01192022چهارشنبه
Last updateچهارشنبه, 19 ژانویه 2022 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

تبریک کانون آوا به مناسبت تآسیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی.

دوستان و عزیزان رها شده از قید و بند فرقه رجوی، کانو آوا ضمن حمایت از شما دوستان عزیز که از فرقه رجوی جدا شده و در آلبانی  زیر انواع و اقسام فشارهای شدید از سوی فرقه رجوی هستید تاسیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی را صمیمانه تبریک می گوید.........logo aawa 100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

کانون آوا 27 نوامبر 2021

تبریک کانون آوا به مناسبت تآسیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی.

دوستان و عزیزان رها شده از قید و بند فرقه رجوی، کانو آوا ضمن حمایت از شما دوستان عزیز که از فرقه رجوی جدا شده و در آلبانی  زیر انواع و اقسام فشارهای شدید از سوی فرقه رجوی هستید تاسیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی را صمیمانه تبریک می گوید، امیدواریم که این اقدام بجا نویدی باشد برای دیگر دوستانی که هنوز در قید و بند تشکیلات رجوی در آلبانی هستند، با تا تآسیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی مطمئنآ تیری مستقیم بر مغزهای پوسیده در فرقه رجوی شلیک کرده اید و طبیعتآ از این پس بایستی بیشتر از پیش مراقب توطئه های سردمداران فرقه زخم خورده باشید، با آرزوی موفقیت برای شما و با آرزوی آزادی هر چه زودتر دیگر دوستان در قید و بند.

کانون آوا

آلمان

27 نوامبر 2021