06242021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 24 جون 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

 مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند؟

 

بشریت شرافتمند وآگاه از شخص وجریانی بعنوان انقلابی نام میبرند که مدافع آزادی وبهروزی اقشار پایین جامعه ی خود باشد که سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق فاقد این مشخصات میباشد! نه تنها فاقد این مشخصات ، بلکه درضدیت با اکثریت محروم جوامع بشری موجود که مجموعا طبقاتی هستند قرار دارد...........mojahedin farmandehan

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم می 2021

 مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند؟

وظیفه ی این مجلس موسسان رجوی چیست؟

مدتی است که باند رجوی برای مستند و معقول نشان دادن رجزخوانی های خود از عنوان کسی که خود را فوق لیسانس علوم سیاسی معرفی میکند وساکن تهران؟!، استفاده میکند.

اما سوای پرنویسی های این کارشناس مجعول، چیز دندان گیری که ازاین نوشته ها نصیب خواننده وحتی خود فرقه ی رجوی بشود، یافت نمیشود.

آقا بهروز مجعول بعنوان یک کارشناس ارشد که صرفا یک مدیحه گوی رجوی مستبد وضد بشراست ، درسایت های این فرقه ی ضد ملی نوشته است :

” پر واضح است که بدون نیروی انقلابی مجاهدین که هم صورت مسأله هم راه‌حل را در مواجهه با این رژیم فاشیستی از سالها پیش مطرح کرده‌اند و برای آن استراتژی و برنامه و دستور کار و سازمان‌دهی مشخص دارند، دستیابی به آنچه که امروز به‌عنوان مسأله حق مشارکت مردمی و سرنگونی رژیم ملاها، توده‌ای و عمومی شده، امکانپذیر نبود.”

بشریت شرافتمند وآگاه از شخص وجریانی بعنوان انقلابی نام میبرند که مدافع آزادی وبهروزی اقشار پایین جامعه ی خود باشد که سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق فاقد این مشخصات میباشد!

نه تنها فاقد این مشخصات ، بلکه درضدیت با اکثریت محروم جوامع بشری موجود که مجموعا طبقاتی هستند قرار دارد.

دلیل من درطرح این ادعا، وجود روابط گسترده ی این جریان ضد ملی وننگ تاریخ معاصر ایران با خونریزترین وطماع ترین جناح های امپریالیستی- صهیونیستی جهان و کشورهای مرتجع منطقه ودیکتاتور های دست نشانده ی آمریکاست.

ضمنا مسائلی مانند مبارزه با ظلم ودیکتاتوری ، مسائلی هستند که صدها سال قبل از پیدایش مجاهدین خلق وجود داشته و توسط انقلابیون وقت تئوریزه شده اند.

درادامه :

” بنابراین همان‌طور که برای مقاومت ایران از چهار دهه پیش صورت مسأله یعنی دیکتاتوری دینی که به فاشیسم دینی بالغ شده است، و راه‌حل رهایی از آن یعنی سرنگونی و برقراری جمهوری دمکراتیک، امری روشن بوده است، امروز نیز پاسخ عموم جامعه به مسأله سیرک انتخابات رژیم که بخشی از نمایش سیاه‌بازی همیشگی فاشیسم دینی ولایت فقیه بوده است، سرنگونی و استقرار جمهوری دمکراتیک با تأکید بر آزادیها و جدایی دین و دولت و صد البته برپایی عدالت اقتصادی و اجتماعی است “.

مسئله ی اصلی مجاهدین که بعد از انقلاب 22 بهمن 1357 مسعود رجوی با شتابی تمام سوار برآن شد ، دردست گرفتن زمام امور انقلابی که سازمان مجاهدین بخاطر ضعف کمی وکیفی اش سهمی درآن نیافت، بوده است وبرای توجیه این سهم خواهی ، لازم بود که شعارهای پوپولیستی ( مردم فریب- عوامانه) را مطرح کند وگرنه کارهای بعدی رجوی دربرخورد بانزدیکترین یارانش نشان داد که او اعتقادی به برابری وعدالت اجتماعی نداشت که اگر داشت ، قبول نمیکرد که درخوابگاه وسیع وپرامکانات خود همراه همسران متعدد ونامشروع خودروزگار بگذراند وبقیه ی اعضاء مجبور باشند با رها کردن همسر وفرزندان خود درآسایشگاههای سربازی وبطور جمعی روزگار بگذرانند.

دستگاه های تهویه و ماساژوری که در خوابگاه و حرمسرای رجوی وجود داشت، تنها با وسایل رفاهی وتفریحی شاهان وروسای جمهوری کشورهای بزرگ قابل مقایسه بود که این مورد نمونه وار نشان میدهد که حرف مسعود درباره ی عدالت اجتماعی  و برابری که متاسفانه توسط پادوانی مثل آقا بهروز مورد تایید قرار میگیرند، حرف مفت وعوامفریبانه ای بیش نیست.

دوباره :

” آنچه که این هول و هراس ( رژیم) را به اوج رساند پیامی بود که فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران، مسعود رجوی طی آن در پاسخ به سیرک انتخابات رژیم خبر تشکیل مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران را داد. پاسخی که نیروی انقلابی جامعه را به جوششی بی‌سابقه انداخته و اعلام آمادگی هسته‌ها و کانون‌های شورشی برای ثبت نام در مؤسسان جدید گواه این خون تازه‌ای است که در رگ و پی نیروی انقلابی دوانده است “.

زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟

مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟!

نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست ورابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟

هرانسان عاقلی میداند که تشکیل این نوع مجلس ، کاری است ناممکن و در اصل اعلام تشکیل آن شعبده بازی ای بیش نیست و رجوی با هوا کردن این فیل فقط خود را مسخره کرده است!