نگاهی به توهمات ابلهانه رجوی مفقودالاثر

 رجوی مفقودالاثر که بقول خودشان دانشجوی سوسولی بیش نبوده است از بدو ورود به سازمان و به عضویت در آمدن سازمان همیشه به دلیل قدرت طلبی های مفرط و هوس بازی های خاص خودش و بخاطر اندیشه فرقه گرایانه اش که ناشی از ذهن بیمار گونه اش بوده است....Masoud Sadam Maryam 1

--------------------------------------------

علی جهانی وبلاگ آیینه 20 اردیبهشت 1401

نگاهی به توهمات ابلهانه رجوی مفقودالاثر

رجوی مفقودالاثر که بقول خودشان دانشجوی سوسولی بیش نبوده است از بدو ورود به سازمان و به عضویت در آمدن سازمان همیشه به دلیل قدرت طلبی های مفرط و هوس بازی های خاص خودش و بخاطر اندیشه فرقه گرایانه اش که ناشی از ذهن بیمار گونه اش بوده است دچار توهمات ابلهانه می باشد که می خواهیم نگاهی گذرا بیندازیم به این توهمات ابلهانه ای که ایشان دچار ش هستند و هیچگاه هم موفق نبوده و نخواهد شد از جمله این توهمات ابلهانه ای که ایشان  دارند عبارتند از:

یکم) رجوی مفقودالاثر از بدو ورود به سازمان با همکاری با ساواک رژیم شاه و خیانت به بنیان گزاران سازمان در زندان ساواک رژیم شاه که منجر به اعدام شان توسط ساواک شاه شد سودای رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را در سر داشت و به همین دلیل بعد از آزادی از زندان های رژیم شاه توسط مردم ایران بخاطر توهمات ابلهانه ای که در سرش می پروراند و بخاطر بلند پروازی هایی که دچارش شده بود خودشان را رهبر انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران می پنداشت ولی چون از طرف مردم ایران جواب منفی دندان شکنی گرفته و مردم ایران دست رد به سینه توهمات ابلهانه و توقعات بیجایش زدند ، لذا رجوی خائن که از مردم ایران خشمگين شده بود با اعلام مبارزه مسلحانه علیه انقلاب نوپای مردم ایران فرار کرده و به پاریس رفت و از آنجایی که وقاحت و بلاهت ایشان انتهایی ندارد خودشان را رهبر عقیدتی نامیده و در جایگاه امامان معصوم می نشاند و در این رابطه من یادم هست که در نشست های تشکیلاتی خودشان را امام زمان می پنداشت و يا با در دست گرفتن یک شمشیر شبیه شمشیر ذوالفقار حضرت علی علیه السلام خودشان را در جایگاه آن امام اول شیعیان می نشاند و یا عملیات تروریستی و اقدامات تروریستی  توسط تیم های عملیاتی سازمان علیه مردم ایران را تحت عنوان عملیات سرنگونی و عملیات داخله قیام عاشورا گونه می دانست و بدین وسیله در جایگاه امام حسین علیه السلام پیشوای آزادی و سرور آزادگان می نشست. 

ایشان در دنیای وقاحت تا بدان جا پیش رفته است که در حالی که در دنیای سیاست چیزی بارش نبوده و يک کوتوله و کودنی بيش نیست که تحلیل های آبکی اش همه ناشی از افکار ذهن بیمار گونه اش می باشد،  با ایراد گرفتن از رهبران جنبش های مختلف جهان  مثل یاسر عرفات رهبر فقيد جنبش فلسطین یا دکتر مصدق رهبر فقيد جنبش ملی کردن نفت و یا نلسون ماندلا رهبر ضد آپارتاید آفریقای جنوبی خودشان را تحت عنوان رهبر انقلاب و رهبر مقاومت بهترین رهبر سیاسی و انقلابی جهان می پندارد این در حالی است که ایشان همیشه سر بزنگاهها فراری بوده و الآن هم که مدت زیادی هست که مفقودالاثر هستند. 

