06242021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 24 جون 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

خلیل انصاریان: فرقه مجاهدین خلق از کرونا هم برای سرکوب و کنترل نیرو کمک می گیرد

مردم جهان ازبیماری کرونا رنج می برند وعزیزان خود را از دست داده اند.  امافرقه رجوی ازاین شرایط وبیماری برای زندان کردن اعضاء خود سوء استفاده می کند وبه بهانه کرونا به هیچکس اجازه خروج نمی دهد. بیش از یکسال است همه را زندانی کرده اند وتعدادی  که ناراضی هستند و درخواست خروج از تشکیلات مخوف رجوی کرده اند در قرنطینه زندانی شده اند. – به بهانه واهی – که ما تردد به بیرون نداریم نمی توانیم شما را به شهر ببریم بهمین دلیل شما باید در قرنطینه بمانید تا مسئله کرونا حل شود.!!!

------------------------------------------------

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 19.03.2021

خلیل انصاریان: فرقه مجاهدین خلق از کرونا هم برای سرکوب و کنترل نیرو کمک می گیرد

مردم جهان ازبیماری کرونا رنج می برند وعزیزان خود را از دست داده اند.  امافرقه رجوی ازاین شرایط وبیماری برای زندان کردن اعضاء خود سوء استفاده می کند وبه بهانه کرونا به هیچکس اجازه خروج نمی دهد. بیش از یکسال است همه را زندانی کرده اند وتعدادی  که ناراضی هستند و درخواست خروج از تشکیلات مخوف رجوی کرده اند در قرنطینه زندانی شده اند. – به بهانه واهی – که ما تردد به بیرون نداریم نمی توانیم شما را به شهر ببریم بهمین دلیل شما باید در قرنطینه بمانید تا مسئله کرونا حل شود.!!!

البته باید یادآور شد که کرونا فقط برای اعضاء رده پایین است و مسئولین مسافرتهای اروپایی خود را دارند و کرونا برای برای آنها نیست.

راستی به زور واجبار نگه داشتن افراد در تشکیلات چه سودی برای فرقه دارد؟ و  نگه داشتن افراد مسئله دار و ناراضی چه چیزی را درمان می کند ؟

مگر بارها در نشستهای مغزشویی اعلام نمی کردید هر کس نخواست در سازمان و تشکیلات بماند پس از طی کردن ریلهای قانونی ظرف دو هفته یا کمی بیشتر ما او را می فرستیم!

مگر افراد ناراضی جزء یک زندگی آزاد وراحت و دور از تشکیلات مخوف چه می خواهند.

بنابر این بیماری کرونا برای فرقه مثبت عمل کرده است چرا که به نفرات تا قبل از کرونا، با درخواستهای زیاد ونامه نگاری مستمر به بالا چند ساعتی اجازه خروج داده میشد، اما طی یکسال اخیر به هیچکس از اعضا حق رفتن به شهر ویا کوه رفتن را نداده اند.

در این یکسال این موضوع منتفی شد وسران فرقه خرسند و خوشحال هستند ودست به دعا هستند که کرونا تمام نشود چونکه اعضا کمتر نسبت به دنیای بیرون آگاه می شوند و واقعیتهای زندگی اجتماعی در شهر برای آنها مکتوم خواهد ماند  و کسی به جدا شدن نمی اندیشد.

 با حقه بازی وشالان بازی افراد را به زندان انداخته اند ودم از آزادی مردم می زنند.

باید به فرقه گفت به اندازه یک ارزن به اعضاء خودت آزادی بده و ببین چه بلایی سر تشکیلات خواهد آمد وریزش نیرو بیش از نصف خواهد بود به امید آن روز که همه اسیران فرقه آزاد ورها شوند وبه آغوش گرم خانواده برگرددند .

لینک به منبع