06242021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 24 جون 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

سرنوشت محتوم فرقه ها از جمله مجاهدین خلق

رجوی تا سی خرداد 1360 تا میتوانست نیرو جذب کرد و پس از شروع جنگ مسلحانه و کشته شدن هزاران نفر از هر طرف اعلام کرد باید همه هوادارانش از ایران خارج شوند و به سرزمین موعود عراق روانه شوند و سپس مسعود رجوی در بیابانهای عراق شهر رویائی خود را ساخت.........Mansour Nazari 01

----------------------------------------------------------------------------

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم مارس 2021

سرنوشت محتوم فرقه ها از جمله مجاهدین خلق

در طول تاریخ فرقه ها همیشه یکی از معضلات اجتماع وانسانها بوده اند ، از انجا که ساختار فرقه ها بسیار پیچیده و ازطرفی دسترسی شفافی به ماهیت ومناسبات حاکم بر تشکیلات فرقه ها وجود ندارد شناخت واقعی از انها با پیچیدگی های زیادی مواجه بوده است ، ازسوئی دیگر مهمترین چالش فرقه ها نیزدور نگه داشتن قربانیان از جامعه وخانواده است تا بدین ترتیب  حلقه اتصال وارتباط قربانیان با دنیای بیرون از فرقه قطع شود و در مقابل همه این محدودیت ها  با شعارهای ارمان خواهانه وعشق به رهبرمعنوی فرقه ، قربانیان را درپایگاه های فرقه میخکوب کنند ، وباخلق تابو ،قربانیان را از جامعه و خانواده بهراسانند .

نکته بسیار شگفت انگیز اینجاست که تمام فرقه ها از یک الگوی رفتاری پیروی میکنند و ساختار مناسبات و تشکیلات آنها دقیقا با هم برابری میکند. برای مثال در اینجا فرقه جیم جونز را با مجاهدین خلق مقایسه میکنیم 

جیم جونز رهبر یک گروه مذهبی در ایالت ایندیانا در امریکا بود. در شرایطی که جامعه امریکا از تضاد بین سیاه و سفید رنج میبرد و تبعیض نژادی بیداد میکرد، جیم جونز با شعار برابری سیاه و سفید توانست تعدادی از مردمی که از این تبعیض نژادی به تنگ امده بودند را جذب خود کرده و این گروه کوچک را کم کم بزرگتر کند. او با سخنرانی در ایالت های دیگر توانست بخشی از مردم را جذب افکار به ظاهر مترقی خود کند. بستر  وشرایط  اجتماعی حاکم به وی کمک میکرد تا جذب قربانیان با اشتیاق خود قربانیان صورت گیرد.gults 001

اما گذری بیاندازیم به رفتار مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب ایران، در شرایطی که انقلاب ایران به پیروزی رسیده بود و تازه از ستم سلطنت پهلوی خلاص شده بود، مجاهدین خلق با شعار آزادی وعدالت و مبارزه با امپریالیزم بستر مناسبی یافتند تا با این شعارها  شیفتگان آزادی وعدالت و مبارزه با امپریالیزم را در بستر فراهم شده جذب خود کنند. بخش زیادی از جوانان ایرانزمین از جمله من قربانیان این جریان بودیم . تا اینجای کار جیم جونز و رجوی از هوش ضد انقلابی خود بهره جستند و قربانیان نخستین خود را جذب کردند اگر چه شعار جیم جونز و رجوی با هم تفاوت میکند اما محتوای حاکم برانها یکیست.

جیم جونز پس از جذب تعداد زیادی از عاشقان عدالت وبرابری سیاه و سفید اعلام کرد که دیگر این سرزمین جای ما نیست باید به سرزمین موعود برویم واز همانجا مهاجرت به سرزمینی دیگر در امریکای جنوبی در در کشوری کوچک به نام گویانا آغاز گشت. همه هواداران وعاشقان جیم جونز بار سفر بسته و خود را به جنگل های گویانا رساندند و سپس جیم جونز درحصار جنگل ها سرزمین موعود خودش را ساخت و به دور ان حصار کشید  و نامش را جونز تاون گذاشت .

مسعود رجوی تا سی خرداد 1360 تا میتوانست نیرو جذب کرد و پس از شروع جنگ مسلحانه و کشته شدن هزاران نفر از هر طرف اعلام کرد باید همه هوادارانش از ایران خارج شوند و به سرزمین موعود عراق روانه شوند و سپس مسعود رجوی در بیابانهای عراق شهر رویائی خود را ساخت با حصارهائی که از درون وبیرون زنجیر شده بود و نامش را گذاشت اشرف.

