به‌ دروغ می گفتند وارد شهر اشرف شده اید و اگر خوب کار کنید حقوق و مزایای خوبی به شما تعلق می گیرد و همچنین اقامت پناهندگی یکی از کشورهای اروپایی را برای شما می گیریم که‌ این جوانان که عمدتا از مناطق فقير نشین نظیر بلوچستان بودند که فريب دروغپردازی های سازمان را خورده بودند بعد از متوجه شدن دروغپردازی های سازمان بعد از سقوط صدام حسین جدا شده و  به کمپ آمریکایی ها رفته  بعدش به میهن برگشتند. 

ایشان درحالی دم از دفاع از حقوق کودکان کار می زنند که‌ خودشان کودکان زیر سن را در سازمان از پدر و مادر جدا کرده و محروم از تحصیل کرده و بعدش آنها را به بیگاری گرفته و وارد کارهای سخت نظیر جابجایی مهمات تانک و توپخانه کرده و حتی  از آنها  بر خلاف کنوانسیون‌های سازمان ملل در عملیات نظامی استفاده کرده و در مواردی به کشتن داده است.  و بر اثر همین فشار های جسمی و روحی بر  کودکان بود  که ما شاهد خودکشی بعضی از این کودکان در سازمان بوديم و همچنین کودکان عراقی را در زمان صدام حسین بخاطر تحریم و فقر مجبور به کار بودند را به‌ قرار گاه اشرف آورده و به کارهای سنگین وا می داشتند و حقوق ناچیزی به آنها می دادند. 

ایشان همچنین در این پیام در حالی از حداقل دستمزد کارگران حرف می زنند که‌ خودشان در سازمان به نیروهای سازمان که حقوق نمی دادند و می گفتند شما داوطلبانه به سازمان آمده اید  و به کارگران عراقی و سودانی هم که برای کار های ساختمانی به‌ قرار گاه اشرف می آوردند دوازده ساعت کار می کشیدند و دوهزار و پانصد دينار که‌ آنموقع زمان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بخاطر تحریم ها به‌ ارزش یک دلار بود می دادند و حتی غذایی را که خودشان زیاد می آوردند  دور می ریختند ولی به‌ این کارگران بیچاره که‌ گرسنه بودند نمی دادند. این سازمان ضد کارگران حتی من یادم هست که در زمان عملیات به اصطلاح مروارید بر خلاف همه قوانین بین‌المللی کارگران سودانی را بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند برای جابجایی مهمات توپخانه به‌ مناطق جنگی برده بود که عده ای از آنها بعد از اینکه متوجه شدند که وارد منطقه جنگی شده اند گریه می کردند و خواستار برگشت به پشت جبهه شدند. 

خانم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی و رئیس جمهور مادام العمر شورای به اصطلاح ملی مقاومت در حالی برای کرونا گرفتن و بیماری های کارگران اشک تمساح می ریزند که در سازمان نیروهای سالمند و مسن با انواع و اقسام بیماری ها که‌ اکثرا هم بر اثر بیگاری ها و کار های طاقت فرسای سازمان دچار شده‌اند و ما هر روز شاهد مرگ این نیروهای نگون‌بخت هستيم و يا اينکه بر اثر مبتلا شدن به کرونا جان خودشان را از دست می دهند و ایشان هیچ اقدامی برای این نیروهای سازمان انجام نمی دهند. 

ایشان در قسمتی از این پیام تکراری و مضحک شان در حالی به فوت حين کار کارگران اشاره کرده اند و اشک تمساح ریخته اند که در سازمان سران شان بخصوص مهوش سپهری معروف به نسرين که‌ يک زمان مسئول اول سازمان بود می گفت اگر کسی حين کار در سازمان بمیرد اشکال ندارد و ما او را به عنوان شهید سازمان می دانیم. 

همچنین ایشان در قسمتی از افاضات شان در حالی از تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران  و خالی بودن سفره نان شان گفته‌اند که اکثر این تعطیلی ها بر اثر تحریم های اقتصادی اربابان سازمان نظیر آمریکا اتفاق افتاده است که سازمان هم از این تحریم های ظالمانه اقتصادی بر علیه مردم ایران حمایت می کند و همواره خواستار افزایش آنها هست که یکی از عوارض این تحریم های نا عادلانه خالی شدن سفره نان همین کارگران زحمتکش است که سازمان به دروغ سنگ حمایت و دفاع از حقوق شان را به سینه می زند.

حالا خطاب به خانم عضدانلو باید عرض کنم که اینگونه پیام های تکراری و دروغپردازی ها دردی از  درد های بی درمان سازمان و تشکیلات رو به فروپاشی تان را حل نمی کند و همچنین کسی فریب این دروغپردازی های شما را نمی خورد و اقشار مختلف مردم ایران بطور خاص قشر زحمتکش و شریف کارگران نه تنها گول دروغپردازی های شیادانه و اشک تمساح شما را نمی خورند بلکه بخاطر خیانت ها و جنایات بی شمار تان علیه اقشار مختلف مردم بطور خاص طبقه کارگر از شما به شدت متنفرند و هیچگاه این اقدامات ضد کارگران شما فراموش نمی کنند.