06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آش فروشی بیزنس رجوی

کمی بالاترازمحله ما یه نفر کارش گرفتن پول وزدن ادمها بود خودش میگفت به اندازه ای که پول بدی بهت اش میدم چکارمیکرد اگرکسی میخواست نفردیگررا بترساند یا تنبیه کند به او مراجعه درخواست میکرد فلانی رابرای من ادب کن.....Ali Shirzad

----------------------------------------------------

علی شیرزاد وبلاگ  

آش فروشی بیزنس رجوی

کمی بالاترازمحله ما یه نفر کارش گرفتن پول وزدن ادمها بود خودش میگفت به اندازه ای که پول بدی بهت اش میدم چکارمیکرد اگرکسی میخواست نفردیگررا بترساند یا تنبیه کند به او مراجعه درخواست میکرد فلانی رابرای من ادب کن میپرسید چی میخوای سیلی بزنم چند تا مشت بزنم یا چاقو بزنم بیمارستان بستری بشه یا سرپایی مداوابشه یاچند تا چاقو میخوای بزنم خلاصه هرکدام یه قیمت داشت ومشخص کردن نوع زدن به مشتری بستگی داشت که چقدربخواد پول بده، بیزنس ومنبع درامد یه لقمه نان حلالش بود خیلی وقتها هم قماربازی میکرد خلاصه برای یه لقمه نان انواع کارها انجام میداد.

سال 53 یه اخوندی رابا چاقوزده بود بعد اززندان ازش پرسیدم اخوند راچرا زدی او ازارش به مورچه هم نمیرسه نمی بینی ازکناردیوارمیره ازکناردیوارمیاد گفت بمن چه کیه من پولم را میگیرم اینکارکاسبی منه امروزه شده ارتش خصوصی پول میگیرند درکشورهای دیگه میجنگند کارندارند چی به چیه به پولشون فکرمیکنند جنایت انجام میدهند یا کسی راترورمیکنند.


اما ببینیم داستان رجوی چیست وچه رابطه ای با مقدمه ما دارد رجوی بیزنس سیاسی بازکرده کاری نداره کیه وچرا پول میگیره خواسته را انجام میده درخیابونها ترورمیکنه شعارمیده خرابکاری میکنه اتش میزنه بستگی داره چقدرپول بهش بدهند همان میزان اش تحویل میده زمانی ازصدام امکانات تانک وتوپ ومهمات وقرارگاه ونفت میگرفت صیاد شیرازی ها راترورمیکرد یا وارد جنگ جبهه ای شده با ایران میجنگید به ماهم یه کاسه اش میداد براش برده گی میکردیم.

بعد سرنگونی صدام کارش شد دادن اطلاعات به پنتاگون اما درالبانی پول میگیره کارهای اسراییل رابگردن میگیره مثلا خرابکاری درتاسیسات هسته ای ترورصیاد خدایی که اسراییل انرابعهده گرفت چند کارشناس اطلاعاتی عربی وامریکایی واسراییلی درمصاحبه گفتند مجاهدین بدرخواست اسراییل تروررا انجام داده اند یا پول ازوهابیت میگیره ازتجزیه کشوروتروریستم انها دفاع وعمل انقلابی قلمداد میکنه.

نمونه ها بسیاراست که همه درجریان هستند رجوی ارتش خصوصی نولیبرالیسم صهیونیسم ووهابیت است چه کارش کامنت گذاری باشد یا فحش دادن درشبکه های اجتماعی چه گزارش دادن به زاکربرگرسانسورچی صهیونیزم تا صفحه ای راببندد بیزنس خوبی برای یه لقمه نان حلال پیدا کرده ، اش می پزه به برده های درونی هم یه ملاقه اش بخورونمیروزیرخط مرگ میده رجوی همان بچه محل ماست ولی کمی چاق وچله تربا غبغب بیشتر.