رجوی مفقودالاثر همیشه در عین حالی که هیچ اعتقادی به اقشار مختلف جامعه ایران نظیر قشر کارگران و زحمتکشان و معلمان و دانشجویان و زنان و دیگر اقشار جامعه ندارد و همیشه در نشست های تشکیلاتی کارگران را متجاوز و زنان را طبق اندیشه فرقه گرایانه اش تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک کلفت دوم و دانشجویان را سوسول خطاب می کرد، ولی از طرف دیگر همیشه پشت سر این اقشار قائم شده و خودش را حامی واقعی و مدافع سرسخت آنها می پندارد و سعی می کنند همواره از فعالیت های آنها کمال سوءاستفاده را بنمایند و در جهت مطامع شیطانی خودشان این فعالیت‌ها را تحلیل و تفسیر نموده و به خدمت اهداف شوم خود بگیرند. 

اما سوال اساسی اینجاست که چرا علی رغم اینکه سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی و شوهر مفقودالاثر شان نه تنها هیچ اعتقادی به اقشار مختلف جامعه ایران ندارند بلکه بر ضد اهداف این اقشار مختلف جامعه هستند دم از حق و حقوق آنها زده و خود را حامی و پشتیبان شان جا زده و پشت اعتراضات صنفی و مسالمت آميز و معیشتی آنها سنگر می گيرند؟

به نظر بنده دلایل زیادی وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر می باشند:

۱) راه اندازی هیا و هوی تبلیغاتی گسترده دروغین و  وانمود کردن اینکه این گروه ها و اقشار جامعه همگی طرفدار سازمان هستند  سازمان دارای پایگاه و جایگاه اجتماعی قوی در بين اقشار مختلف مردم ایران هست و این گونه فعالیت ها و اعتراضات توسط سازمان و بقول خودشان کانون های دروغین تحت عنوان کانون های شورشی راه اندازی شده است و می خواهند وانمود کنند که در بین مردم ایران دارای پایگاه اجتماعی وسیع و گسترده هستند. 

۲) به خشونت کشاندن این گونه اعتراضات صنفی و معیشتی و مسالمت آمیز اقشار مختلف جامعه تا بدین وسیله مظلوم نمایی کرده و برای حق و حقوق شان اشک تمساح ریخته و شوی تبلیغاتی راه اندازی کنند و نشان دهند که این استراتژی ترور و خشونت سازمان هنوز شکست نخورده است و به بن بست نرسیده است و تنها راه سرنگونی رژیم ایران مبارزه مسلحانه و شیوه های خشونت هست. 

۳) برای مصرف داخلی و سرکار گذاشتن نیروهای نگون‌بخت سازمان که در زندان سازمان تحت عنوان اشرف سه در کشور آلبانی گرفتار هستند و این تبلیغات دروغین را بخوردشان داده و آنها را برای مغز شوئی بیشتر و نگه داشتن بیشتر در زندان سازمان تحت عنوان اشرف سه و جلوگیری از ریزش نیرویی که اکنون یکی از معضلات اصلی سازمان می باشد. 

۴) بخاطر فرار از پاسخگویی به سوالات مهم نظیر انقلاب کذایی ایدئولوژیک و ارتش به اصطلاح آزادی بخش و وضعیت رجوی مفقودالاثر و هزاران سؤال بی پاسخ نیروهای سازمان و فرار از پاسخگویی جنایات و خیانت های بی شماری که علیه مردم ایران مرتکب شده اند چنین فرافکنی کرده و خودشان را دارای پایگاه اجتماعی وسیع می پندارند و در حالی که مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار دارند. 

۵) اما مهمترین دلیل از نظر اینجانب اینست که سازمان تروریستی رجوی مفقودالاثر برای بقای بقایای تشکیلات پوسیده اش و برای سر پا ماندن این تشکیلات قرون وسطایی اش و ادامه حیات خوار و خفیف و خائنانه اش نیاز مبرم به این گونه شو های تبلیغاتی گسترده و دروغین دارد و در این رابطه من یادم هست همیشه رجوی مفقودالاثر در نشست های تشکیلاتی می گفت ما باید در شکاف های جامعه و تضادها و مشکلات کمال سوءاستفاده را بنمایند و بقول معروف خودشان تغاری بشکند ماستی بریزد و جهان گردد به کام کاسه لیسان و اصولا رجوی خائن همیشه با این سیاست شکاف زی بودن و تغار ماست ریخته شده می خواسته به‌ اهداف شوم و شیطانی و پليد خودش برسد و هیچگاه هم موفق نبوده و نخواهد شد. ولی چون از لحاظ سیاسی يک کوتوله سیاسی و کودنی بیش نیست و از لحاظ عقلی هم عقب افتاده و کودن هست و با افکار فرقه گرایانه اش که چیزی جز تراوشات ذهن بیمار گونه اش نیست چنان دچار توهمات ابلهانه می باشد که هیچ وقت از این همه شکست ها و ناکامی ها عبرت نمی گیرند و دوباره به همان سیاست های اشتباه و شکست خورده شان ادامه می دهند و هر روز بجایی آویزان شده و سعی دارند در شکافی زندگی کنند يک روز جنگ ایران و عراق يک روز با آویزان شدن به طناب پوسیده ترامپ و يک به جنگ سوریه و يک روز به جنگ اکراین و يک روز هم به حوادث سیاسی و اجتماعی ایران مثل اعتراضات صنفی و معیشتی اقشار مختلف جامعه و یا حوادث طبیعی مثل زمین لرزه و سیل و خلاصه هر روز به چیزی آویزان شده تا بلکه صورت خودشان را با سیلی سرخ نگه دارند و وضعیت وخیم و اسف بار تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی شان را لاپوشانی کنند و بقول معروف از این طریق شاید چند صباحی از فرو پاشی تشکیلات جلوگیری کرده و همچنین چند صباحی بیشتر به عمر خوار و خفیف و خائنانه شان بیفزایند. 

در پایان باید خطاب به سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی و فرقه گرا بگویم که با این اپوزیسیون بازی ها و با این فراخوان دادن ها و این پیام های به‌ اصطلاح حمایت از حق و حقوق اقشار مختلف جامعه و قائم شدن پشت اعتراضات صنفی و معیشتی آنها نه تنها راه به‌ جایی نخواهید برد و محبوب این گروه ها و اقشار جامعه نخواهید شد بلکه بیشتر چهره واقعی تان را آشکار و بر ملا کرده و  بیشتر مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار گرفته و بسوی دره سقوط و فروپاشی مطلق تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی تان شتابان پيش خواهید رفت.