09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

موسسان پنجم سناریو سران فرقه رجوی برای اسارت ذهنی و جسمی اعضاء نگون.

رجوی روح پلید و مریم قجربعد از سرنگونی اربابشان صدام ملعون با فرار و جدایی بیش از 800 نفر تا سال 85 مواجه شدند و برای جلو گیری از جدا شدن بیشتر اعضاء بار دیگر با شامورته بازی موسسان سوم را پیش کشیده و توسط سران فرقه برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء تلاش کردند ولی با توجه به............Mohaad Razaghi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاریس : محمد رزاقی 31.05.2021

موسسان پنجم سناریو سران فرقه رجوی برای اسارت ذهنی و جسمی اعضاء نگون.

چند هفته دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری بر گزار می شود . سران فرقه رجوی داعشی با سناریو تکراری و شیادانه وصدور پیامی به اسم رجوی روح پلید مدعی شده 30 خرداد را روز موسسان پنجم اعلام کرده !

 نگاه کوتاهی به سناریو تاسیس های گذشته به اندازیم . البته کسائی که از شگردهای سران فرقه رجوی اطلاع ندارند خق دارند انچه جدا شده ها از شگردها و جنایات سران فرقه رجوی داعشی افشاگری می کنند باورش برایشان سخت باشد ولی واقعیت و ماهیت درونی سران فرقه رجوی را همین جدا شده ها رو کردند و می کنند .

ــ اما چرا سران فرقه رجوی داعشی انهم به اسم رجوی روح پلید فیل موسسان پنجم را هوا کرده اند ؟

شامورته بازی رجوی روح پلید در اشکال مختلف و با سناریو های خاص به نمایش گذاشته می شود .

اولین بار در سال 74 رجوی داعشی با شامورته بازی موسسان دوم را در نشست موسوم به حوض اجرا کرد .

سال 73 رجوی روح پلید وقتی دید امار اعضاء ناراضی در مناسبات فرقه رجوی هر روز بیشتر می شود بیش از 500 عضو خود را که از اعضاء ناراضی بودند زندانی  وبا شکنجه های جسمی و روحی و برگزاری دادگاه و صدورحکم اعدام برای اعضاء ناراضی  سرکوب در تشکیلات فرقه را به اوج رساند .

سال 74 رجوی برای سرکوب دیگر اعضاء که اکثرآ از اردوگاه اسرای جنگی عراق از طرف صدام ملعون به رجوی هدیه شده بودند نشستهای موسوم به حوض با سناریو از پیش طراحی شده مدعی شد چون اعضاء گوش به فرمان نیستند و فرامین فرمانده هان را گوش نمی دهند و یک عده هم خواهان خروج و جدا شدن از فرقه رجوی هستند می خواهد ارتش دست ساز خودش را منحل کند !

البته سناریومنحل کردن ارتش دست ساز از پیش نوشته شده توسط رجوی روح پلید و با بازیگری دیگر سران فرقه تماما برای سرکوب ؛ خروج ممنوع  و مجبور کردن اعضاء نگون بخت به اطاعت کور کورانه بود و رجوی مدعی شد هر کس می خواهد در ارتش دست سازش ثبت نام کند باید تن به نشست تحت عنوان عملیات جاری ( نشست سرکوب ) تن بدهد .

رجوی روح پلید با نوشتن قوانین فرقه گرایانه در نشست موسوم به حوض اعضاء نگون بخت در شرایطی قرار داد که اعضاء نگون بخت نه  راه  پیش داشتند و نه راه پس !

باید اعتراف کنم رجوی روح پلید با شامورته بازی توانست اعضاء را از هرگونه مخالف نظر رجوی داعشی سرکوب و همچنین اعضایی که خواهان خروج از فرقه رجوی بودند را با صدور حکم اعدام و تحویل دادن به زندان ابوغریب عراق و... به خواسته خود که همانا نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی برسد .

رجوی روح پلید و مریم قجربعد از سرنگونی اربابشان صدام ملعون با فرار و جدایی بیش از 800 نفر تا سال 85 مواجه شدند و برای جلو گیری از جدا شدن بیشتر اعضاء بار دیگر با شامورته بازی موسسان سوم را پیش کشیده و توسط سران فرقه برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء تلاش کردند ولی با توجه به تغییر شرایط و نبود صدام ملعون و همچنین رفتن شخص رجوی روح پلید  به سوراخ موش و مریم قجر به پاریس نتوانستند مثل سال 74 سناریو خود را به  دلخواه خود اجرا کنند و بعد از اجرا شوء موسسان سوم باز اعضاء نگون بخت در اولین فرصتی که بدست می اوردند یا فرارمی کردند و یا با اعلام جدایی از اسارت ذهنی و جسمی خود را نجات می دادند .

رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی فیل موسسان چهارم را بعد از اخراج اعضاء فرقه رجوی از اردوگاه بد نام اشرف به لیبرتی هوا کردند و مدعی شدند می خواهند از لیبرتی به تهران پل بزنند و رژیم سرنگون بکنند و نیاز به ارتش جدید دارند !

این ادعا ها در حالی بود که بعد از سرنگونی صدام ملعون ارتش دست ساز رجوی خلع سلاح شده بود و حتا اجازه نداشتند با لباس نظامی در اردوگاه باشند ولی از انجا که رجوی در شامورته بازی استاد بود و با ارائه یک سری تحلیل های ابدوغ خیاری ودروغ ؛ دغل بازی  وعده های سر خرمن توانست اعضاء نگو ن بخت در اسارت ذهنی و جسمی نگه دارد و موسسان چهارم و تعهد گرفتن از را در اردوگاه لیبرتی شروع کرد .

چند روز پیش هم ازطرف رجوی روح پلید روز 30 خرداد 1400 را موسسان پنجم اعلان کرده اند که بتوانند بار دیگر جلو جدا شدن اعضاء را بگیرند .05 rajavi

 اما علت همه این شامورته بازیها وفیل هوا کردنها چیزی نیست جز درنگه داشتن اعضاء نگون در اسارت ذهنی و جسمی .

همه ما می دانیم که تحلیل های ابدوغ خیاری شخص رجوی و دیگر سران فرقه هیچ وقت به واقعیت نپیوسته و نخواهد پیوست و از سال 60 تا به امروز رجوی روح پلید و دیگر سران فرقه با تکیه به صدام ملعون گرفتن هزاران سلاح و توپ ؛ تانک نتوانستند به اهداف پلید خود برسند و بعد از سرنگونی صدام ملعون هم با خزیدن به اغوش امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان باز نتوانستند به ارزو های پنبه دانه ای خود برسند بار دیگر دست به شامورته بازی زده اند تا بتوانند بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعضاء نگو نبخت با وعده های سر خرمن  سرنگونی و ... در اسارت نگه دارند تا بتوانند به گرفتن دلارهای خونین از عربستان ادامه بدهند وگرنه ما بهتر از هم همی دانیم که اعضاء نگون بختی که هم اکنون در اسارت ذهنی و جسمی سران فرقه رجوی داعشی فرار دارند میانگین سنی شان بالای 60 سال می باشد و اکثر اعضاء دچار بیماری های سخت شده اند و عده ای هم با پوشک پوشیدن و عدم توانائی در کارهای فردی خود در گوشه اسارتگاه اشرف 3 در البانی در انتظار پایان عمر هستند ولی باز سران فرقه برای نگه داشتن اعضاء به هر پلیدی دست می زنند تا جلو جدا شدن اعضاء نگون بخت بگیرند و طرح موسسان پنجم از طرف سران فرقه رجوی به غیر این چیز دیگری نبوده و نیست .