01282021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 28 ژانویه 2021 7am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

جنایتکاری دیگر از تبار مریم قجر به کام مرگ رفت

 متاسفانه با خبر شدیم یکی دیگر از جنایت کاران پست فرقه رجوی به نام ام کلثوم ( افسانه ) پیچگاه بدون اینکه در دادگاه های خلق بجرم جنایت های که مرتکب شده است به محاکمه کشیده شود به کام مرگ رفتت،افسانه پیچگاه یکی از رذل ترین مادینگان فرقه رجوی بود.........

Karami mohamad

 --------------------------------------------------------------------------------

محمد کرمی عیاران 22-11-2020

جنایتکاری دیگر از تبار مریم قجر به کام مرگ رفت

عمده ترین و حیاطی ترین مسئولیت که وی برعهده داشت مسئول بخش مالی فرقه در ارتش دست ساز صدام حسین در عراق بود .به دلیل این مسئولیتی که داشت تمام موارد پولشوئی که از طریق نفت در برابر غذا ، سرمایه گذاری های فرقه در کشورهای دیگر و……تحت مسئولیت وی بود و کاملا می دانست در واقع این ملعون یکی از منابع کاملی بود که ریز مسله پولشوئی فرقه را می دانست. تمامی تعریف و تمجید های هم که مریم قجر این از مادینه وحشی می کند بخاطر همین موارد است .

جنایتکاری دیگر از تبار مریم قجر به کام مرگ رفت

متاسفانه با خبر شدیم یکی دیگر از جنایت کاران پست فرقه رجوی به نام ام کلثوم ( افسانه ) پیچگاه بدون اینکه در دادگاه های خلق بجرم جنایت های که مرتکب شده است به محاکمه کشیده شود به کام مرگ رفته است .

افسانه پیچگاه یکی از رذل ترین مادینگان فرقه رجوی بود . دست چپ و راستش را نمی شناخت ، در اطلاعیه فرقه رجوی سعی کردند او را فرماندهی موفق قالب کنند . مریم قجر به خاطر جنایت های که این مادینه انجام داده و برای قدر دانی به وی لقب مجاهد کبیر داده است . در زمان های قدیم که کلمات معنی و ارزش و جایگاه واقعی داشتند ، فقط به محمد حنیف نژاد لقب مجاهد کبیر داده شده بود . اما الان زمانه برعکس شده است  . هر مادینه یا نرینه وحشی که بیشتر جنایت ها را درون این فرقه انجام بدهد و خط مریم قجر و ملعون مسعود رجوی را پیش برده باشد لقب بی مسماء مجاهد کبیر داده می شود .

افسانه پیچگاه جنایت کار که از سال 1365 به بعد در ستاد ف اشرف بود، بنا به دلایل کاری بعضی وقت ها باوی مواجه می شدم و مدت کوتاهی هم مسئول من در سالن اجتماعات بود ، بعدا در بخش مالی سازماندهی شد . بخاطر سرسپردگی مطلق که از شاخصه های بارز فرقه رجوی بود مانند علف هرز رشد کرد.جدا از مسئولیت های جانبی یا کوتاه مدتی که داشت و در هر بخش و ستادی بود بخصوص سر داستان انقلاب های دست ساخته مریم قجر مردان تحت مسئولش را نابود میکرد و بلائی سر افراد می آورد که به اجبار نفر همه تهمت ها و مارک های که زده می شد را می پذیرفت. در نشست ها ان طور هم که دوستان گفتند از قبل خیلی بدتر یعنی هارتر شده بود و به قول خودش می خواست حق رهبری را از حلقوم نفرات تحت مسئولیتش بیرون بیاورد !

عمده ترین و حیاطی ترین مسئولیت که وی برعهده داشت مسئول بخش مالی فرقه در ارتش دست ساز صدام حسین در عراق بود .به دلیل این مسئولیتی که داشت تمام موارد پولشوئی که از طریق نفت در برابر غذا ، سرمایه گذاری های فرقه در کشورهای دیگر و……تحت مسئولیت وی بود و کاملا می دانست  در واقع این ملعون یکی از منابع کاملی بود که ریز مسله پولشوئی فرقه را می دانست. تمامی تعریف و تمجید های هم که مریم قجر این از مادینه وحشی می کند بخاطر همین موارد است .

این جانور وحشی جز یگان* 313 بود ( رجوی این را در بحث امام زمان در دهۀ هفتاد داشت که شما حتی به تعداد یاران امام زمان 313 نفر هم بمانید دنیا را می گیرید منظور این است که حتی همه هم ببرند و جدا بشوند بروند و یا بمیرند فقط 313 نفر ما را کافی است چون امام حی و حاضرمان رجوی هست. البته شیعه این عدد را از تعداد نیروهای  حضرت محمد  در جنگ بدر گرفته که با 313 نفر بر تعداد هزاران نفر ارتش قریش پیروز شدند.یک زمان هم می گفتند یگان 72 با اشاره به تعداد یاران امام حسین که همه شون شهید شدند بعد دیدند تعداد عاشورا کم است گفتند بریم سراغ یاران امام زمان که نزدیک 5 برابر هستند این بهتره )بخشی از نامه افسانه پیچگاه جنایت کار