06242021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 24 جون 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مریم رجوی ماند و یک دنیا آرزوکه دونالد ترامپ همه را نقش برآب کرد

 سران فرقه و بخصوص شخص مریم رجوی روی ترامپ بیش از آنچه که فکرش را بکنید حساب کرده بود.حتی برای ترامپ هم تبلیغات انتخابی میکرد و فکر می کرد این همان معجزه ای است که می تواند با آن به قدرت برسد،از هرکسی بیشتر تربه او نزدیک بود و خلاصه درخوابهای خیال هایش خودش را رهبر ایران می دید.

--------------------------------------------------------

همایون کهزادی، انجمن یاران ایران، بیست مارس ۲۰۲۱

مریم رجوی ماند و یک دنیا آرزو که دونالد ترامپ همه را نقش بر آب کرد

 

سران فرقه و بخصوص شخص مریم رجوی روی ترامپ بیش از آنچه که فکرش را بکنید حساب کرده بود.حتی برای ترامپ هم تبلیغات انتخابی میکرد و فکر می کرد این همان معجزه ای است که می تواند با آن به قدرت برسد،از هرکسی بیشتر تربه او نزدیک بود و خلاصه درخوابهای خیال هایش خودش را رهبر ایران می دید.

دقیقا وقتی که عربستان سر ایران موضعگیری می کرد مریم رجوی و سران فرقه همین خیال و احساس را داشتندکه با صدام نشد ولی با سران عربستان دیگر قطعی است که اونجا هم عربستان به غلط کردن افتاد و از و هم آبی برای مریم قجر گرم نشد.

وقتی که دیدند ترامپ هم رفت دست از پا درازتر مثل برادرشان صدام به همان موقعیت قبلی ولی خیلی عقب تر، سران فرقه فکر میکردند با چاله میدانی بازی ترامپ و تحریم ها می تواند مردم ایران را تسلیم کنند و در این میان وطن فروشان ایران و ایرانی را غارت کنند.

دقیقا تمام حرفها و تحلیل های این فرقه مثل مسعود رجوی یکی درست از آب بیرون نیامد که مجبور می شد دروغ دیگری را سرهم کند تا اسیران  به خیال خام این فرقه باور کنند و باز به اسارت خود ادامه دهند.

حالا باید ببینیم مریم رجوی چه حیله ای در سر دارد که با آن می تواند چند روز دیگری سر اسیران را شیره بمالد بی گمان یکی را پیدا می کند و مثل مسعود چند ماهی سره آن نشست و بحث و عبور و از این حرفها تا آن موقع هم خدا بزرگ است راه دیگری را  پیدا می کند.

راستی چرا سران فرقه نمی توانند مثل ترامپ با بایدن رفتار کنند؟

وبراش تدارک ببینند شاید از ترامپ بهتر باشد برایشان حداقل این است که تا مدتی میتوانند اعضای ناراضی را فریب دهند اما اینبار دیگر نمی شود با این شوخی کرد سران فرقه برای به قدرت رسیدن به هر خس و خاشاکی چنگ میزنند بیگمان حتما اقدام کرده اند ولی سرشان به سنگ خورده است.

مریم قجر می داند که نه با تحریم و نه با شاخ و شنه کشیدن کسی نمی تواند با اراده مردم ایران شوخی کند اگر هم کسی بخواهد به ایران و ایرانی چپ نگاه کند جوابش مشت اهنی مردم ایران است و به همین خاطر فرقه رجوی هم سکوت کرده اند تا شاید فرجی حاصل شود.

عربستان روزهای اول هارت و پورت میکرد و میزنم ومی گیرم اما بعدش دید خواب بوده سازمان هم شیر شده بود و سنگ عربستان را به سینه میزد ولی دیری نگذشت که باد چرخ عربستان و فرقه هم خالی شد.

دیدن که کار هر خر نیست خرمن کوفتند،  گاو نر می خواهد و مرد کهن

که هیچ کدام از اینها را ندارند و مجبور شدن دوباره مثل کرم در لانه های خود بخزند البته باید به این فرقه گفت که خیالتان خام است بیستر از این نه خودتان و نه اعضای ناراضی را اذیت کنید زیرا شدنی نیست و این آرزو را به گور خواهید برد که روزی در ایران قدرت را به دست بگیرید.

لینک به منبع