03022021سه شنبه
Last updateسه شنبه, 02 مارس 2021 7pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مهرداد عرفانی، مسئول حفاظت - امنیتی مجاهدین، قربانی تشکیلات فرقه رجوی

تشکیلات فرقه رجوی از بیخ منکر ان بوده است که مهرداد عرفانی از اعضای این فرقه تروریستی بوده است. در حالی که تمام اسناد ان در دادگاه وجود دارد که وی از سال 2000 به بعد در بلژیک باتشکیلات فرقه تمام وقت کار می کرده است. درون تشکیلات مجاهدین هر فردی را به عنوان افسر امنیت یا مسئول امنیتی انتخاب نمی کردند. مهرداد یکی از مسئولین امنیتی مجاهدین بود که بطورویژه مسئولیت سالن برنامه های سالانه فرقه نمایشگاه ویل پنت بعهده وی بود. این موضوع را پلیس ضد ترویسم فرانسه که در رابطه با او تحقیق کرده است به عنوان یکی از مسئولین حفاظتی گردهمائی ویل پنت تائید کرده است که سند پلیس به زبان فرانسه و ترجمه ان به زبان فارسی گویای همه چیز می باشد .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد کرمی - وبلاگ عیاران -  

مهرداد عرفانی، مسئول حفاظت - امنیتی مجاهدین،  قربانی تشکیلات فرقه رجوی

درون تشکیلات مجاهدین هر فردی را به عنوان افسر امنیت یا مسئول امنیتی انتخاب نمی کردند . مهرداد یکی از مسئولین امنیتی مجاهدین بود . به ویژه سالن برنامه های سالانه که در نمایشگاه ویل پنت برگذار می شد . این موضوع را پلیس ضد ترویسم فرانسه که در رابطه با او تحقیق کرده است .به عنوان یکی از مسئولین حفاظتی گردهمائی ویل پنت تائید کرده است  که سند پلیس به زبان فرانسه و ترجمه ان به زبان فارسی گویای همه چیز می باشد .

 

Erfani Karami 2

سندی که پلیس ضد تروریسم فرانسه دررابطه با مهردادعرفانی مهر و امضا کرده است
Erfani Karami 1
ترجمه سند پلیس ضد تروریسم فرانسه

نکته قابل توجه و مهم : این سند مربوط به دو روز قبل از جریان  بمبگذاری ودستگیری وی و دیگر هم تیمی های او می باشد .و پلس فرانسه او را شدیدا تحت نظر داشته است.

تشکیلات فرقه رجوی از بیخ منکر ان بوده است که مهرداد عرفانی از اعضای این فرقه تروریستی بوده است . در حالی که تمام اسناد ان در دادگاه وجود دارد که وی از سال 2000 به بعد در بلژیک باتشکیلات فرقه تمام وقت کار می کرده است .

مهرداد اکثرا در پارلمان اروپا می لولید و همیشه دوربین به دست بود چند بار وی را در پارلمان اروپا دیده بودم، او را می شناختیم سعی می کرد با اشکال مختلف از ما ها عکس بگیرد. مهرداد عرفانی در حین جاسوسی از دوستان جدا شده، فکر می کرد او را نمی شناسند، اسیر دوربین دوستان  شد.

Erfani Karami 3
Erfani Karami 4

Erfani Karami 5

مهرداد عرفانی درحال عکسبرداری از جداشده ها در پارلمان اروپا بدستور سازمان مجاهدین

مهرداد عرفانی و نسیمه نعامی و امیر سعدونی سه عضو سازمان مجاهدین که قربانی یک بازی کثیف فرقه رجوی شدند. مریم قجر و دیگر سران با این هدف وارد این بازی کثیف شدند که می خواستند با قربانی کردن این سه نفر در وهله اول سفارت و دم دستگاه  رژیم اخوندی در فرانسه را ببندند و در وهله  دوم در اروپا تا جایی که امکان دارد انها را محدود کنند .

این قربانی کردن اعضا درون این فرقه یک امر عادی است. بار ها و بارها  ملعون مسعود رجوی در نشست ها گفته بود "ما اگر شکست بخوریم شما اعضای سازمان ماموریت دارید بروید در اروپا بریده و جدا شده های سابق خودمان و مخالفین را پیدا کنید و بکشید. بعد از پایان کارتان فرار نکنید بایستید بالای سر جنازه تا پلیس بیاید شما را دستگیر کند. به کارتان افتخار کنید! از طرف دیگر زندانهای اروپا هتل چهار ستاره است بروید زندان چند سالی می مانید و بعد بیرون می ایید" . و یا خود سوزی های سال 2003 در پاریس و لندن ….

 از انجایی که دولت فرانسه خیلی زیرک تر از چیز ها هست. دست فرقه رجوی را بخوبی خوانده بود وبه این فرقه رو دست زد. بعد از 30 ژوئن 2018 تمام تحرکات فرقه رجوی در فرانسه را بست. به نوعی محترمانه سران و تشکیلات فرقه رجوی را از فرانسه بیرون انداخت و اجازه هیچ گونه فعالیتی به انها نداد. در این دو سه سال اخیر به مریم قجر عضدانلو اجازه ورد به فرانسه را نداده است …

فرقه رجوی برای سرپوش گذاشتن سر افتضاحاتی که برایش پیش امده شروع به یک سری جو سازی ها و مسموم کردن فضای دنیای مجازی کرده است تا گرد و غبار این افتضاحات ان ها بخوابد. فکر نمی کرد که این اسناد علنی بشود بخصوص اسناد پلیس ضد تروریسم فرانسه. البته این باز در فرانسه به نوعی دیگر ادامه دارد که خوشبختانه همه اش با شکست مواجه می شود چندی بعد داستان نفوذی های فرقه رجوی به درون جدا شده ها برملا خواهد شد …..