وحشت سران فرقه رجوی از انتخابات در ایران !

رجوی با بر گزاری نشستهای مختلف در ان زمان برای توجیه اعزام تیمهای تروریستی از عراق هزارتا دلیل های احمقانه می اود که اکثر اعضاء نگون بخت تحلیل های روجوی قبول نداشتند ولی مجبور بودند به شکل ظاهری هم شده ان را از رجوی قبول کنند .که خود این ادا اطوارهای رجوی بعنوان تحلیل نیاز به بررسی و بحث دیگری دارد اما قبل از پایان ریاست جمهوری خاتمی در دور اول رجوی باز نشستهای درونی بر گزار کرد و........Mohaad Razaghi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رزاقی پاریس 14.06.2021

وحشت سران فرقه رجوی از انتخابات در ایران !

چند ماه دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری بر گزار خواهد شد و چند روز گذشته فرقه رجوی داعشی فراخوان تحریم انتخابات را داده است .

البته سران فرق رجوی هر سال به مناسبتهای مختلف فراخوان می دهد و ملت ایران با عدم توجه به یاوه سرائی های سران فرقه رجوی جاب دندان شکن به سران فرقه رجوی می دهند و توجه نکردن ملت ایران به فراخوانهای مسخره سران فرقه رجوی اثبات کننده نبود پایگاه اجتماعی در میان مردم ایران است .

اما واقعیت امر اینکه سران فرقه رجوی از دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی هستند بهتر از هر کس می دانند انتخابات در ایران میخی هست به تابوت وطن فروشان و خائنین خاص میخی بر تابوت سران فرقه رجوی می باشد به همین خاطراز برگزاری هر انتخاباتی در ایران وحشت دارند .

ـــ اما علت وحشت سران فرقه رجوی از انتخابات در ایران چیست ؟

 تحلیل های ابدوغ خیاری رجوی این بود که بعد از فوت ایت الله خمینی و انتخاب اقای خامنه ای به سمت رهبری و نشستن رفسنجانی روی صندل ریاست جمهوری در ایران رژیم 2 سره بوجود امده و این 2 سره شدن رژیم باعث تشدید تضاد بین 2 گروه خواهد شد و این تضاد به حدی خواهد رسید که به جنگ خیابانی و حتا ترور و از میان برداشتن اقای خامنه ای ختم خواهد شد و فضائی بوجود خواهد امد که ورود ارتش دست ساز رجوی روح پلید و تسخیر تهران به راحتی رخ خواهد داد !

رجوی روح پلید سالها با برگزاری نشستهای مختلف روی همین موضوع مخ اعضاء نگون بخت پر کرد و با وعده های سر خرمن اعضاء را در اسارت ذهنمی و جسمی در اردوگاههای اهدایی صدام ملعون نگه داشت .

 تا سال 76  و اتمام 2 دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تحلیل های ابدوغ خیاری رجوی و ارزو های پنبه دانه رجوی به واقعیت نپیوست .

رجوی روح پلید  شروع انتخابات ریاست جمهوری سال 76 را شروع جنگ جدید باندها در داخل ایران و خاتمی را نماینده گروه رفسنجانی و ناطق نوری را نماینده جناج اقای خامنه ای معرفی کرد و می گفت حمایت اقای  خامنه ای از ناطق نوری برای حذف باند رفسنجانی منجر خواهد شد و رژیم وارد بحران خواهد شد و رجوی هم مدعی بود با حمایت اقای خامنه ای از ناطق نوری نتیجه انتخابات به نفع ناظق نوری تمام خواهد شد .

بعد از اعلان نتیجه پیروزی خاتمی  رجوی دید تحلیلهایش مثل سابق ابدوغ خیاری از اب در امده با شگر شیادانه خاص خودش مدعی شد نتیجه انتخابات و پیروزی خاتمی رژیم ایران 3 سره کرده و از این به بعد شقه و در گیری های درونی رژیم رو به افزایش خواهد رفت و رجوی ادعا کرد از این شکاف باید بیشترین استفاده را بکنیم  تا  انجا که درگیریهای درونی رژیم ایران به جنگ مسلحانه با هم کشانده شود !

در همین دوران خاتمی رجوی مدعی بود که رژیم ایران تحمل خاتمی را نخواهد داشت یا باید خاتمی برکنار کنند یا تحمل شکاف بیشتر شوند .

براساس همین تحلیل ابدوغ خیاری بود که رجوی یکسری تیمهای تروریستی را در داخل اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی را تشکیل داد و از عراق راهی شهرهای ایران می کرد تا با ترور و زدن خمپاره به مناطق مختلف رئیس جمهور بودن خاتمی را نقطه ضعف نشان بدهد .

