سران فرقه رجوی بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی علی رغم شعر و شعار های پ

ر طمطراق و پوچ توخالی مقاومت و صدور  انواع و اقسام فراخوان های تکراری و مضحک مثل چهارشنبه سوری در همه زمینه‌ها در سالی که گذشت شکست خورده و يک گام به فروپاشی کامل نزدیکتر شده است و احتمالا سال جدید به عمر ننگین و سراسر خیانت و جنایت خود و حیات خوار و خفیف و خائنانه اش مهر پایان خواهد زد. 

بله دوستان همانطور که عرض کردم سالی که گذشت سالی سراسر شکست در همه زمینه‌ها بود  . از جمله این شکست ها: 

بی توجهی دولت آلبانی به‌ آنها بعد از پنج سال که‌ از اقامت شان در آن کشور می گذرد و ندادن امکانات جدید به‌ این گروه تروریستی و همچنین بی توجهی مردم آلبانی به‌ این گروه و بی زاری آنها از حضور این مهمان ناخوانده 

جلوگیری دولت فرانسه از فعالیت های مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی در فرانسه از جمله برگزار مراسم سالانه بزرگداشت سالروز ترور و خشونت در پاریس که‌ مجبور شدند این مراسم را در کمپ خودشان در آلبانی برگزار نمایند 

در زمینه نیرویی هم نه تنها نتوانسته از ریزش نیرویی جلوگیری کند بلکه جداشدگان هم چه در آلبانی و چه در جاهای دیگر علیه این گروه و سران شان درخواست محاکمه کرده اند و خانواده های نیروهای سازمان هم فرخوان بين المللی داده اند و کارزاری برای ملاقات با عزیزان شان که در زندان این گروه تحت عنوان اشرف سه گرفتار هستند را شروع کرده اند که امسال هم ادامه خواهد داشت تا به خواسته های بر حق شان مبنی بر ملاقات با عزیزان شان برسند. 

در زمینه های اجتماعی هم که این گروه خیلی تلاش کرد که حوادث آبان ۹۸ در سال ۹۹ تکرار شود ولی در این زمینه هم شکست خورده و حساب ویژه ای که در زمینه اعتراضات صنفی مردم باز کرده بود پوچ و توخالی از آب در آمد. 

اما مهمترین شکست این گروه تروریستی در سالی که گذشت باخت ترامپ بود که این گروه روی بردش و ادامه سیاست های جنگ افروزانه و ضد ایرانی اش حساب ویژه باز کرده بود ولی همه خواب و خیال های شان پوچ و توخالی از آب در آمد. و اين گروه که استراتژی شکست خورده ترور و خشونت خود را به‌ استراتژی جنگ طلبانه و فشار حداکثری دولت ترامپ گره زده بود و امیدوار بود که دولت ترامپ وارد جنگ با ایران شده و دولت ایران را سرنگون کند و حکومت را در يک سینی طلایی تقدیم ایشان کند ولي همانطور که امید بستن سازمان به جنگ ایران و عراق فایده‌ای برای شان نداشت امید بستن به سیاست های ضد ایرانی و جنگ طلبانه ترامپ هم فایده‌ای نداشت و باز هم این سیاست آویزان شدن سازمان به قدرت های خارجی برای تحقق شعار سرنگونی شکست خورده است ولی سران فرقه و بطور خاص رهبری اش عبرت نمی گیرد و همچنان به این سیاست حزب باد بودنش ادامه مي دهد و درست به همین دلیل است که سال ۱۴۰۰ سالی است که این گروه تروریستی با سرعت به سمت فروپاشی کامل خواهد رفت.