سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی همواره سعی می کند که با اپوزیسیون نمایی و اشک تمساح ریختن برای مردم ایران خود را حامی مردم و حق و حقوق شان نشان دهند و با اهداف شیطانی خود سوار خواسته‌های معیشتی و اعتراضات صنفی مردم شده و از این حرکات اعتراضی اقشار مختلف مردم نهایت سوءاستفاده را به نفع مطامع شیطانی خودشان بنمایند.  اما سوال اینجاست که چرا علی رغم اینکه سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی بهتر از هر کسی می دانند که نه تنها از هیچ پایگاه اجتماعی در بين اقشار مختلف مردم برخوردار نیستند و همچنین از هیچ جایگاهی در بين اپوزیسیون داخل و خارج کشور و فعالان سیاسی و حقوق بشری برخوردار نیستند بلکه به سبب عملکرد فرقه گرا يانه و تروریستی علیه مردم ایران به شدت از جانب اقشار مختلف مردم ایران مورد تنفر و انزجار قرار دارند حالا با چنین اوصافی می‌آیند به دروغ با اپوزیسیون نمایی و دروغپردازی و اشک تمساح ریختن برای مردم ایران خود را حامی و حتی هدایت کننده این حرکات اعتراضی مردم نشان می دهند؟ به نظرم دلایل زیادی وجود دارد ولی مهم‌ترین آنها از نظر بنده عبارتند از: 

اولا می خواهد با شیادی خاص خودشان از این حرکات اعتراضی مردم سوءاستفاده نمایند و اين حرکات مسالمت آميز مردم را به سمت خشونت سوق بدهند و همچنین این حرکات اعتراضی برای مشکلات معیشتی و صنفی را به سمت سیاسی بکشانند و به‌ نفع منافع سازمان از آنها سوءاستفاده نمایند. 

ثانیا همانطور که در بالا اشاره کردم در حالی که این سازمان به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار دارد ولی برای مصرف داخلی و سرکار گذاشتن نیروهای نگون‌بخت سازمان اینطوری وانمود می کند و حتما در نشست های تشکیلاتی می گوید که‌ سازمان به عنوان اپوزیسیون و آلترناتیو هدایت و رهبری این اعتراضات را بر عهده دارد و توسط کانون های دروغین خودش این حرکات را سازمان دهی می کند و در تبلیغات دروغین خودش مدعی سیاسی بودن اعتراضات صنفی مردم می شود و همچنین  مدعی است بزودی رژیم را سرنگون می کند. و خلاصه اینکه با تحلیل های آبکی سر نیروهای مسئله دار را شيره بمالد و از ریزش روز افزون نیرویی که به مشکل و معضل اساسی سازمان تبدیل گردیده‌ است جلوگیری کند و بدین وسیله چند صباحی بیشتر نیروهای نگون‌بخت سازمان را در اسارتگاه کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه نگه دارند و آنها را در مرگ تدریجی قرار بدهند. حالا می خواهم از خانم مریم عضدانلو که خودشان را رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب شده شوهرش می دانند اگر واقعا حامی حق و حقوق مردم ایران و بطور خاص مردم استان خوزستان هستند پس چرا از تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران حمایت کرده و خواستار شدید تر شدن این تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران از جمله همین هموطنان خوزستانی هستيد و مگر شما در زمان جنگ ایران و عراق به دستور صدام حسین دیکتاتور سابق عراق هموطنان خوزستانی را در اقدامات تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی و عملیات داخله نکشتید؟ و حالا فکر می کنید مردم ایران به ویژه مردم شریف خوزستان جنایات شما را چه در مزدوری برای صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در جریان جنگ ایران و عراق و چه با برقراری تحریم های شدید اقتصادی و فشار حداکثری به مردم ایران همسو با ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی هم سویی کامل داشته و داريد و همواره خواستار تشدید تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران هستيد فراموش کرده اند؟ 

خانم رئیس جمهور مادام‌العمر شما اگر واقعا حامی حق و حقوق مردم ایران هستيد پس چرا از ملاقات خانواده های نیروهای سازمان که بخشی از همین مردم ایران هستند جلوگیری کرده و آنها را دشمن خطاب می کنيد؟ و آنها را از اوليه ترين حقوق انسانی یعنی ملاقات با عزیزان شان محروم کرده اید؟ البته اقشار مختلف مردم ایران بطور خاص مردم شریف خوزستان نه تنها گول این اپوزیسیون نمایی ها و اشک تمساح ریختن های شما را نخواهند خورد و در دام اهداف شیطانی شما که در صدد هستيد با سوق دادن این اعتراضات صنفی و مطالبات به‌ حق مردم خوزستان به خشونت کشانده و عده‌ای را به کشتن بدهید نمی خورند و دست شما دیگر برای همه اقشار جامعه ایران از جمله هموطنان خوزستانی رو شده است و همه می دانند که شما در گرگی هستيد در لباس میش و می خواهید با اپوزیسیون نمایی و اشک تمساح ریختن برای مشکلات مردم خود را حامی حق و حقوق شان نشان دهید. و من به شما توصیه میکنم بجای اینکه خود را حامی حق و حقوق مردم ایران و دلسوز آنها نشان دهید به فکر حل و فصل بحران های لاعلاج تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده خود تان باشید که اکنون در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و مردم ایران و بطور خاص مردم خوزستان خودشان بلد هستند مطالبات بر حق خود را مطالبه و پیگیری نمایند و نیازی به قیمی مثل گروه تروریستی و فرقه گرای شما ندارند که در لباس اپوزیسیون قلابی که در حقیقت قمپزسیون هستيد برای مشکلات مردم نسخه می پیچید و اشک تمساح می ریزید و در حاللیکه نقض فاحش حقوق بشر در تشکیلات استالینی تان بیداد می کند خودتان رو مدافع سرسخت حقوق بشر می پندارید و سنگ حمایت از مطالبات مردم را به سینه می زنید و خودتان رو نخود هر آشی می دانید و قصد سوءاستفاده از مطالبات بر حق مردم ایران هستيد بنابراین بهتر است بجای این کار ها به فکر نجات تشکیلات پوسیده تان که در بن بست استراتژیکی قرار گرفته و با شتاب در حرکت به سمت فروپاشی کامل هست باشید.