سران فرقه رجوی مفقودالاثر و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی در آستانه فروپاشی کامل تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی شان  همانند کسانی که در حال غرق شدن هستند برای بقای خود و تشکیلات پوسیده شان دست به تلاش های مذبوحانه و بی فایده و دست و پا زدن های بی نتیجه زده اند. 

جالب و خنده دار و بسیار مضحک اینجاست که سران فرقه تروریستی و بطور خاص مریم عضدانلو رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب شده شوهر مفقودالاثر خودش تمام این تلاش‌ها و دست و پا زدن های بی نتیجه را فعالیت های مقاومت در راایرنگونی حکومت ایران می نامند. حالا برای روشن‌تر شدن این موضوع نگاهی گذرا بیندازیم به این توهمات ابلهانه و دست و پا زدن های بی نتیجه تحت عنوان فعالیت های مقاومت برای بقای بقایای تشکیلات پوسیده شان که در این مدت انجام داده اند. 

این تلاش‌ها و دست و پا زدن های بی نتیجه عبارتند از: 

۱) اذیت و آزار نیروهای جدا شده از جمله جدا شدگان در آلبانی و اعضای انجمن آسیلا 

۲) اذیت و آزار تحت فشار قرار دادن نیروهای نگون‌بخت و گرفتار در زندان سازمان تحت عنوان اشرف سه در کشور آلبانی که بطور خاص این اذیت و آزار ها علیه نیروهای معترض و مخالف اندیشه فرقه گرایانه رجوی و زنان مخالف انقلاب کذایی ایدئولوژیک بطور مضاعف می باشد. 

۳) اذیت و آزار خانواده های نیروهای سازمان که اکثریت شان مسن و سالخورده هستند و مدت زمان طولانی هست عزیزان شان را ندیده اند و خواستار  ملاقات با عزیزان شان که در چنگال این گروه تروریستی و فرقه گرا گرفتار هستند و دشمن خطاب کردن این خانواده های محترم و ممانعت از ملاقات شان با عزیزان شان که در زندان سازمان تحت عنوان اشرف سه گرفتار هستند. 

۴) سنگ اندازی در رابطه با مذاکرات برجام و همسویی با سیاست های ضد ایرانی دولت آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی علیه منافع ملی مردم ایران و حمایت از تحریم های اقتصادی شدید علیه مردم شریف ایران و بقول خودشان خلق قهرمان ایران که به دروغ سنگ حمایت از حق و حقوق شان را به سینه می زند و برای شان اشک تمساح می ریزد و همچنین به‌ دروغ مدعی به‌ ارمغان آوردن آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی برای شان هست. 

۵) درست کردن تشکل هایی از نمایندگان یاغی در کشور های مختلف اروپایی تحت عنوان کمیته حمایت از ایران آزاد 

۶) راه اندازی سورچرانی های مفصل توسط کدبانو مريم عضدانلو تحت عنوان رئیس جمهور مقاومت تا بعد از اینکه حسابی شکم شان را با دست پخت خانم رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب شده شوهر مفقودالاثر خودش سیر کردند در سخنرانی ها و مراسم تکراری و مضحک و مسخره شان شرکت کرده و تحت عنوان سخنران حرف های دیکته شده شان را  بلغور نمایند و از سازمان و سیاست های جنگ افروزانه و ضد ایرانی اش حمایت کنند. 

۷) کشاندن بازنشستگان و ورشکستگان سیاسی از افراطی ترین جناحهای جنگ طلب از حزب جمهوریخواه آمریکا نظیر جان بولتون و جولیانی شهردار سابق نيويورک و مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا در زمان دولت ترامپ و مایک پنس معاون سابق دولت امریکا در زمان  دولت ترامپ با خرج های هنگفت به زندان سازمان تحت عنوان اشرف سه  که بعد از راه اندازی سورچرانی مفصل از دست پخت های کدبانو مريم و بعدش ملاقات با ایشان تحت عنوان سرکرده فعلی این گروه تروریستی و فرقه گرا و رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب شده شوهرش و تکرار حرف های شان علیه مردم ایران توسط این مفت خور ها که هیچ اعتقادی به حقوق بشر و عدالت اجتماعی و آزادی خواهی ندارند و هیچ بویی هم از این قبیل مقولات نبرده اند و فقط به فکر منافع خودشان هستند. 

۸) پوشش خبری جنگ اکراین با اخبار جعلی و دروغین در این رابطه و ربط دادن وقایع جنگ به سرنگونی رژیم ایران. 

۹) دادن وعده های تکراری سرنگونی رژیم ایران هر بار به يک نحوی از يک روز از طریق جنگ ایران و عراق، يک روز با جنگ سوریه ، يک روز با آویزان شدن به طناب پوسیده ترامپ و يک روز هم آویزان شدن به تضادهای بین ایران و عربستان سعودی و الآن هم با آویزان شدن به جنگ اکراین و سیاست های جنگ افروزانه و ضد ایرانی دولت اسرائیل و رسیدن به سرنگونی با کانون های دروغین تحت عنوان کانون های شورشی. 

۱۰) دادن فراخوان های تکراری و مضحک توسط سلطان فراخوان خانم مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی به مناسبت های مختلف و اشک تمساح ریختن برای مردم ایران و حمایت دروغین از اعتراضات صنفی و معیشتی اقشار مختلف جامعه و تلاش برای به خشونت کشاندن این گونه اعتراضات صنفی توسط مردم ایران. 

بله دوستان اینها گوشه ای از فعالیت های تحت عنوان مقاومت و سازمان انقلابی و بقول خودشان تنها آلترناتیو هستند که بر شمردم. گروهی که به دروغ سنگ حمایت از حق و حقوق مردم ایران را به سینه می زند و مدعی به‌ ارمغان آوردن آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی برای شان هست و خودش را حامی واقعی و مدافع سرسخت حقوق بشر و عدالت اجتماعی و آزادی می باشد. 

در پایان باید به عرض شما خوانندگان محترم برسانم که این تلاش‌ها و توهمات ابلهانه و دست و پا زدن های بی نتیجه سازمان و سرانش فقط و فقط برای سر کار گذاشتن نیروهای نگون‌بخت سازمان که در زندان سازمان تحت عنوان اشرف سه گرفتار هستند و هر چه بیشتر نگه داشتن آنها در تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش و جلوگیری از ریزش روز افزون نیرویی که اکنون یکی از معضلاتی اصلی سازمان می باشد و جلوگیری از فرو پاشی تشکیلات و افزودن چند صباحی بیشتر به عمر خوار و خفیف و خائنانه اش می باشد و بس وگرنه خودشان بهتر از هر کسی دیگر می دانند که این گونه تلاش‌ها بی نتیجه هست و راه به جایی نبرده و تنها موجب آبروریزی بیشتر برای خودشان هست.