06272022دوشنبه
Last updateیکشنبه, 26 جون 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مریم قجربا ترامپ هم نتوانست به اهداف پلیدش برسد .

4 سال پیش وقتی ترامپ به ریاست جمهوری امریکا رسید همه مزدوران و جیره خواران امریکا ؛ اسرائیل ؛ عرعرستان هلهله زنان دست افشان و پا کوبان با ادا اطوار میمون وار ادعا می کردند ترامپ رژیم ایران سرنگون خواهد کرد, مزدوران ؛ وطن فروشان دشمنان ایران و ایرانی به ترامپ لقب شیر دل دادند و چنان گرد و خاکی به پا کردند که.............Mohaad Razaghi

 -------------------------------------------------------------------------------------

پاریس : محمد رزاقی 24_11_2020

مریم قجربا ترامپ هم نتوانست به اهداف پلیدش برسد 

قبل از شروع به بحث باید تسلیت بگویم به :

همه مزدوران ؛ وطن فروشان ؛ و دشمنان ایران و ایرانی خاص مریم قجر داعشی ؛ پهلوی چی های عقب مانده ؛ مصی قمی صیغه ای ؛ فخر اور مایه ننگ ؛ فرشگردهای معروف به ته گردها .

همچنین تسلیت به بن سلمان سلاخ ؛ شیوخ شاش شتر خور امارات و بحرین ؛ کشور میکروسکوپی دومنیکن و جیبوتی و .... انشالله که غم اخرتان نباشد و مطمئن باشید شما که با طناب ترامپ به چاه ویل افتادید هر گز این سوزش جانسوز و جانکاه فراموش نخواهید کرد و تاریخ شما را به بدنامی یاد خواهد کرد .

4 سال پیش وقتی ترامپ به ریاست جمهوری امریکا رسید همه مزدوران و جیره خواران امریکا ؛ اسرائیل ؛ عرعرستان هلهله زنان دست افشان و پا کوبان با ادا اطوار میمون وار ادعا می کردند ترامپ رژیم ایران سرنگون خواهد کرد !

به قول ما اذری ها که به کچل می گوییم زلفعلی ؛ مزدوران ؛ وطن فروشان دشمنان ایران و ایرانی به ترامپ لقب شیر دل دادند و چنان گرد و خاکی به پا کردند که گویا همین مزدوران ساکهایشان را بسته اند تا با اولین پرواز به سمت ایران حرکت کنند .

با روی کار امدن ترامپ در بین مزدوران ؛ وطن فروشان فرقه رجوی با ادا اطوار بوزینه وار ادعا کردند مماشات خارجی ها تمام شد و پروژه سرنگونی رژیم ایران شروع شده است !

رجوی روح پلید شروع سرنگونی را اعلام کرد و سران فرقه رجوی که کلا از اوضاع و احوال دنیا خاص ایران 40 سال عقب هستند به دستور مریم قجر به خط شدند تا با ارائه تحلیل های ابدوغ خیاری ادعا کنند زمان مماشات تمام شده وبا روی کار امدن ترامپ با اعمال تحریم های امریکا و حتا حمله نظامی رژیم ایران سرنگون خواهد شد .

مریم قجر با امدن ترامپ وکیل شخصی ترامپ رودی جولیانی را چند بار به اسارتگاه اشرف 3 در البانی اورد و شوهای مسخره مثل پاره کردن توافق نامه برجام توسط ترامپ را به نمایش بگذارد .

ترامپ با مستقر شدن در کاخ سفید و با لابی یک عده ضد  ایران وایرانی مثل جولیانی  حرکات ضد ایرانی خودش را با اعمال تحریم های ضد انسانی شروع کرد و هر بار مریم قجر خواستار تحریم بیشتر و گسترده ترامپ علیه ملت ایران شد .

هدف ترامپ و فرقه رجوی این بود که با تحریم ملت ایران کمبود اقلام معیشتی ملت ایران مردم را به شورش وعصیان سوق دهند تا بتوانند به اهداف پلید خود برسند .