دوم) رجوی خائن بعد از اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت و فرار از ایران به ساحل رودخانه اور سور واز پاریس همواره وعده های سرنگونی شش ماهه رژیم ایران راه داده است. من یادم هست آن اوایل که به پاريس فرار کرده بود و هنوز سرش داغ بود  با راه‌اندازی شورای به اصطلاح ملی مقاومت که اکثریت اعضای آن عضو سازمان هستند طی یک مصاحبه با بی‌بی‌سی می گفت طی هفته های آینده رژیم ایران سرنگون خواهد شد و بعد هم همواره وعده های پوشالی سرنگونی شش ماهه می دادند و در این رابطه با رفتن به عراق در اوج جنگ ایران و عراق که یکی از بزرگترین اشتباهات ایشان بود با تشکیل ارتش به اصطلاح آزادی بخش که در حقیقت ارتش کوچکی در خدمت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود که در جنگ ایران و عراق تحت عنوان عملیات سرنگونی مشغول سرباز کشی و کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق بودند. و بعد سقوط صدام حسین رجوی با اعلام حرکت موازی با آمریکا با سیاست ضد ایرانی دولت های آمریکا  و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی علیه ایران همسویی کامل داشته است که در زمان دولت ترامپ این همسویی و سیاست آویزان شدن به اوج رسید و دار و دسته رجوی خائن فکر می کرد ترامپ دولت ایران را سرنگون خواهد کرد و قدرت را در یک سینی طلایی تقدیم ایشان بخاطر خیانت ها و جنایات بیشماری که علیه مردم ایران مرتکب شده اند خواهند نمود. 

سوم) یکی دیگر از توهمات ابلهانه ای که رجوی مفقودالاثر گرفتارش هست انقلابی بودن و ادعای انقلابی گری و توهمات ابلهانه بهترین انقلابی جهان بودن می باشد در حالی که است که ایشان بقول خودشان دانشجوی سوسولی بیش نبوده که وارد سازمان شده است و بعدش با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان را تصاحب کرده و کارنامه سیاه و بلندی از خیانت ها و جنایات بیشماری علیه مردم و مردم عراق و نیروهای سازمان گردیده است و همواره ایشان که بسیار ترسو و بزدل تشریف دارند و همواره سر بزنگاهها نیروهای نگون‌بخت سازمان را تنها گذاشته و با تحلیل های دروغین و آبکی از شرایط فرار و بر قرار ترجیح داده و الآن هم بعد از سقوط صدام حسین این حامی همه جانبه ایشان و بقول خودشان صاحب خانه تا کنون مفقودالاثر هستند. 

چهارم) یکی دیگر از توهمات ابلهانه رجوی شعار های پر طمطراق و پوچ و توخالی نظیر جامعه بی طبقه توحیدی،  انواع و اقسام اسلام مثلا اسلام بردبار اسلام انقلابی و اسلام دمکراتیک، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی و از این قبیل شعار های پوشالی و بی محتوا نه تنها هیچ اعتقادی به اسلام ندارند و همچنین نه تنها هیچ بویی از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی نبرده اند بلکه بر ضد اين اهداف هستند و نقض فاحش حقوق بشر در مناسبات تشکیلاتی استالینی اش بیداد می کند و با این استراتژی ترور و خشونت شکست خورده و کشتی به گل نشسته استراتژی نه تنها هیچ دستاوردی نداشته بلکه تشکیلات قرون وسطایی اش در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است. 

پنجم) یکی دیگر از مهمترین توهمات ابلهانه ای که رجوی مفقودالاثر گرفتارش هست ادعای تنها آلترناتیو بودن و اپوزیسیون نمایی های دروغین هست.  اين در حالی است که ایشان و تشکیلات فرقه گرایانه اش نه تنها هیچ جایگاهی در بين اپوزیسیون داخل و خارج کشور و هیچ پایگاه اجتماعی ندارند بلکه به خاطر این همه جنایات و خیانت های بی شمارش علیه مردم ایران به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار دارند و با این شعار اپوزیسیون نمایی که در حقیقت قومپوزیسیون و قوپوز در کردن می باشد راه بجایی نخواهند برد. 

و خطاب به این زوج رجوی ها باید خاطر نشان کنم که شما با این بلاهت و وقاحت بی انتهای خودتان نه تنها هیچ دستاوردی نداشته و نخواهید داشت بلکه از يک بیشتر بی آبرو شده و بیشتر مورد تنفر و انزجار اقشار مختلف جامعه ایران قرار گرفته اید و از طرف دیگر باعث فرو پاشی تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده تان گشته اید و الآن با معضل ریزش روز افزون نیرویی مواجهه هستيد که شما را به سمت دره سقوط و نابودی می کشاند.