اراذل ؛ اوباشی که لقب کانون شورشی گرفتند !

مدتی سران فرقه رجوی داعشی با درج مطالب و اخبار مربوط به اراذل اوباش سعی می کنند در سایت فرقه رجوی داعشی به اراذل اوباش ؛ قاتل ؛ قاچاقچی ؛ زور گیران خیابانی و متجاوزین به نوامیس مردم را جوانان شورشی ؛ عصیان گر ؛ و در نهایت با نام شورشی  ؛ قهرمان انها را حلوا حلوا می کنند........Mohaad Razaghi

 ----------------------------------------------------------------------------------------

پاریس : محمد رزاقی 08.02.2021

اراذل ؛ اوباشی که لقب کانون شورشی گرفتند !

مدتی سران فرقه رجوی داعشی با درج مطالب و اخبار مربوط به اراذل اوباش سعی می کنند در سایت فرقه رجوی داعشی به اراذل اوباش ؛ قاتل ؛ قاچاقچی ؛ زور گیران خیابانی و متجاوزین به نوامیس مردم را جوانان شورشی ؛ عصیان گر ؛ و در نهایت با نام شورشی  ؛ قهرمان انها را حلوا حلوا می کنند .

البته سوء استفاده رجوی روح پلید از این اراذل و اوباش به سالهای پیش بر می گردد . 

در سال 77 برای پر کردن اردوگاههای اهدائی صدام ملعون یک عده را با فریب  و نیرنگ به اردوگاه بدنام اشرف منتقل کنند .

برای این کار از  ایران ؛ ترکیه ؛  با پاکستان ؛دبی و ... یک عده از جوانهایی که به دنبال کار و زندگی بهتر بودند ولی نتوانسته بودند به هدف خود برسند توسط قاچاقچی های فرقه رجوی با وعده کار واقامت در کشورهای اروپائی به اردوگاه بدنام اشرف منتقل شدند .

بعد از ان که رجوی روح پلید توانست یک عده را که دنبال کار بودند با فریب و نیرنگ به اردوگاه اشرف منتقل کند و تا دید به راحتی و با کمترین خرج می تواند یک عده را به اسارتگاه بد نام اشرف بیاورد با شامه ضد انسانی که داشت برای سوء استفاده بیشتر یک مشت معتاد ؛ قاچاقچی ؛ متجاوزین به ناموس مردم را از داخل ایران با پرداخت پول بین 300 تا 500 دلار در مقابل هر نفری که قاچاقچی های برای رجوی روح پلید کار می کردند این اراذل و اوباش به ارد وگاه بد نام اشرف منتقل کرد .Bildschirmfoto 2021 02 08 um 11.02.09

 فرقه رجوی از افشاگری جد اشده ها چنان به سوزش جانسوز و جانکاه افتاد که مجبور شد یک عده از براردان معتاد قاچاقچی و را با پرداخت چند هزار دلار و یا در مقابل انتقال به اروپا تا علیه جد اشده ها یاوه سرائی بکنند . 

این روزها هم فرقه رجوی دست به دامن برادران اراذل اوباش شده تا به هر طریق ممکن از جنایاتی که این طیف در جامعه انجام می دهند به نفع خود تبلیغ کند .

هر گاه ارگانهای امنیتی و انتظامی دست به دستگیری و جمع اوری متجاوزین به ناموس و مال مردم اقدام می کنند فورآ  سران فرقه رجوی با درج خبر بصورت وارونه نشان دادن اصل خبر مدعی می شود رژیم ایران در وحشت از اعتراضات و .... دست به دستگیری جوانان اگاه کشور می زند ! 

( اراذل اوباش ؛ دزد ؛ زور گیر متجاوز به ناموس و مال مردم از نظر رجوی جوانان اگاه هستند ).

 سوء استفاده رجوی از اراذل اوباش :

بر اساس خبر های موثق سرا ن فرقه رجوی از طریق سایتهای اجتماعی تلاش می کنند اراذل و اوباش را برای ایجاد اختلال و شورش در روزهای نزدیک به عید خاص چهار شنبه سوری که با ائین بر پائی اتش و منفجر کردن ترقه و ... همراه هست از این مناسبت سوء استفاده کرده و اراذل اوباش با فرستادن به خیابان و ایجاد یکسری حرکاتی اعمال اراذل و اوباش بعنوان حرکات کانونهای شورشی جا بزنند .

سرا ن فرقه سعی می کنند به هر طریق ممکن وحتا با کمک گرفتن از کسائی که با فرقه رجوی ارتباط دارند خاص جد اشده هائی که هنوز با فرقه رجوی در ارتباط هستند از طریق خانواده انها هم شده با یکسری از اراذل اوباش که نامی در محل از خود در کرده اند و رسما بعنوان اراذل اوباش درجه یک شناخته شده هستند ارتباط بر قرار کنند و حتا سران فرقه ازکشورهای اروپائی با ارسال پول به اراذل اوباش از انها می خواهد سلاح خریداری کنند و تا می توانند دوستان و اطرافیان خود را تشویق به خرید سلاح بکنند ! 

همچنین سران فرقه به اراذل اوباش  خواسته از اعمال خود فیلم برداری کرده به ادرس و ایدی هائی که سران فرقه می دهند ارسال کنند . 

سران فرقه به اراذل اوباش وعده داده با ارسال فیلم از اقدامات خودشان زمینه کیس پناهندگی شان و قبولی پناهندگی شان در کشورهای اروپائی صد در صد می شود و به اراذل اوباش وعده می دهد که انها را از ایرا ن خارج کرده و در اروپا برای انها اقامت خواهد گرفت !

لذا از این طریق می خواهم از مردم خاص جوانان درخواست کنم به هیچ عنوان فریب یک مشت اراذل اوباش نخورند و خاص در روزهائی که ائین و مراسم های عمومی که در پیش رو داریم از همراهی با اراذل و اوباش خود داری کنند و اجازه ندهند فرقه رجوی از طریق ازاذل و اوباش از انها سوء استفاده کنند .