( البته در داخل ایران هم باند های فرصت طلب از تحریم امریکائی ها سوء استفاده کرده و در همراهی و همسوئی با اربابانشان با گران کردن اقلام معیشتی مردم به کمک ترامپ و اسرائیل و عربستان کمک زیادی کردند و می کنند ) .

با همه تحریم هائی که امریکا بر علیه مردم ایران اعمال کرد جزء بیشتر کردن درد و رنج مردم ایران مزدوران ؛ وطن فروشان و جیره خواران امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان در هر نشست و بر خواست خواهان تحریم اقتصادی ؛ ورزشی و ... بر مردم ایران بودند چیز مهمی بدست نیاورند و خاص مریم قجر داعشی نتوانست به اهداف پلید خود برسد و مثل 25 سال گذشته در حسرت رئیس جمهوری باید در اردوگاه البانی به برگزاری شوء های مختلف ادامه بدهد .

البته نا گفته نماند به نظر من بایدن هم به ریاست جمهوری امریکا برسد هیچ فرقی اساسی در اوضاع نخواهد کرد .

تحریمهای امریکا بر علیه ملت ایران ادامه خواهد داشت و یک عده مزدور خود فروخته فقط برای بدست اوردن دلار های خونین و قطع نشدن جیره هایشان رنگ عوض خواهند کرد و از ترامپ بازی اینبار به بایدن بازی روی خواهند اورد و با ورود بایدن به کاخ سفید برای گرفتن جیره خود فروشی خودشان شعار حقوق بشر ؛ ازادی ؛ دمکراسی و ... را بیشتر در بوق کرنا خواهند کرد تا بتوانند با شعار های رنگا رنگ به هدف خود برسند .

 اما با ورود بایدن به کاخ سفید مریم قجر 2 موضوع اساسی پیش روی خود دارد .

اول : حفظ و نگهداری اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی با وعده های سر خرمن و تحلیل ها و شعارهای فریکارانه که شروع ان از زبان رجوی روح پلید استارت خورد و بیان شد که گویا با ترامپ و یا بدون ترامپ سرنگونی کار ارتش ازادیبخش دست ساز وی البته بخوانید توسط پیر دخترا و پیرپسر های  پوشک پوش و یک عده اراذل و اوباش در داخل ایران که  فرقه رجوی انها را  کانونهای شورشی نام گذاشته صورت خواهد گرفت که همه این ادا اطوارها برای اینکه تا بتواند اعضاء نگون بخت در اسارت نگه دارند و از ان طریق جیره و مواجب خود را از عربستان بگیرد .

چون بدون حضور اعضاء نگون بخت هیچ دولت و سازمان امنیت کشوری بار پهن هم پشت سران فرقه بار نمی کند .

دوم : چرخش از ترامپ به بایدن .با اعلام پیروزی بایدن سران فرقه با دست پاچگی سعی می کنند خود را از ترامپ دور کنند به همین خاطر خیلی از مقالاتی که در وصف ترامپ شیر دل ارائه داده بودند را از سایتهایشان حذذف می کنند تا مدرکی برای ترامپ پرستی شان نماند و در اینده نزدیک خواهیم دید که سران فرقه با چرخش از ترامپ به سمت بایدن به هر کاری دست خواهند زد از ادا اطوار دمکراسی طلبی و ازادیخواهی و ...

اما به همه مزدوران خود فروخته و خاص به سران فرقه رجوی باید بگویم :

غم از سدت دادن ترامپ به همه تان تسلیت می گویم و سفارشم اینکه در غم از دست دادن ترامپ و بر باد رفتن ارزوهایتان زیاد محکم بر سرتان نزنید که ممکن جای دیگرتان گشاد شود .

اشک هم زیاد نریزید ممکن اشک چشمهایتان خشک شود بهتر برای پایان دوران بایدن هم مقداری اشک نگه دارید .