برگردیم به گویانا جائی که جیم جونز برای خودش حکمرانی میکرد. مدتی از تاسیس این شهر میگذشت اما قربانیان نمیتوانستند هیچ ارتباطی با بیرون برقرار کنند. تمام کسانی که از امریکا برای ملاقات فرزندانشان به گویانا میرفتند با در بسته مواجه میشدند وهیچ کس حق ملاقات نداشت وهیچ کسی هم حق خروج از این منطقه را نداشت. بر اثر فشار خانواده های قربانیان به دولت وقت امریکا که چرا اجازه ملاقات با اعضای خانواده شان در کمپ یا شهر جونز تاون داده نمیشود، دولت امریکا تسلیم فشارخانواده ها شده و یک سناتور به نام رایان را به همراه تعدادی خبرنگار به گویانا یا شهر جیم جونز میفرستد. سناتور رایان وخبرنگاران پس از دیدار از شهر ساخته شده جیم جونز اعلام میکنند که همه نفرات حاضر در کمپ یا شهر جونز تاون میگویند بودن در شهر جیم جونز یک رویاست و از آنجا راضی هستند.

به یاد داشته باشیم که رجوی بارها اعضای شورای باصطلاح مقاومت را با خبرنگاران از پیش مشخص شده به دیدار اشرف می آورد اما با حفاظت کامل و بدون آنکه خبرنگاران بتوانند با قربانیان ملاقات خصوصی داشته باشند و ماحصل چنین خیمه شب بازیهای رجوی نیز جنبه نمایشی داشته و میخواستند فشار خانواده ها را برای ملاقات از بین ببرند و به خودشان و حضورشان در عراق در شهر رجوی اعتبار بدهند و این در حالی بود که چند هزار قربانی مستقر در اشرف هیچ تماسی با خانواده شان نداشتند و بسیاری از خانواده ها از سرنوشت فرزندانشان بی اطلاع بوده اند. برگردیم به گویانا.

خانواده های قربانیان فرقه جیم جونز حاظر به پذیرش سخنان سناتور رایان فرستاده امریکا نمیشوند و تحت فشار خانواده ها دولت امریکا می پذیرد که پس از چند ماه دوباره سناتور رایان را به همراه خبرنگاران به شهر جیم جونز بفرستد اما این بار برخلاف دور اول دیدار تعدادی از قربانیان دست نوشته هائی را بصورت مخفیانه به سناتور رایان و خبرنگاران میدهند. زمانی که سناتور رایان وخبرنگاران قصد خروج از گویانا را داشتند توسط باندهای مخوف ترور جیم جونز به رگبار بسته شده و کشته میشوند. ساعتی پس از این واقعه جیم جونز تمام قربانیان را در اردوگاه و یا شهر جونز تاون جمع میکند و میگوید … با شرافت بمیرید، زندگی تان را با شرافت از دست بدهید، زندگی تان را با اشک وعذاب از دست ندهید، مرگ بهتر از ده روز زنده ماندن در این دنیاست ………اول کودکان و بعد خودتان سیانور بخورید تا با هم بمیریم.

پس از دو ساعت شهر جیم جونز مملو از جنازه شده بود هشتصد انسان  کوچک و بزرگ در کنار هم آرمیده بودند تا رویاهای یک بیمار روانی محقق شود.

اما ما نیز باید بیاد بیاوریم زمانی که مسعود رجوی میتوانست پس از سرنگونی صدام حسین همه قربانیان را از عراق خارج کند اما اینکار را نکرد تا نزدیک به بیش از دویست کشته و هزار مجروح و معلول به جای بگذارد و خودش از معرکه بگریزد و البته از یاد نمیبریم پدران ومادرانی که وقتی برای ملاقات فرزندانشان به شهر رجوی رفتند چگونه با سنگ و فلاخون به جان خانواده ها افتادند و تعدادی از آنها را مجروح کردند.

نوشته حاظر بصورت خیلی فشرده و خلاصه نوشته شده است بسیاری از سخنان جیم جونز برای قربانیان وجود دارد که دقیقا با کمی پس و پیش با سخنان مسعود رجوی برابری میکند.

آنچه ما می آموزیم این است. وقتی بستر فراهم شود هر بی سر پائی که حتی از عهده خودش هم بر نمی آید میشود رهبر. همچون مسعود رجوی که تمام عمرش را از زمانی که وارد دنیای سیاست و مبارزه شده همیشه در حال فرار بوده است. بنگیریم چگونه یک بیمار روانی همچون جیم جونز یا رجوی  دهها هزار نفر را به کشتن دادند و بسیاری از خانواده ها را متلاشی کردند.

به امید روزی که قربانیان فرقه رجوی بتوانند به سلامت به جامعه بازگردند و طعم شیرین زندگی  و آزادی را دوباره احساس کنند.