01272021چهارشنبه
Last updateچهارشنبه, 27 ژانویه 2021 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

بر پا کردن جشن خواهران شورای رهبری البته بی حجاب

اینها مگه نوامیس ایدئولوژیم نبودندمثل خودش شدند ؟ باور کنید وقتی به این راحتی عکس به بیرون تشکیلات می آید یعنی شکاف در ایدلوژی،وگرنه این مرز سرخ است. حالا ببینید،واکنش فرقه را بعد از اینکه فضای مجازی پر شد ازعکس های بی حجاب خواهران شورای رهبری..........shoraye Rahbari bihejab 01

 -------------------------------------------------------------------------------------

یاران ایران،2020-11-19 

بر پا کردن جشن خواهران شورای رهبری البته بی حجاب

زهره اخیانی مسئول اول ، مژگان پارسیان مسئول اول . صدیقه رضایی مسئول اول سازمان در دورهای مختلف قبل ،رقیه، نصرت، و افسانه ،

این تعداد زن انگشت شمار‌و چند تای دیگر برای سال‌های سال با نام انقلاب ما را در آن خاک نفرین شده در خود زنده بگور کردند ،، نه خود نفس کشیدند ونه به ما اجازه نفس کشیدند دادند و بدترین القاب و عناوین را به ما نسبت دادند که شخصیت ما را خرد و نابود کنند،، با دیدن آنها خاطرات دردناک آن سال‌ها و آن نشستها تماما برایم زنده شد ، و هنوزم که هنوزه همین تعداد انگشت شمار چند هزار پیر و مفلوک در اشرف سه را دارند کنترل می‌کنند،، ،،ای تف،shoraye Rahbari bihejab 02
جالب اینجاست فکر کردن به تاریخ تولد ضد ارزش بود و جرات نمیکردیم اسم تولد یا تاریخ بیاوریم و تقریبا تمام ما برای سالها تاریخ تولد و سن خود را فراموش کرده بودیم به طوری که وقتی اولین بار در کمپ تیف سنم را پرسیدند من از تاریخ تولدم شروع کردم به شمارش که ببینم چند سالم هست ، افسر امریکایی با تعجب از مترجم پرسید مگر این نمی‌دونه چند سالش هست ؟!! همه فراموش کرده بودیم کی هستیم و چند ساله ایم ،،،میلیشیاها و صداهای دیگر روز تولدشان نشست دیگ داشتند و حالا میبینم این مسئولین اول سازمان جشن تولد برای خود گرفته اند ،ای تف بر ذات پلید خودتان و رهبرتان که هر چه پلشتی هست از
آنجا سرچشمه گرفته است