08172022چهارشنبه
Last updateچهارشنبه, 17 آگوست 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

حالا که کهکشان نگرفت، برویم به ستایش مریم!

شما دراسارت نگه داشتن صدها وهزاران نفر ازفرزندان فریب خورده ی این مردم را عشق وتعهد میدانید یا نابود کردن خانواده های آنان  ها را مایه ی مباهات؟....tazahorate bande rajavi Berlin 011

------------------------------------------------------------------

صابرازتبریز 03/05/1401

حالا که کهکشان نگرفت، برویم به ستایش مریم!

برابر اخبار موجود، مراسم خیمه شب بازی هرساله ی باند رجوی که قرار بود با چند روز تاخیر قابل تامل در روزهای اول ودوم مردادماه جاری درآلبانی برگزار شود ، بدلایلی لغو شد و مریم رجوی که بیشترین هوادران و مزدبگیرانش در کشور آلمان مستقرند ، یک راهپیمایی مسخره ای براه انداخت وقضیه با دماغ سوختگی مریم فیصله یافت.

مسخره ازاین بابت میگویم که هر شرکت کننده ی این تظاهرات، یک تصویر ویک پلاکارد را تواما حمل میکردند وبا بکار بردن وسیع رنگ زرد تلاش شده بود که این تظاهرات گسترده تر بنظر برسد.

درکنار باند رجوی که هشدارهای امنیتی دولت آلبانی را دلیل لغو این میتینگ مسخره اعلام کرده بود، اخباری در یکی از رسانه های اپوزیسیون غیر برانداز هم دایر براحتمال وجود فشارهای بین المللی بردولت آلبانی دایر برممانعت ازبرگزاری چنین مراسم ضد ایرانی منتشر شده که گذشت زمان و سرریزشدن اطلاعات جدید، دلیل اصلی این دماغ سوختگی باند تبهکار وضدایرانی رجوی را روشنتر خواهد کرد.

درهرصورت، زمانی که وضع اینگونه شد که باب میل رجویست ها نبود، سیل مقالات درمدح مریم رجوی دررسانه های مربوطه اش جاری شده تا شاید که مافات این شکست سنگین گردد!

سهیلا دشتی که از مدیحه سرایان نامی این باند ورشکسته میباشد، چنین مینویسد :

" آنچه که مقاومت ایران برای داشتن آن سر به آسمان می‌افرازد نه امکانات مادی است و نه زد و بندهای سیاسی! از یک‌سو مقاومت و مبارزه بی‌وقفه مجاهدین در ایران در هیئت کانون‌های شورشی است و در خارج از کشور هدایت و رهبری مبارزه مردمی از کانون اصلی مقاومت در اشرف ۳ در آلبانی است که هر هواداری آن را به گوش جان می‌شنود. همین نیروی لایزال مردمی است که مقهور شرایط نمی‌شود".

قضیه برعکس است خانم!

هم امکانات مادی اهدائی کشوری که هنوز نتوانسته دریابد که درهمزیستی مسالمت آمیز با ایران سرو وضعی بهتر پیدا کرده ومجبور به دادن اینهمه امتیاز به ثروتمندان نیم درصدی وسلطه گر آمریکائی نخواهد شد ، درکار است وهم شما شب وروز درحال زدوبند سیاسی با غدارترین دشمنان بشریت ومردم ایران بوده و خدمات جاسوسی به آنها ارائه میدهید.

کانون های شورشی شما فقط در حیطه ی  ادعاها مطرح است ونیروهای عینی یا خیالی شما هرگز درخدمت مردم ایران نبوده وخصلتا درآینده نیز نمیتوانند باشند وبنابراین نیرویی زوال پذیر ومیرنده بشمار میآیند!

سهیلا خانم سئوال بیجایی را مطرح میکند وخود درپاسخ آن میگوید که :

"سؤال مهم اینجاست که این عشق و تعهد از کجا سرچشمه می‌گیرد. چرا هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در تمامی صحنه‌های جدی مبارزه با رژیم حضور دارند ... پاسخ این سؤال را از سخنرانی مریم رجوی در روز شنبه ۲۳ ماه ژوئیه گرفتم که با تواضعی بی‌نظیر چنین می‌گوید: از آن روزی که در دوران شاه به دنیای مبارزه قدم گذاشتم، برای فدا کردن جان ناچیزم در مسیر آزادی آماده و حاضر بودم...".

کدام عشق وتعهد ناهموطن؟!

شما دراسارت نگه داشتن صدها وهزاران نفر ازفرزندان فریب خورده ی این مردم را عشق وتعهد میدانید یا نابود کردن خانواده های آنان  ها را مایه ی مباهات؟

ضمنا ، مریم دردوران شاه بیش ازآنچه که درداخل دنیای مبارزه باشد مشغول شکیل کردن هیکل خود برای تبدیل شدن به ملکه ی زیبائی ایران بود واگرهم گاهی برای انجام ملاقاتی به زندان تهران سر میزد، چنان بزک شده ظاهر میشد که عصبانیت زندانیان سیاسی را ازاین بابت که موجب چشم چرانی پاسبان های زندان شاه میشد، برمی انگیخت.

ویا :

" سال‌هاست آخوندها هر بار طرح و نقشه‌ای برای از بین بردن من در پیش می‌گیرند. و هر بار یکجا، در پاریس، در آلمان، در ویلپنت، در آلبانی و موارد اعلام‌شده و اعلام‌نشده دیگر".

تاحال که سنگی حتی از فلاخن شکار گنجشک بشما نخورده مریم خانم واینکه سوء قصدی برعلیه تو انجام شده، هیچ مدرک محکمه پسندی دراثبات اش وجود ندارد ومن بعید میدانم که دولتی بخاطر کشتن تو که قدر واعتباری مانند سگ کشی دارد، برای خود پرونده ی تروریستی درست کند.

با اینکه میدانم تودرهر دادگاه صالحه ای بخاطر شرکت ومعاونت درکشتار صدها وهزاران نفر ازاهالی ایران وعراق ، نابودی اساس هزاران خانواده، قطع نسل ، جاسوسی تمام عیار برعلیه مصالح ملی کشور و...، ده ها بار به حبس ابد یا به اعدام محکوم میشوی والبته اگر عمری باقی بود ، این محاکمه درکار خواهد بود وشکی دراین نیست!

همچنین بنقل از مریم :

" کاش می‌شد با فدای جان من، کشتن دیگر هم‌وطنانم در ایران را متوقف کرد".

جان باختن تو کمک موثری به  بهبود زندگی انسانی کمپ نشینان اشرف 3 میشود وآیا حاضری جان خود را بنفع این 2هزار نفر ازدست بدهی دروغگوی حقه باز؟

عجله کن خانم وکار امروز را به فردا نگذار!