09242021جمعه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مریم قجر به دنبال اباد کردن گورستان جدید در البانی است !

مریم قجر و دیگر سران فرقه به خاطر اینکه حساسیت خانواده ها و ارگانهای بین المللی  متوجه زندگی فرقه گرایانه درون اسارتگاه اشرف در البانی بر انگیخته نشود با پرداخت رشوه به یک عده ازمقامات البانی از بیرونی شدن خبر مرگ اعضاء بر اثر کرونا جلو گیری می کند ............Mohaad Razaghi

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 محمد رزاقی پاریس، 15.01.2021

مریم قجر به دنبال اباد کردن گورستان جدید در البانی است !

 

در یکماه گذشته سران فرقه رجوی بعد از افشاگری جدا شده ها و خانواده ها مجبور شدند به مرگ اعضاء خود از ویروس کرونا اعتراف کند .

البته این اعتراف چراغ خاموش شیوه شناخته شده سران فرقه رجوی داعشی صورت گرفت وبعد از مرگ نزدیک به 20 نفر از اعضاء خود بر اثر ویروس کرونا به مرگ 2 عضوء خود به خاطر ویروس کرونا اعتراف کرد و مرگ بقیه اعضاء خود را فقط در حد خبر کوتاه در تلویزیون خود که به سیمای اسارت معروف هست در یکماه گذشته اعلان کرد .

اما بر اساس خبر هائی که از درون فرقه رجوی بدست امده دهها نفر از اعضاء نگون بخت فرقه رجوی دچار ویروس کرونا شده اند و عده ای از نگون بختها فوت کرده اند و در سرد خانه بیمارستان تیرانا نگهداری می شوند .

  ولی مریم قجر و دیگر سران فرقه به خاطر اینکه حساسیت خانواده ها و ارگانهای بین المللی  متوجه زندگی فرقه گرایانه درون اسارتگاه اشرف در البانی بر انگیخته نشود با پرداخت رشوه به یک عده ازمقامات البانی از بیرونی شدن خبر مرگ اعضاء بر اثر کرونا جلو گیری می کند .Bildschirmfoto 2021 01 15 um 11.25.39

سران فرقه رجوی همچنین برای اینکه خبر مرگ اعضاء براثر گرفتار شدن به ویروس کرونا را لا پوشانی کنند به دنبال گورستانی در شهرهای دیگر هستند تا با دفن اعضاء فوت شده در گورستان شهرهای دیگر کسی متوجه  تعداد مرگ اعضاء نگون بخت نشود بطورخاص که جدا شده ها در البانی می توانند تعداد زیاد شدن قبر های اعضاء فوت شده را در گورستان نزدیک اسارتگاه اشرف 3 به تصویر بکشند و در اختیار عموم قرار بدهند .

از اخبار درج شده در سایتهای فرقه رجوی و شوهای مسخره مریم قجر داعشی در اسارتگاه اشرف در البانی ما جد اشده ها خوب می فهمیم وقتی مریم قجر دست به بر پائی شوهای مختلف می زند در پی لاپوشانی یک واقعیت می باشد و تمامآ با سناریو از پیش تعیین شده و با توجیه سران فرقه در بین خود صورت می گیرد .

در چند هفته گذشته و با شروع بیرونی شدن اخبار مرگ اعضاء نگون بخت بر اثر ویروس کرونا مریم قجر در البانی چند شوء بر گزار کرده که این شوها نه تنها هیچ دردی از دردهای  بی درمان سران فرقه را علاج نمی کند بلکه بیشتر اعضاء نگون بخت دچار گرفتار شده به ویروس کرونا می کند . 

چند روز پیش مریم قجر داعشی به بهانه مراسم سالگرد کشت هشده های حادثه هواپیمای اوکراینی در اسارتگاه اشرف در البانی شوئی بر گزار کرد که در ان شوء اعضاء نگون بخت بدون رعایت اصول بهداشتی که مورد تاکید همه پزشکان دنیا می باشد بدون ماسک ک وبدون رعایت فاصله از طرف سرا ن فرقه رجوی مجبور شده اند در کنار و چسبیده به هم به ایستند !

بر اساس تجربه حضور نزدیک به 20 سال در فرقه رجوی با اطمینان می توانم بگویم شوهائی که مریم قجر داعشی و سران فرقه در اسارتگاه اشرف 3 بر گزار می کنند تمامآ برای مشغول کردن ذهن اعضاء و منحرف کردن اذهان ازموضوع اصلی که همانا مرگ عده زیادی از اعضاء نگون بخت از ویروس کرونا می باشد دست به بر پائی شوهای مسخره می زنند و لا غیر .

فیلم کوتاهی که سایت فرقه رجوی داعشی از شوء مریم قجر در اسارتگاه البانی را پخش کرده ثابت می کند مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی هیچ اهمیت و ارزشی به جان اعضاء نگون بخت خود ندارند و اعضاء برای شرکت در شوء مریم قجر داعشی مجبور هستند در کنار هم بدون ماسک و رعایت فاصله کنار هم به ایستند . 

چند قطعه عکس از شوء مریم قجر داعشی در اسارتگاه اشرف در البانی را در ببینید و خود قضاوت کنید اشک تمساح مریم قجر برای مردم ایران به خاطر گرفتار شدن  به ویروس کرونا را باور کنیم یا مجبور کردن اعضاء خود بدون ماسک و رعایت فاصله در شوء های مسخره مریم قجر داعشی را ؟!

به مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی هم اطمینان می دهم همانطور که نتوانستید مرگ اعضاء نگون بخت در زندانهای ساخته رجوی روح پلید در اردوگاه بد نام اشرف درعراق لا پوشانی کنید وما جد اشده ها جنایت رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی را به اطلاع افکار عمومی رساندیم و ماهیت جنایتکارانه سرا ن فرقه رجوی افشاء کردیم .

تلاش مریم قجر داعشی برای دفن مخفیانه و اباد کردن گورستان دیگر در البانی شکست خواهد خورد و مریم قجر و دیگرسران فرقه رجوی نخواهند توانست به اهداف پلید خود برسند و دیر یا زود ابعاد مرگ و میرهای اعضاءنگون بخت که توسط مریم قجر داعشی و سران فرقه لاپوشانی شده افشاء خواهد شد .