06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

خانم رجوی نقاره ازادی مساجد را بصد دراورد

درخبری خوندم که دراشرف 3 یا همان دهکده مانزالبانی مسجدی ساخته اند که محراب را برخلاف قبله واشتباه کارگذاشته اند اگرخبردرست باشد محراب بسمت قبرهند جگرخواروابی لهب ساخته شده....Rajavi Ramazan 1

------------------------------------------------------------------------

خانم رجوی نقاره ازادی مساجد را بصد دراورد

درخبری خوندم که دراشرف 3 یا همان دهکده مانزالبانی مسجدی ساخته اند که محراب را برخلاف قبله واشتباه کارگذاشته اند اگرخبردرست باشد محراب بسمت قبرهند جگرخواروابی لهب ساخته شده مگرمجاهدین به مسجد میروند که نیازبه مسجد باشه سالی دوبارسروکله انها درمسجد دیده میشود عاشورا برسروکله خود میزنند وگل البانی برسروروی خود میمالند شبهای قدرقران برسرمیکوبند تا سال بعد کسی رنگ مسجد نمی بیند چون اگرکسی بگوید میخوام برم مسجد میگویند پدرسوخته فلان فلان شده میخواهی بری مسجد محفل بزنی ، شعبه سپاه پاسداران بازکنی ومسجد رابکنی دفترفرمانده سپاه قدس رژیم ، خانم سخنرانی وفرموده باید تمام مساجد رازدست رژیم خارج وازاد کنیم چگونه با سرنگونی ، خانم اگرموفق به سرنگونی بشی خود بخود مساجد ازاد میشن دیگه نیازنیست بگویی مساجد را باید ازاد کنیم وازچنگ رژیم دربیاوریم بعد بپرسی چگونه وخودت جواب بدی با سرنگونی ، ازاد میخواهی بکنی که چکارکنی هیچ درداخل مسجد غسل هفتگی میگذارد مسول نشست  دربالای منبرمی نشیند نفرات یکی یکی با شال سیاه برگردن بعنوان نماد روسیاهی میرن توی محراب شروع به خوندن میکنند بعد که خوند وپاک شد شال سیاه رابرمیدارند وشال سبزبه نماد سبز شدن چون مریم روی دوشش میاندازند میرود ومی نشیند اما چه حقیقتی درحرفهای خانم نهفته که بخاطران دست به چنین شامورتی بازی هایی میزند دریک کلام عوامفریبی ودجالیت ، جهت فریب مردم البانی مسجد میسازد وجهت فریب مردم ایران دم ازازادی مساجد میزند تا مثل بوزینه بربالای منبرپیامبربرود بعنوان خلیفه مسلمین حرفهای معاویه را تکرارکند درمسجد ازمهدی سامع نماینده کمونیستها وسایراعضای مبارز شورا بیعت مجدد بگیرد اینهم خودش یه چالشه که خانم باید ازالان بفکران چالش باشه ایا شورایی ها حاضرمیشوند پا رابه مسجد بگذارند اینهم خودش داستانیست پیشنهاد میکنم خانم یکی را به پشت بام مسجد درالبانی فرستاده وهرروز عصرنقاره ازاد کردن مساجد بصدا دربیاورند ودهل بکوبند جالبش میدونی چیه رجوی میگه مساجد ایران مسجد ضرار است دولت ایران هم میگه خیرمسجد شما مسجد ضرار است ما این وسط نفهمیدیم مسجد کی ضرارومسجد کی فرار است.
بجای فریب خلق یک کارخیرمحض رضای خدا کنید خدا را باباطاهرچگونه می بیند
به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ………به دریا بنگرم دریا ته وینم
بهرجا بنگرم کوه ودرودشت ………..نشان زیبای روی ته وینم