03022021سه شنبه
Last updateسه شنبه, 02 مارس 2021 7pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی

با وجود اینکه باتوجه به سن وسال بالای او دلم بارها برایش سوخته وتوصیه کرده ام که ماه های آخر عمرش کمی سرسنگین بوده وخود را بخاطر تعریف از مریم رجوی سر حرمسرا دار و قاتل و زندانبان کسانی که زمانی فکر میکردند که باند رجوی همان مجاهدین دهه ی 50 اند و ناشیانه بدان پیوسته وگرفتار شدند بدنام تر نکند، گوش نکرد که نکرد و واقعا هم میخ فولادی من بر سر سنگ شده اش نرفت ومن ناچار برای افشای ترهات او دست بقلم بردم.

 ------------------------------------------------------------

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجوی 

رحمان کریمی پیر وخرفت ، بنای حرف شنوی ندارد!

صابرتبریزی - ایران اینترلینک - 29/11/1399

با وجود اینکه باتوجه به سن وسال بالای او دلم بارها برایش سوخته وتوصیه کرده ام که ماه های آخر عمرش کمی سرسنگین بوده وخود را بخاطر تعریف از مریم رجوی سر حرمسرا دار و قاتل و زندانبان کسانی که زمانی فکر میکردند که باند رجوی همان مجاهدین دهه ی 50 اند و ناشیانه بدان پیوسته وگرفتار شدند بدنام تر نکند، گوش نکرد که نکرد و واقعا هم میخ فولادی من بر سر سنگ شده اش نرفت ومن ناچار برای افشای ترهات او دست بقلم بردم.

او درتبعیت ازدیگران که جوان تر ازاو هستند ومیشود گفت که هنوز امیدی به امتیازات متعلقه از بابت این مدیحه سرایی هایی که درحکم خیانت بارز به میهن است ، دارند، دست بقلم برده و درمورد موضوعی که این باند مافیایی ، یک پیروزی برای خود میداند، لاطائلاتی نوشته است.

باهم بخوانیم :

” در جریان توطئه تروریستی ویلپنت، نکته‌یی که همگان بر آن واقفند و اشاره‌هایی هم در نوشتارها و گفتارها بدان شده است، تا بدان حد مهم و قابل تأمل است که به صٍرف فهم آن نمی‌توان به‌سادگی از آن گذشت. دیپلمات تروریست اسدی به سه مزدور تروریست در خدمت می‌گوید: «هدف مریم است. بمب را در نزدیکترین نقطه او بگذارید و اگر نشد پرتاب کنید میان جمعیت» این نشانگر رنج و عذاب هر روزه حکومت است از وجود و حضور قهرمان ملی ایران خانم مریم رجوی در صحنه سیاسی ملی و بین‌المللی. بیانگر عجز و ناتوانی رژیمی ست که با جهان سیاست قلدری می‌کند و تاقچه بالا می‌گذارد. درماندگی رژیمی ست که همه راههای نابود کردن مقاومت را رفت و نتیجه‌یی نگرفت تا ناچار در خیال پنبه دانه‌یی خویش مصمم به آخرین راه‌حل شد. پس وقتی ما می‌گوییم مریم قهرمان مبالغه نکرده‌ایم. کسی که این‌چنین یک رژیم یاغی و بی‌رحم را در عرصه وسیع سیاسی به بی‌تکلیفی می‌کشاند که ناگزیر می‌شود دست بدان طرح بزند، اگر قهرمان نیست پس کیست “؟

در زمانی که سگ ها بازند وسنگ ها بسته، هیچ اظهار نظری درمورد صحت وسقم اظهاراتی که دراین دادگاه بشدت مشکوک ومعمایی شده، نمیتوان اظهار نظری که تمام حقایق را شامل شود، نمود.

اگر این دیپلمات واقعا این کاره بوده و توصیه هم کرده که هدف دردرجه ی اول مریم باشد، هرچه که بوده ، دیپلمات نبوده ودرغیر اینصورت، یک ناظر موشکاف باین نتیجه میرسد که این پرونده سازی که روشن شدن کمیت وکیفیت آن به زمان طولانی نیاز نخواهد داشت ، با تلاش مضاعف سرویس های امنیتی اسرائیل، باند رجوی و بعضی از سرویس های اروپایی وعربستانی  انجام گرفته و اتفاقا طرف اسرائیلی چندین گاف هم دراین مورد داده است.

خلاصه اینکه ازاین جهت که بود ونبود مریم برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد یا اگر دارد درحد یک سگ ولگردی است که هیچ حکومتی منجمله ایران، ابدا حاضر نمیشود بخاطر کشتن او اینهمه هزینه کند ، اگر کاری صورت گرفته مربوط به دشمنان ایران بوده وتمام پیچیدگی های قضیه از همین مسئله ناشی میشود.

مریم تنها برای  قسمت کوچکی از مردم ایران که همان خانواده های کسانی باشند که قبول کرده اند که مجاهدند ودراصل به عمله واکره ی مریم تبدیل شده اند ،  اهمیت دارد و قهرمانی او در این حد نمود دارد و این موضوع ازمشکلات حاد حکومت ایران نیست که بخواهد با نابود کردن وی وآنهم  با این هزینه ی غیر قابل تصور ، ملهمی بر زخم خانواده هابگذارد.

درادامه :

” بعد از عزیمت موفقیت‌آمیز سلحشوران اشرفی به آلبانی، دست تبهکار رژیم از موشک‌پرانی و روز و شب شبیخون زدن کوتاه شد…”.

این در رفتن از عراق خواست خانواده های درگیر و خود دولت عراق هم بود و اگر موفقیت وافتخاری  درکار بوده ، امتیاز آن به دولت عراق و خانواده های گروگان های رجوی ها تعلق مییابد ونه شما ها که با نوش جان کردن پشت گردنی های سبب ساز، راه فرار را برگزیدید.

بازهم :

” امروز برای وز وز کردنها، فضای خارج کشور برای شما مگسان وزارت بدنام؛ باز است. باز است زیرا هنوز سیاست استمالت از رژیم نقطه نخورده است و رسانه‌هایی چون بی.بی.سی با جان و دل پذیرای شمایانند. هر بار که آنجا به فخر ژاژخایی علیه مقاومت سرفراز ایران می‌نشینید اعتبار و اصالت آن را نا خواسته به اثبات می‌رسانید. بدانید که این خائنان امثال خودتان و اضداد اند که برایتان کف می‌زنند و نه آزادیخواهان وطن‌پرست که چشم به‌راه خلاصی از جرثومه رژیم، روز شماری می‌کنند “.

سیاست مماشاتی دربین نیست وایراد کار دراینجاست که شما توقعات غیر قابل اجابتی از غرب دارید که این توقعات در ذات خود اشغال ایران وسپردن آن بدست مریم است.

حماقت شما دراین مورد بسیار واضح است!

حماقتی که نمیگذارد ازدنیای توهم واراده گرایی خارج شده وتن به واقعیت بدهید.

امثال بی بی سی نمیتوانند  همواره حرف های دیکته شده ی شما را بخوانند که اگر چنین کنند تمام سرمایه گذاریهایشان برروی اقشارمهمی از  روشنفکران ایران – که اتفاقا در جلب وانحراف آنها موفقیتی قابل توجه داشته- تمام رشته های خود را بخاطر جلب رضایت کامل شما که عددی شمرده نمیشوید- پنبه کند!

صابر  تبریزی