09232021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین و این همه سر و صدا !

با وجود اینکه سازمان استحاله یافته ی مجاهدین دوباره خانم زهرا مریخی را مجددا به مسئول اولی؟! انتخاب کرده وتنها به تعداد معاونان اول او افزوده، الم شنگه ای براه انداخته که بیا وببین!آخر آدم های نادرست وبی حساب وکتاب ، انتصاب چند معاون مسئول اول که اختیار خواب وخوراکش هم دست مسعود ومریم است ، چه شق القمری است که...........Merikhi Zahra 05

--------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم سپتامبر 2021:

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین و این همه سر و صدا !

با وجود اینکه سازمان استحاله یافته ی مجاهدین دوباره خانم زهرا مریخی را مجددا به مسئول اولی؟! انتخاب کرده وتنها به تعداد معاونان اول او افزوده، الم شنگه ای براه انداخته که بیا وببین!

آخر آدم های نادرست وبی حساب وکتاب ، انتصاب چند معاون مسئول اول که اختیار خواب وخوراکش هم دست مسعود ومریم است ، چه شق القمری است که درباره اش اینهمه مقاله مینویسید؟

مگر ادارات و وزارت خانه های بزرگ که ده ها تن معاون وپست سازمانی جدید تعریف میکنند ، اینهمه جنجال بپا میکنند تا شما هم دردهی بنام علی آباد که در کشور پرتی بنام آلبانی وآنهم درون قلعه ای که پای انسان ها بدان نمیرسد وتنها خودتان اید که شبانه روز دور خود میچرخید ، هیاهو بپا میکنید؟

آیا این هیاهو ها عمدی وازسر پنهان کردن استیصالی است که یقه ی تان را ول نمیکند؟

دریکی از مقالات متعدد منتشر شده درمورد این حادثه ای که نمیتوان حادثه اش خواند وبقول معروف فرقی نمیکند اتفاق افتادن ونیفتادنش ، چنین نوشته شده است :

” سازمان مجاهدین‌ به‌عنوان سازمان پیشتاز و صاحب شعار سرنگونی، نمی‌تواند یک ساختار ایستا و ثابت داشته باشد. نمی‌تواند و نباید پیوسته خود را نو و متحول نکند و دینامیسم‌آفرینی نداشته باشد. اگر تغییر را از خود آغاز نکند نمی‌تواند و شایسته نیست که خواهان تغییر در جامعه و برهم‌زدن مناسبات مدافع وضع موجود باشد.”

برعکس!

پیشتاز نیست ومرتجع است و ساختار ایستا وثابت برایش مناسب تر است !

چرا پیشتاز نیست؟

برای آنکه همواره دنبال برنامه های متوهمانه ایست که این برنامه ها از40 سال پیش در ذهن مملو ازخود شبفتگی وحقیقت گریزی مسعود رجوی رسوب یافته و تاکنون علاجی به این ویروس های خطرناک پیدا نشده وازاین رو ادعای پویایی بودن این جریان، مسخره ای بیش نیست.

شما بربرگماری مجدد یک فرد وانتخاب چند معاون بی تجربه ونو نهال برای او ، دراصل هیچ کاری نکرده اید و با این وضع نه تنها درجامعه، بلکه دردرون تشکیلات خودتان هم تغییری انجام نداده اید!

بازهم :

” یک مجاهد خلق برای ماندگاری در مبارزه از روز اول انتخاب می‌کند که وابستگی‌های اسارت‌آفرین را کنار بگذارد. فدا کردن زندگی آرام و بی‌دغدغه، موقعیت‌های اجتماعی،‌ امتیازهای طبقاتی، تشخص‌ها و حتی علاقه‌ها و علقه‌های فردی و خانوادگی و… تا خود را یکسره وقف مبارزه برای آزادی مردمش کند.”

کدام مجاهد خلق؟

مجاهد خلقی که ابتدا توسط شاه قلع وقمع شده بود ودر تداوم این رویه، رجوی کار نیمه تمام شاه وساواک را تکمیل کرد ومحتمل که روی آنرا هم سفید کرد؟

کسی که به خودش وعواطف واحسسات خویشتن ارزشی قایل نشود وازعزیزان خود بیزار باشد وخوبی های زندگی را نبیند، چگونه میتواند منشآ خیر وصلاح برای مردمش باشد؟

ضمنا معنی حرف شما این است که مریم که ولخرج وخوش گذران است ومسعود هم که شاهانه زندگی میکرد وحالا نمیدانیم که در سوراخ موش اش صاحب چه امکاناتی است ، مجاهد نیستند!

دوباره :

” در ورود به تشکیلات انقلابی باید تضادهای عدیده‌یی را حل کرد. مانند … زیر پا گذاشتن منافع و مصالح شخصی، احترام به دیگران و به‌رسمیت شناختن آنها، اصرار نکردن بر نظر و برداشت‌های خود و صرف‌نظر کردن از آنها در مقابل نظر جمع، به جیب نریختن تلاش دیگران،‌ برداشتن قسمت سخت کارها و داوطلب بودن برای مسئولیت بیشتر در راستای مبارزه، بی چشمداشت کار کردن و…”

تمامی اینها را که برشمردید، خودبخود بد نیست وبلکه خوب هم هست!

مشکل اینجاست که  در تشکیلات مجاهدین ، تمامی این کارها برعلیه اعضای تشکیلات وبنفع مسعود ومریم بکار گرفته میشود والبته تعدادی هم دست های پرچرب آنها را لیس زده وخواهی نخواهی بهره هایی ازبعضی نعمات زندگی میبرند که نام این دسته ی معدود، ریزه خواران رجوی است.

آیا مسعود ومریم در بیان نظریات خود اصرار نداشته وبا تواضع انسانی ، ازنظر خود درمقابل نظر جمعی که هرگز شنیده نمیشود ، صرفنظر میکنند ویا آنها موجودات ماورای انسانی بوده واحتیاجی به احترام گذاشتن به نظر دیگران ندارند؟!

مجددا:

” … ما با سازمان مجاهدینی نو و جوان مواجه هستیم. این است راز ماندگاری، بالندگی و ادامه‌داری مجاهدین. نکتة مهم این است که سرچشمة این انرژی پایان‌ناپذیر است؛ زیرا با زنان و مردان آگاه و انتخاب‌ها و توانمندیهای شگفت آنها سر و کار دارد.”

تشکیلات شما مانند آب راکدی است که بدین سادگی امکان نو شدن وزلال گشتن ندارد.

یک دوجین افرادی وجود دارند که رجوی درمواقع مختلف  وازسر بی کاری جای آنها را با هم عوض میکند.

افرادی که نباید کوچکترین زاویه ای با رجوی نداشته باشند ونقدی ازکارهای او نکنند.

شما چرا تصور نمیکنید ویا ریاکارانه میخواهید تصور نکنید که نقد وانتقاد است که تشکیلاتی را جلا میدهد وموجب شکفته شدن آن میگردد.

درتشکیلات شما ، جای این نقد واظهار نظرها کاملا خالی است وبا این وجود ، باتلاق گندیده ی تشکیلات رجوی نمیتواند میل به جوان شدن داشته باشد!