06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

گروگانگیری مشخصه ی بارز رجوی هاست!

درمقاله ی منتشره توسط این فرقه ی خطرناک وضدملی به سخنان مریم رجوی دلاله اشاره شده که گفته است که رژیم ایران گرونگیر است وبرای رهائی از دست آن باید کارها طوری ترتیب داده شود که کار ایران بدست مجاهدین بیافتد......Arme moj shekaste 01

-------------------------------------------------------------------

صابر از تبریز25/02/1401

گروگانگیری مشخصه ی بارز رجوی هاست!

اینکه ورود وخروج اتباع خارجی به هرکشوری تحت کنترل امنیتی محسوس یا نامحسوس قرار میگیرد ، شکی درآن نیست وبه مسئولین امنیتی هیچ کشوری نمیتوان این ایراد را گرفت که چرا به این اقدام جهانشمول وکاملا متداول دست میزنند.

نظر باندرجوی درمورد ایران این است که باوجود طبیعی بودن این کنترل ها ، دولت ایران حق استفاده ازاین حقوق قانونی ورایج خود را ندارد.

این فرقه ی وطن فروش خواستار آنست که به هیچ عنصر خارجی مشکوک وارد شده به ایران نباید گفت که بالای چشم ات ابروست.

این درحالی است که دولت های غرب که رجوی درتلاش بی وقفه ایست که نوکری اش را به آنها نشان دهد، میتوانند جولین آسانژها ( مدیر سایت ویکی لیکس ) را با انگ های اخلاقی دستگیر کرده و به 175سال زندان محکوم کنند!

البته باند رجوی به این مسائل اعتراض ندارد وحتما کلی هم ازوقوع این جنایت برعلیه یک انسان آزاده خوشحال است.

جولین آسانژ کسی بود که جنایات هیئت حاکمه ی امریکا درگوشه وکنار جهان را افشا میکرد وبا این کار خود خدمت بزرگی به ارتقاء آگاهی بشریت میکرد.

او بود که به رگبار بستن مردم عادی عراق  توسط ارتش آمریکا را همراه خبرنگارانی که درخیابان بودند ، افشا کرد.

آسانژ مقطوع النسل کردن 300 جوان عراق توسط سگ های تربیت شده ی آمریکایی را افشاء کرد وهمو بود که جریان تجاوز به یک زن عراقی توسط سربازان وحشی نیروهای ائتلاف را به اطلاع افکار عمومی جهان رسانید.

این زن قربانی درمقابل این تجاوز بغایت وحشیانه مقاومت میکرده وسربازان برای درهم شکسن مقاومت او سرش را در ظرف بزرگ آب فرو میکرند وده ها موارد دیگر .

آیا سازمان استحاله یافته ی مجاهدین به قوه ی قضائیه ی سوئد که برای این مرد شجاع پرونده سازی کرده وبه دولت انگلیس اجازه داد که اورا که درسفارت اکوادور در لندن ( دراصل خاک اکوادور) پناهنده شده بود دستگیر کند، اعتراضی کرد؟

البته که نه!

اما زمانی که همین قوه ی قضائیه ی کشور مورد نظر بر علیه فرد ربوده شده ی ایرانی احکام سنگین صادر کرد، باند رجوی جشن وسرور برپا نمود!

پس مشکل این فرقه ی تبهکار نه اجرای عدالت که اجرای منویات آنهاست که البته این اجرا به کمک رژیم صهیونیستی وهمکاران آن مقدور میگردد وگرنه اگر قرار براجرای عدالت باشد، باید به شکایت های متعدد ایرانی هایی که فرزندانشان اسیر مناسبات جهنمی رجوی هستند یا آن دسته از گروگان های سابق رجوی که با زحمت زیاد سفره ی خود را از رجوی جدا کرده وسررشته ی زندگی خود را دردست گرفتند ، رسیدگی میشد!

اعتراض باند رجوی به دستگیری دو شهروند فرانسوی درایران است که دوایر امنیتی ایران اعلام کرده اند که به‌دنبال سامان‌دهی آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات سازی در کشور بودند.

درزمانی که هنوز نتیجه ی تحقیقات روشن نشده، باند رجوی طبق کدامین دلیل وبرهان ادعا میکند که این دوفرد دستگیر شده قرار بود که چند روزی بعد ازگشت وگذار عادی درایران درصدد بازگشت به فرانسه بودند؟

درمقاله ی منتشره توسط این فرقه ی خطرناک وضدملی به سخنان مریم رجوی دلاله اشاره شده که گفته است که رژیم ایران گرونگیر است وبرای رهائی از دست آن باید کارها طوری ترتیب داده شود که کار ایران بدست مجاهدین بیافتد والبته این کار تنها زمانی اتفاق میافتد که دنیای سلطه گر بتواند رژیم ایران را بطور دموکراتیک؟؟!!- دراصل با بمباران های سفره ای واعمال سنگین ترین تروریزم اقتصادی ممکن است- ازسر راه خود بردارد!

آخر زنک!

توکه درهمراهی کامل با همسر نامشروعت (مسعود خزیده درسوراخ موش) بزرگترین گروگان گیری ها را از مردم ایران کرده اید ، چگونه میتوانی این کار را که انجامش ازطرف ایران محل شک وتردید فراوان است مورد نکوهش قرار دهی؟

توباید ابتدائا چندین هزار نفر ازفرزندان ملت ایران را که ده ها سال است به گروگان گرفته ای آزاد کرده وسپس ثابت کنی که کارهای مامورین امنیتی ایران که وظیفه ی حفظ کشور ازگزند جاسوسان خارجی برعهده ی آنهاست ، گروگانگیری نام دارد وآنگاه ازاین ادعاها بکنی تا ما فکر نکنیم که قصد وطن فروشی داری و تمام این بازی ها را بخاطر کسب قدرتی که به هیچ وجه درصلاحیت امثال تو وتشکیلات مافنگی ات نیست ، براه انداخته ای!