03022021سه شنبه
Last updateسه شنبه, 02 مارس 2021 7pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

کوه لرزید، غرّید و یک موش زایید

و حال از صندوقچه مریم قجر اسم سیعد سنگر بیرون بیاید و ان را علم کنید و تحت نام دروغین حقوق بشر نشخوار کنید و بر سر و کول خود بکوبید .اما در عمل بدتر از و شدیدتر از اخوندها بر زندانیان و اسیران در اشرف 3 زمامداری کنید .

 ----------------------------------------------------------------------

زهرا معینی - کانون زنان ایزانی علیه فرقه گرایی و رادیکالیسم - 16.فوریه 2021

کوه لرزید، غرّید و یک موش زایید

هر بار که ریزش و نا رضایتی در فرقه رجوی زیاد می شود به شکل های مختلف لباس حقوق بشر را به تن میکنند . اینبار هم مدافع حقوق بشر در مورد زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شده و در زیر آن سینه میزنند .

این بارقرعه به نام سعید سنگر از صندوقچه مریم قجر بیرون امده است ، تا تحت پوش پرچم حقوق بشر و زندانی سیاسی و ..... بیرق خود را بلندتر کنند . طبق گفته های سخنگوی فرقه :

"سعید سنگر بعنوان یک زندانی سیاسی از این حق و حقوق اعم از ملاقات با خانواده مرخصی امکانت پزشکی و...که باید یرخوردار باشد محروم است "

شماها که دارید سنگ سعید سنگر را به سینه میزنید ایا شما خودتان به آن معتقد هستید؟ آیا شما به ملاقات وی باخانواده اش از اینکه بیست سال است خانواده نامبرده چشم انتظار وی هستند، اگرمعتقد هستید  ...... این سئوال پیش می اید چرا برای افراد اسیر در کمپ اشرف 3 اعمال نمیکنید چه از تماس تلفنی با خانواده مسایل پزشگی و ... نمیشود که یک بام و دو هوا بود

عجبا که سنگ زندانیان سیاسی در داخل کشورو در جمهوری اسلامی که پرونده اش برای دنیا مشخصه را به سینه میزنید اما شامل افراد اسیر در کمپ اشرف 3 در آلبانی نمیشود چرا؟

افراد اسیری که شما به آنها خیانت کردید و اعتماد انها را به اسم جامعه بی طبقه ای توحیدی دزدیدید سالیان سال است که اسیر هستند .

چرا افراد اسیر حق ملاقات و تماس با خانواده هایشان را ندارند؟

چرا شما به اشکال مختلف افراد اسیر را سرکوب میکنید و افراد اسیر را مجبور به اعتراف گیری میکنید که آنها باید به تلویزیون بیایند و بر علیه خانواده خودشان به آنها انگ مزدور وزارت اطلاعات را بزنند ؟

گناه آن پدر و مادری که در واپسین لحظات عمرشان که خواهان دیدار ویا حتی شنیدن صدای عزیزانشان هستند از آنها ممانعت میکنید علت چیست ؟

یادم هست همیشه مسعود رجوی در نشستها میگفت که مناسبات ما یکی از پاکترین مناسبات جهان هست و ادامه میداد که ما از حمایت مردم و خانواده ها در داخل کشور برخورداریم حتی کمکهای مالی زیادی به ما میکنند عجبا که البته آن زمان چون تمام راههای ارتباطات ما با دنیای خارج مناسبات را قطع کرده بودید حق اعتراض به گفته های مسعود رجوی را نداشتیم و مجبور بودیم اطاعت کورکورانه میکردیم پس چی شد؟ این بود خلق قهرمان که فرزندان و عزیزانشان را به اسارت ببرید و تمام حقوق آنها را ازشان بگیرید وقتی اعتراضی بکنند انگ مزدوری به پدر و مادرهای پیر بزنید؟

و حال از صندوقچه مریم قجر اسم سعید سنگر بیرون بیاید و آن را علم کنید

و تحت نام دروغین حقوق بشر نشخوار کنید و بر سر و کول خود بکوبید. اما در عمل بدتر از و شدیدتر از اخوندها بر زندانیان و اسیران در اشرف 3 زمامداری کنید. چه کسانی درعمل مدافع حقوق بشر هستند و ما افراد جدا شده از تشکیلات فرقه یا شماها ؟ مخالف حکم اعدام و زندان هستم اما اگر کسی را اعدام میکنند جسد ان فرد را به خانواده تحویل میدهد شما حتی وحشت دارید که جسد افراد اسیر در فرقه را تحویل خانواده آنها بدهید در فرقه ی شما فقط برای افراد نورچشمی ها خانواده معنا دارد و سد راه مبارزه نیستند اما برای بقیه افراد حرام است. ایا شما ها واقعا ننگ حقوق بشر نیستید با این عملکرد و پرونده سیاهی که دارید ؟؟