08172022چهارشنبه
Last updateچهارشنبه, 17 آگوست 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

قسمتی از بیانیه مطبوعاتی انجمن آسیلا در مورد اقدامات اخیر پلیس آلبانی:

هیئت رئیسه انجمن آسیلا دروغ پراکنی ها مبنی بر فعالیت غیرقانونی انجمن را قویا رد می کند. ادعا های سازمان مجاهدین خلق از بیخ بی اساس و صرفا دروغ محض هستند....Asila Neu 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگرفته از فیسبوک حسن شهباز اول آگوست 2-22

قسمتی از بیانیه مطبوعاتی انجمن آسیلا در مورد اقدامات اخیر پلیس آلبانی:
هیئت رئیسه انجمن آسیلا دروغ پراکنی ها مبنی بر فعالیت غیرقانونی انجمن را قویا رد می کند. ادعا های سازمان مجاهدین خلق از بیخ بی اساس و صرفا دروغ محض هستند. این دروغ پراکنی ها از آنجایی نشأت می گیرند که انجمن A.S.I.L.A به یک جاذبه عادی و دوست داشتنی برای جدا شدگان تبدیل شده است که هر روز از اردوگاه" اشرف واقع در روستای مانز" خارج میشوند. آنها ( اعضای جدا شده) بیرون از دیوارهای کمپ زندگی عادی را تجربه می کنند و البته شرایط غیرانسانی زندگی در اردوگاه را محکوم می کنند. از جمله: سوتغذیه، عدم آزادی بیان، ممنوعیت تشکیل خانواده، ممنوعیت ارتباط با خانواده های خود در ایران و با هر فرد دیگری خارج از کمپ.
تاکید می شود که رویکرد داوطلبانه ایرانی های جدا شده از سازمان مجاهدین خلق به انجمن A.S.I.L.A، آنها را از مسئولیت های قانونی در قبال فعالیت های روزانه شان معاف نمی کند.
اخبار دروغ که مرجع آن منابع غیر رسمی یا از بخش های فاسد و بدخواه می باشند ، اعتبار و وجهه انجمن A.S.I.L.A را نخواهند توانست خدشه دار کند.
امیدواریم رسانه ها بر اساس تعهد قانونی خود موضع رسمی انجمن A.S.I.L.A را به اطلاع عموم برسانند.
از نهادهای قضایی در اجرای قوانین جاری حمایت و در این راستا آنها را تشویق می کنیم.
با تشکر
هیئت رئیسه انجمن آسیلا
رئیس
داشامیر مرسولی