علت اینکه مریم قجر،مردم سوریه را حمایت کرد چه بود؟

به نظر من خوب اینها از کشورشان رانده شده اند ودر حال جنگ هستند وجایی ندارند وبی پناه هستند وشما هم مدیون هستید اگر فکر کنید بخاطر این است که فردا پس فردا اگر گردهمایی چیزی بود از انها استفاده کند هیچ گربه ای در راه رضای خدا موش نمیگیرد.......Saeed Nasseri 09.16.52

------------------------------------------------------------------------------------------

سعید ناصری، انجمن یاران ایران، 26.03.2021

علت اینکه مریم قجر،مردم سوریه را حمایت کرد چه بود؟

به نظر من خوب اینها از کشورشان رانده شده اند ودر حال جنگ هستند وجایی ندارند وبی پناه هستند وشما هم مدیون هستید اگر فکر کنید بخاطر این است که فردا پس فردا اگر گردهمایی چیزی بود از انها استفاده کند

خوب شاید هم خنده دار باشد وبگویید هیچ گربه ای در راه رضای خدا موش نمیگیرد دقیقا همین است اگر به گردهمایی های این فرقه نگاه گنید میبینید که نیمی سیاپوست ونیمی عرب ونیمی دیگرش افغان ها هستند

بدون شک گردهمایی بعدی نیمی تکمیلی ان هم همین سوری ها هستند وسران فرقه انها را به اسم هواداران خودش چندین برابر اعلام میکند به همین خاطر از همین الان اماده سازی میکند برایشان کلان کلان خرج میکند تا انها را نمک گیر کند وفردا برای فرقه پرچم بلند کنند وانها را به اسم هواداران ایرانی در سایتهای دروغین خودش خرج کند

شما به این تصویر نگاه کنید که ایا یک ایرانی در ان دیده میشود دقیقا به همین منظور است که مریم رجوی سوریها را به شام دعوت میکند هرچند که سوری ها نمیدانند که عاقبت این مهمانی ها وخرج کردن های کلان برای چیست ؟blacks in mojahedin

البته این روزها فرقه رجوی به هر خار وخاشاکی برای ادامه دادن چنگ میزنند زیرا بهتر از فتوشاپ کردن است که صدای همه در امده بود وسران فرقه مجبور میشدند که دروغی سر هم کنند اما باز دیری نخواهد گذشت که مثل عربها وسیاه پوست ها وافغان ها صدای سوری ها هم در خواهد اومد ومثل بقیه از صد متری انها هم رد نخواهند شد هرچند که برای این فرقه یک روز هم یک روز است مثل جریان دروغ وفریب اعضای خودش که حتی برای نگاه داشتن انها برای یک ساعت هم دروغی سر هم میکنند چه برسد به اینکه برنامه ای برای چند ماه سایتهایش فراهم میکند

به همین منطور است که مریم رجوی انها را به شام ودادن مقداری پول به سمت خودش میکشد طبل تو خالی یعنی همین