 رجوی با بر گزاری نشستهای مختلف در ان زمان برای توجیه اعزام تیمهای تروریستی از عراق هزارتا دلیل های احمقانه می اود که اکثر اعضاء نگون بخت تحلیل های روجوی قبول نداشتند ولی مجبور بودند به شکل ظاهری هم شده ان را از رجوی قبول کنند .

که خود این ادا اطوارهای رجوی بعنوان تحلیل نیاز به بررسی و بحث دیگری دارد .

اما قبل از پایان ریاست جمهوری خاتمی در دور اول رجوی باز نشستهای درونی بر گزار کرد و طبق معمول باز تحلیل های ابدوغ خیاری خودش را به شیوه ای گویا به وی الهام شده و با اطمینان کامل به خورد اعضاء نگون بخت داد و مدعی شد خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری نمی رسد و اگر خاتمی بخواهد باز کاندید ریاست جمهوری برای دور دوم شود لاجرم رژیم چاره ای جز حذف خاتمی را ندارد حتا با ترور مجبور خاتمی از میدان خارج کند !

البته خاتمی برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شد رجوی طبق معمول اعضاء خود را محکوم کرد و گفت شما کارهایتان را به خوبی انجام ندادید ! عملیاتهای زیادی نکردید که باغث شد خاتمی دوباره به دور دوم ریاست جمهوری برسد !

رجوی وقتی دید تحلیل های ابدوغ خیاری اش باز به واقعیت نپیوسته که هیچ 180 درجه هم بالعکس بوده طبق معمول اعضاء را مقصر دانست .

اما چرا امسال هم باند فرقه رجوی از شخص مریم قجر تا دیگر سران فرقه رجوی و حتا بنام رجوی روح پلید در مورد انتخابات ریاست جمهوری باز دست یه سفسطه و یاوه سرائی پرداخته اند ؟!

سران فرقه و اربابانش از چه اتفاقی وحشت دارند ؟!

8 سال ریاست جمهوری روحانی و باند اصلاح طلبان  با سیاست های غلط وضعیت معیشتی مردم را به لبه پرتگاه رسانده و باعث نارضایتی مردم شده که در سالهای 96 و در اعتراض به گرانی بنزین در سال 98 اوج اعتراضات مردم نسبت به گرانی و توسط مردم ابراز شد متاسفانه با دخالت همین باند تروریستی فرقه رجوی و یک مشت مزدور خود فروخته باعث شدند مطالبات و خواسته های به حق مردم به نتیجه نرسد .

وضعیت اقتصادی و ضع بد معیشتی مردم و نارضایتی ها و جولان رانت خوارها و اختلاس گران و همچنین وجود جاسوسان ؛ حتا بکار گیری اراذل اوباش توسط فرقه رجوی در دولتی که هیچ اراده ای برای حل مشکللات ندارد خواسته امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان ؛ جیره خوارانش مثل فرقه رجوی بوده تا بتوانند در سایه همین شیوه حکومت به نیات پلید خود برسند .

یعنی همانطور که بارها مقامات امریکایی و اسرائیلی و عربستانی و سران فرقه رجوی اعتراف کرده اند باید مردم ایران به نقطه ای رساند که به خیابان بریزند و اعرتاض و درگیری رخ بدهد و .... این نسخه ای بوده که دشمنان ایران و  ایرانی ان را برای تسلط به ایران نوشته و روی میز و در دستور کار قرار داده اند .

متاسفانه مقامات دولتی ایران هم خواسته یا نخواسته در این مسیری که دشمنان ایران ترسیم کرده اند پیش رفته اند و با تحمیل گرانی به اکثریت مردم دشمنان ایران خشنود کرده اند .

حال باند فرقه مافیایی و تروریستی رجوی با به میان امدن چند کاندیدی که در امر مبارزه با فرصت طلبان و رانت خوارها ؛ اختلاس گران عظم و اراده خد را بیان کرده اند به ترس  وحشت افتاده اند که با یک پایه شدن نسبی حکومت در ایران و جلو گیری بدتر شدن وضع معیشتی مردم امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان و مزدورانش به نیات پلید خود نخواهند رسید و ارزویشان را به گور خواهند برد بنابر این با ادا اطوار بوزینه وار تند تند حتا به اسم رجوی روح پلید اطلاعیه صادر می کنند وبا این سفسطه بازیها باند فرقه رجوی و اربابانش وحشت خود را به نمایش گذاشته اند لا غیر ....