08172022چهارشنبه
Last updateچهارشنبه, 17 آگوست 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

ترس و وحشت فرقه رجوی از جدا شدگان

حمله وحشیانه فرقه رجوی درتیرانا پایتخت آلبانی به خانم بتول سلطانی نشانگر ضعف و استیصال فرقه ای است که قدرت پوشالی خود را در بوق و کرنا کرده و گوش فلک را کر نموده.....Edward Berlin

--------------------------------------------------

وبلاگ ادوارد 31.07.2022

ترس و وحشت فرقه رجوی از جدا شدگان

حمله وحشیانه فرقه رجوی درتیرانا پایتخت آلبانی به خانم بتول سلطانی نشانگر ضعف و استیصال فرقه ای است که قدرت پوشالی خود را در بوق و کرنا کرده و گوش فلک را کر نموده، خانم سلطانی از اعضای جدا شده فرقه رجوی که شهروند آلمان هم می باشد دو روز پیش برای دیدن کشور آلبانی و در صورت امکان دیدار با همسر خود که در اسارت فرقه رجوی است راهی کشور آلبانی شده و در هنگام عبور از کنترل پاسپورت توسط پلیس فرودگاه تیرانا متوقف شده و در همان هنگام هم با حمله مزدوران فرقه رجوی روبرو شده که جای سئوال دارد چگونه این مزدوران فرقه رجوی وارد قسمت ترانزیت که برای افراد عادی ممنوع است شده اند.

هم اکنون دو روز است که خانم سلطانی در قسمت ترانزیت فرودگاه نگه داشته شده و اجازه ورود به تیرانا داده نمی شود، البته برای همه ما جدا شده ها بارز است که پلیس آلبانی توسط فرقه جنایتکار رجوی خریداری شده و عکس و اسامی تمامی جدا شده ها نیز توسط فرقه رجوی در اختیار پلیس خریداری شده آلبانی قرار گرفته تا از ورود ما اعضای سابق و جدا شده از فرقه لرزان رجوی به آلبانی جلوگیری شود.Tirana siltani 01

دلیل این عمل غیر انسانی چیست؟ چرا فرقه رجوی با ورود حتی یک عضو جدا شده فرقه رجوی به آلبانی تا این حد بهم ریخته و آشفته می شود و با خرج پول های کلان و باج دادن به پلیس یک کشور مانع ورود اعضای سابق به آلبانی می شود؟.

ترس فرقه رجوی از اعضای سابق و منتقد خود قابل درک است، فرقه رجوی به حدی از منتقد و خصوصآ اعضای سابق خود می ترسد که گاهی تمام قوای خود را صرف مبارزه با منتقدین و جداشدگان از فرقه خویش در اروپا می کند تا با اقاماتی مانند، تهدید اعضای سابق به قتل و حمله و هجوم وحشیانه به افراد جداشده و الان هم که همه شاهد چنین اقدام مضحکی از سوی فرقه ای هستیم که خود را سازمان مجاهدین با هدف رسیدن به آزادی و دمکراسی می نامد، این است دمکراسی فرقه رجوی که در بوق و کرنا می نوازد تا با فریب و نیرنگ به دیکتاتوری ساخت دست رجوی مفقود و فراری رنگ و لعاب بخشد، تا با فریب افکار عمومی و با کمک مزدبگیران امریکایی مانند بولتون ها و مایک پنس ها و پمپئوهای مفت خور و جنگ طلبانی از این دست سوار بر مرکب قدرت در ایران شود و بعد از آن تسمه از گرده مردم بکشد چونان که از اعضای خود در اردوگاه اشرف عراق و الان هم زندان آلبانی موسوم به اشرف 3 کشیده و هنوز هم بی رحمانه می کشد.Tirana Soltani 02 Kopie

بهم خوردن تجمع امسال فرقه رجوی در آلبانی ضربه محکمی بود بر پیکر فرسوده این فرقه در حال زوال و دراین میان برای فریب اعضای در بند خود در زندان اشرف 3 نیاز به سناریوی جدیدی داشت که آن هم با سفر خانم سلطانی به آلبانی به دست فرقه افتاد تا با منع ورود ایشان به آلبانی کمی از سوزش درونی و بیرونیش کاهش یابد.

برخورد غیر انسانی پلیس آلبانی به سرکردگی فرقه رجوی با خانم سلطانی با هر توجیه ای محکوم است و مطمعنآ اعضای سابق و منتقد این سد را هم خواهند شکست وروزی در آلبانی در کنار دیگر اعضای جدا شده فرقه منفور رجوی با هم جشن خواهند گرفت،به نوبه خود از انجمن آسیلا جهت پیگیری موضوع خانم سلطانی در تیرانا سپاسگزارم.