عملیات فروغ جاویدان ، از نگاه جداشدگان نا گفته های درون مجاهدین خلق

 ناگفته های عملیات فروغ جاویدان بروایت شاهدین عینی – در سه قسمت به صورت صوتی است .در این برنامه محمد کرمی ، عیسی ازاده ، خانم معینی از شاهدین صحنه روایت های خود را بیان کردند....Karami mohamad

 محمد کرمی وبلاگ عیاران ژوئیه 29, 2022 

 عملیات فروغ جاویدان ، از نگاه جداشدگان نا گفته های درون مجاهدین خلق

عملیات فروغ جاویدان ، از نگاه جداشدگان نا گفته های درون مجاهدین خلق

ناگفته های عملیات فروغ جاویدان بروایت شاهدین عینی – در سه قسمت به صورت صوتی است .در این برنامه محمد کرمی ، عیسی ازاده ، خانم معینی از شاهدین صحنه روایت های خود را بیان کردند .

جهت شنیدن این برنامه روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://mohamadkarami.wordpress.com/2022/07/29/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d8%ac%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/#more-4217