09232021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

 طرح رمالی جدید بدینقرار است که  با یکی از اعضاء نگون بخت هماهنگ می کنند که بمدت یکروز از مناسبات خارج بشود وبه او می گویند: فردای روز بعد ما یک خودرو برایت می فرستیم که تو را به قرارگاه اشرف ۳ برگرداند . وقتی به قرارگاه برگشتی بگو که وضعیت بیرون خیلی خراب است ونفرات جدا شده......khalil Ansarian Neu

-------------------------------------------------------------------------------- 

 خلیل انصاریان ، تیرانا، ایران آزادی  ـ 25.07.2021

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

طبعا همه از شیادی وحیله گری سران فرقه منحوس  رجوی مطلع هستیداما این یکی دیگر نوبراست و به عقل جن هم نمی رسید اما ببین این فرقه تا کجا رفته که شیطان راهم درس می دهد.

اما موضوع چیست ؟ در شرایط فعلی تعداد زیادی  از افراد درخواست جدایی از فرقه را داده اندو  رمالان فرقه بدنبال راه چاره و با شامورتی بازی و شیادی ودغل کاری تمام عیار ترفند جدیدی را از استین رمالی خویش بیرون کشیده اند.

طرح رمالی جدید بدینقرار است که  با یکی از اعضاء نگون بخت هماهنگ می کنند که بمدت یکروز از مناسبات خارج بشود وبه او می گویند: فردای روز بعد ما یک خودرو برایت می فرستیم که تو را به قرارگاه اشرف ۳ برگرداند . وقتی به قرارگاه برگشتی بگو که وضعیت بیرون خیلی خراب است ونفرات جدا شده دارند از گرسنگی آشغال گردی می کنند وما یحتاج روزانه خود را از سطلهای آشغال دانی کنار خیابان جمع آوری میکنند! زندگی بیرون تهوع آور است وبرای ما یک دقیقه قابل تحمل نیست. با تاکید بگو من ۲۴ ساعت زندگی خارج از مناسبات را چک کردم! هیچ جای دنیا مثل داخل مناسبات نیست. با این ترفتد یکسری چرندیات به خورد اعضای نگون بخت می دهند.

همچنین به عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات هم گفته می شود حق خریدن گوشی را هم نداری ونباید با خانواده هم تماس بگیری. جل الخالق!

پس از توجیهات مفصل وکامل با سناریو از پیش تعیین شده عضو را بیرون می آورند و او را تحویل یکی ازجاسوسان دفتر میدهند که بتواند لحظه لحظه گزارش بدهد .

همین ترفتد را هم چندی پیش عملی کردند!

عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات  همراه با مامور فرقه مجاهدین خلق و یا بهتر بگویم مخبر فرقه چند ساعتی در خیابانهای تیرانا قدم می زنندتا مثلا بعضی او را ببینند و القاء شود که او از فرقه فاصله گرفته است وبه خانه بر می گردند. یکی از همین به ظاهر فاصله گرفته از فرقه رجوی که جدیدا این ریل را روی او اجرا و چک کردند خیلی تمایل داشت یک تماس با خانواده اش بگیرد ولی جاسوس فرقه به او اجازه تماس نمی دهد و می گوید اگر با خانواده ات  تماس بگیری من به دفتر اطلاع میدهم وبرایت بد وگران تمام میشود و ترس بازی خورده  از ترس اینکه در برگشت زیر انتقادو حسابرسی نرود از تماس منصرف می شود فردای آنروز یک خودرو وی را به قلعه مانز محل استقرار فرقه مجاهدین خلق بر می گرداند.

پس از اینکه وارد قرارگاه می شود تعدادی از مسئولین ، او را به محلی دور از انظار دیگر نفرات می برند و بازهم بیشتر وبیشتر توجیه  می کنند( توجیه برخورد و ریل داستان سرایی برای اعضاء) و به او می گویند تو باید در یک نشست بزرگ صحبت کنی ودرک ودریافت هایت را از خارج مناسبات  طبق توجیهاتی که الان شدی  به نفرات منتقل کنی و نفرات مسئله دار را از جدا شدن منصرف کنی.  در این نشست ها بگو که همه جدا شده ها که در تیرانا هستند همه پشیمان هستند وچندین بار در خواست برگشت نوشته اند ولی سازمان موافقت نکرده است .

روز بعد از نشست بزرگی برگزار می شود وعضو برگشتی با سناریو از پیش تعیین شده برای نفرات صحبت می کند که بیرون فلان است وفلان است و کسی بفکر جدا شدن نباشد!

البته این حرفها بگوش هیچکس فرو نمی رود وهمه نفرات متوجه حیله گری وشالاتانیزم سیاسی مسئولین می شوند نتیجه گیری اینست که قبل از ویلپنت کسی از اعضاء بفکر جدا شدن نباشد وبا حقه وکلک ویا بازور هم که شده نفرات را چند صباحی در تشکیلات پوسیده فرقه نگه دارند.