چرا مریم قجر در مقابل مرگ اعضاء نگون بخت سکوت کرده ؟!

در 2 هفته  گذشته 10عضوء نگون بخت فرقه رجوی از بیماری کرونا فوت کردند . اما سایتهای فرقه رجوی اسامی فوت شده گان در اسارتگاه اشرف 3 خود داری کردند، علت سکوت مریم قجر درمقابل مرگ اعضاء و عدم درج خبر فوت اعضاء نگون بخت در سایتهای فرقه رجوی چیست ؟.......Mohaad Razaghi

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

پاریس : محمد رزاقی، 15.12.2020

چرا مریم قجر در مقابل مرگ اعضاء نگون بخت سکوت کرده ؟!

در سالهای گذشته هر وقت یکی از اعضائ نگون بخت فرقه رجوی فوت می کرد سایتهای فرقه رجوی با درج چند خط خبر فوت عضوء نگون فرقه خود را بیرونی می کرد  و در ته خط خبر فوت هم تسلیت مریم قجر داعشی را می نوشت .

در 2 هفته  گذشته 10عضوء نگون بخت فرقه رجوی از بیماری کرونا فوت کردند . اما سایتهای فرقه رجوی اسامی فوت شده گان در اسارتگاه اشرف 3 خود داری کردند .

علت سکوت مریم قجر درمقابل مرگ اعضاء و عدم درج خبر فوت اعضاء نگون بخت در سایتهای فرقه رجوی چیست ؟

بر اساس شناخت و تجربه از ماهیت و عملکرد سران فرقه را دارم به نظرم 3 عامل اصلی برای سکوت مریم قجر و لاپوشانی مرگ اعضاء از ویروس کرونا وجود دارد .

یکم : اگر فرقه رجوی خبر فوت 10 تن از اعضاء نگون بخت خود را در سایتهایش درج می کرد و خبر بیرونی می شد و به خانواده ها می رسید واکنش خانواده ها و ابراز نگرانی هایی که از وضعیت عزیزانشان در اسارتگاه اشرف در البانی داشتند و دارند بیشتر می شد و مریم قجر نمی خواهد خانواده ها از وضعیتی که مریم قجر در اسارتگاه البانی برایشان درست کرده خبر دار شوند.ghabrestan korona manzدوم : مریم قجر و سران فرقه طبق یک روش شناخته شده برای ما جدا شده ها که از کارکرد و ماهیت فرقه گرایانه سران فرقه رجوی داریم می خواهند این دوره را با سکوت و به گفته خودشان چراغ خاموش عبور کنند .سوم : مریم قجر نمی خواهد توجه مجامع بین المللی و حقوق بشری و حتا توجه سیاستمداران البانیائی نسبت به مرگ و میر اعضاء در اسارتگاه اشرف 3 در البانی حساس شود .

اما وظیفه ما جد اشده ها از این فرقه این هست که واقعیتها را به گوش خانواده ها و مردم و ارگانهای بین الممللی و حقوق بشری برسانیم و بگوئیم که زندگی جمعی در اسارتگاه فرقه رجوی در اردوگاه اشرف 3 و شرایط بسته ای که مریم قجر و سران فرقه برای اعضاء نگون بخت درست کرده اند جز شرایط زندان چیز دیگری نیست و به جد باید گفت مریم قجر و سران فرقه رجوی برای اعضاء نگون بخت خود شرایط بدتر از زندان درست کرده اند .

با توجه به اینکه همه ارگانهای بهداشتی کشورها برای در امان ماندن از ویروس کرونا توصیه می کنند زندگی با فاصله اجتماعی و حتا دید و بازدید خانوادگی ها متوقف شود .

اما در فرقه رجوی اعضاء نگون بخت مجبور هستند سالیان سال در یک اسایشگاه که بعضی وقتها امار نفرات 30 تا 40 نفر هم می رسد زندگی کنند . سالن غذا خوری ها بیش از 100 نفره هستند و استفاده از مجموعه های بهداشتی ( حمام و توالت ) بصورت عمومی هست و در محیط محدود که همین عامل باعث می شود اگر یک نفر سرما خوردگی  و انفولانزا گرفت چندین نفر نیز مبتلا شود و لاجرم در این وضعیتی که ویروس کرونا فراگیر شده زندگی جمعی در اردوگاه بدنام اشرف 3 در البانی باعث مبتلا شدن اعضاء بصورت جمعی خواهد شد .

همین زندگی جمعی باعث شده که در 2 هفته گذشته امار مرگ و میر در فرقه رجوی به 10 نفر در 2 هفته برسد .

البته نا گفته نماند که جان اعضاء نگون بخت برای مریم قجر و دیگر سران فرقه هیچ ارزشی ندارد و به همین خاطر اگر امار مرگ و میر در اردوگاه بدنام فرقه رجوی بیشتر هم شود مریم قجر سعی در لاپوشانی ان خواهد کرد .

اما سران فرقه خوب می دانند اعضاء جدا شده واقعی از این فرقه هیچ وقت سکوت نکرده و با افشاگری های خود ماهیت و جنایات مریم قجر و دیگر سران فرقه را به گوش خانواده ها و همه مردم ایران در داخل و خارج کشور و مجامع بین المللی  و حقوق بشری خواهند رساند همانطور که تا بحال این وظیفه انسانی خود را انجام داده اند ادامه خواهند داد .

بنابر این در زمانی که ویروس کرونا هر ورز و هفته جان اعضاء نگون بخت فرقه رجوی را می گیرد و مریم قجر از بیرونی شدن اخبار ویروسی شدن اعضاء نگون بخت در اشرف 3 در البانی جلو گیری می کند لازم هست خانواده های محترم بیشتر از قبل از هر طریق ممکن از مجامع حقوق بشری و از دولت البانی بخواهند که برای نجات جان عزیرانشان از چنگال مریم قجر و دیگر سران فرقه اقدام کنند .