خنثی شدن توطئه تروریستی علیه جان احسان بیدی

خبرهای به دست امده از البانی حاکی است که پس از خنثی شدن توطئه اخراج اقای احسان بیدی از البانی سازمان مجاهدین خلق فردی را جهت اقدام تروریستی علیه جان اقای احسان بیدی به عنوان نفوذی به میان جداشدگان فرستاده بود که خوشبختانه با هوشیاری دوستان اقای بیدی فرد نفوذی شناسایی توطئه وی خنثی و سپس متواری گردید.....Ehsan Bidi 0

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

انجمن نجات از فرقه ها شنبه 26 مهر 99

خنثی شدن توطئه تروریستی علیه جان احسان بیدی

اوضاع داخلی فرقه رجوی به شدت وخیم است

خبرهای به دست امده از البانی حاکی است که پس از خنثی شدن توطئه اخراج اقای احسان بیدی از البانی سازمان مجاهدین خلق فردی را جهت اقدام تروریستی علیه جان اقای احسان بیدی به عنوان نفوذی به میان جداشدگان فرستاده بود که خوشبختانه با هوشیاری دوستان اقای بیدی فرد نفوذی شناسایی توطئه وی خنثی و سپس متواری گردید

اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که فرقه رجوی در صدد ضربه زدن از طریق یک نفوذی در بین جدا شده های سازمان مجاهدین خلق در آلبانی به آقای احسان بیدی بود. پلیس آلبانی که در جریان این توطئه تروریستی قرار گرفت بلافاصله وارد عمل شد و فعلا آقای احسان بیدی را به یک محل امن منتقل کرده، تحت حفاظت قرار داده و در تعقیب فرد نفوذی می باشد .
طبق اظهارات مسئولین پلیس آلبانی، مجاهدین خلق برای ترور آقای احسان بیدی توطئه کرده اند و لذا پلیس اکنون ایشان را به خاطر حفاظت از جانش به نقطه ای امن منتقل کرده است. هم اکنون پلیس به دنبال فرد نفوذی در بین جداشدگان است که می خواسته آقای بیدی را ترور نماید. او با موبایل خود لحظه به لحظه در ارتباط با مسئولین فرقه رجوی بوده است.
یک مقام پلیس آلبانی اظهار داشت که آقای احسان بیدی در جای امنی با امکانات کافی تحت حفاظت است و صرفا با دوستان نزدیک خود در ارتباط می باشد. فرد نفوذی بعد از ناموفق ماندن توطئه تروریستی با یک خودرو که در محل منتظر او بود متواری گشت و پلیس به دنبال دستگیری اوست.
پلیس همچنین اظهار داشت که از قبل در جریان رسیدن اخبار مربوط به جداشدگان از طریق نفوذی ها به سازمان مجاهدین خلق بوده و این مسئله را دنبال می کرده است. با به دست آمدن سرنخ، این مسئله با جدیت بیشتری توسط پلس دنبال خواهد شد.

تصاویر آقای احسان بیدی در اقامتگاه امن

Ehssan Bidi 01

Ehssan Bidi 02

خبرهای به دست آمده از داخل اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی نیز حاکی است که اوضاع تشکیلاتی به شدت به هم ریخته است و عده زیادی خواهان جدایی هستند و خصوصا رسیدن اخبار مربوط به آزادی آقای احسان بیدی به داخل تشکیلات، تأثیرات فوق العاده ای علیه اعمال کنترل های معمول توسط سران فرقه داشته است.
فرقه رجوی حفاظت پلیس از آقای احسان بیدی را در سایت های خود به عنوان دستگیری وی منعکس نموده است تا از تأثیرات مخرب این خبر بر موقعیت خودش در آلبانی و در میان اعضا بکاهد.