04112021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 11 آوریل 2021 7am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

دورهمی جداشدگان فرقه مجاهدین در آلبانی به مناسبت سالگردتولدآقای حسن حیرانی

 کانون آوا ضمن ابراز خوشحالی از دیدن لبخندهای زیبای جداشدگان، این دوستان از جنس آزادی،  دراین دورهمی پرنشاط، سالگرد تولد آقای حیرانی را بایشان صمیمانه تبریک گفته ، آرزوی شادکامی برای همه این دوستان از خداوند متعال خواهانیم

------------------------------------------------------

کانون آوا  - یکشنبه 7 مارچ 2021 

دورهمی جداشدگان فرقه مجاهدین در آلبانی به مناسبت سالگردتولد آقای حسن حیرانی

در حالیکه فرقه رجوی سعی در پراکنده و متفرق کردن هر چه بیشتر نفرات جدا شده دارد، باید از هرفرصتی جهت دورهم بودن، تماس، گفتگو، جشن و پایکوبی استفاده کرد. در این رابطه سالگرد تولد آقای حسن حیرانی، فعال پرتلاش حقوق پناهندگان و جداشدگان در آلبانی، سبب خیر شد تا باردیگر جداشدگان دورهم آیند و دیدارها تازه شوند. 
کانون آوا ضمن ابراز خوشحالی از دیدن لبخندهای زیبای جداشدگان، این دوستان از جنس آزادی،  دراین دورهمی پرنشاط، سالگرد تولد آقای حیرانی را بایشان صمیمانه تبریک گفته ، آرزوی شادکامی برای همه این دوستان از خداوند متعال خواهانیم.

Albani Geb 1 2

Albani Geb 3

Albani Geb 4

Albani Geb 5

Albani Geb 6

Albani Geb 7

Albani Geb 8

Albani Geb 9

Albani Geb 11

Albani Geb 12

Albani Geb 13

Albani Geb 14

Albani Geb 15