04112021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 11 آوریل 2021 7am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

اعتراضات مردمی و پایکوبی  فرد رجوی 

اخیرا با اوج گرفتن اعتراضات مردم سراوان، فرقه رجوی باری دیگر سوژه جدیدی برای سالمندان نگون بخت خود یافته و علی رغم اینکه این ناآرامی‌ها هیچ پیوستی با این فرقه یا گروه دیگر ندارد باز فرقه به فکر گرفتن ماهی از آب گل آلود افتاده است. البته برای سازمانی که سر و بدنه اش مدتها تحت حاکمیت صدام بود و افراد خود را به عنوان افرادی که نادان هستند در قبال صدام می‌نامید اکنون نیز فرقی نمی‌کند که دوباره با هر ترفندی به فکر مشغولیت آنها باشد. 

--------------------------------------------------------------

خانم حمیرا محمدنژاد * 5 مارس 2021

اعتراضات مردمی و پایکوبی  فرد رجوی 

اخیرا با اوج گرفتن اعتراضات مردم سراوان، فرقه رجوی باری دیگر سوژه جدیدی برای سالمندان نگون بخت خود یافته و علی رغم اینکه این ناآرامی‌ها هیچ پیوستی با این فرقه یا گروه دیگر ندارد باز فرقه به فکر گرفتن ماهی از آب گل آلود افتاده است.

البته برای سازمانی که سر و بدنه اش مدتها تحت حاکمیت صدام بود و افراد خود را به عنوان افرادی که نادان هستند در قبال صدام می‌نامید اکنون نیز فرقی نمی‌کند که دوباره با هر ترفندی به فکر مشغولیت آنها باشد. 

و در این مسیر افراد درون فرقه باری دیگر باید از خود انتقاد کرده و بنویسند که ایمان کافی به رهبری نداشتند در حالی که مردم داخل کشور برای رجوی به پا خواسته اند و خود را فدای او می‌کنند.

براستی که رجوی خود را به خواب زده، و این در حالیست که همه افراد و سالمندان این فرقه به وضوح می‌دانند که فرقه رجوی هیچ و هیچ نقشی نداشته و ندارد.

فرقه رجوی عادت به ساختن سر فصل‌ها داشته و به طبع که دوباره این ناآرامی را به اسم خود رقم خواهد زد و برایش کتاب‌ها  در کتاب تاریخ مسعود رجوی خواهد نوشت و باری دیگر همه باید مدیون رجوی باشند که مردم برای مسعود رجوی خود را فدا کردند و لیست شهدای آقای رجوی چندین نام بیشتر پیدا کرد. 

و بدین ترتیب برای چند صباحی خانم عضدانلو و آقای رجوی در ذهن بیمار خود جشن پیروزی گرفته و به امید اینکه بزودی جشن بزرگ پیروزی خود را در ایران بگیرند خواب های رنگین می‌بینند.

و اما همه می‌دانند که تنها رقاص این پایکوبی ها فقط و فقط خود مسعود و مریم می‌باشند و بی پایه و اساس بودن آن بر افراد سالمند فرقه که دیگر آهی برایشان باقی نمانده است، کاملا روشن و واضح میباشد. 

بمانند کسی می‌ماند که در حال غرق شدن بوده و با دست انداختن به هر شی سعی در نگاه داشتن خود روی آب میباشد و دریغ از اینکه شب نزدیک میباشد.