04112021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 11 آوریل 2021 7am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

انقلاب مریم و بوی گند زرق وبرق بورژوازی

مسعود رجوی ومریم وسران فرقه فکر نمیکردند که روزی این اتفاق بیفتد وهمه از عراق اخراج شوند وبه همان زرق وبرقهای بورژوازی پناه ببرند به خیال خام خودشان که سرنگون میکنند وفردا پس فردا قدرت را درایران به دست میگیرند اما دیری نگذشت که جایگاه ابدی فرقه همان اروپا وبوی گند بورزوازی شد...........Homayoun Kohzadi

---------------------------------------------------------------------------------------

همایون کهزادی انجمن یاران ایران،سوّم،آوریل،۲۰۲۱

انقلاب مریم و بوی گند زرق وبرق بورژوازی

مسعود رجوی همیشه در نشستهای خودش از بوی گند بورژوازی حرف میزد ومیگفت حتی وقتی حرفش را هم میزنم حالم بهم میخورد وساعتها دراین مورد حرف میزد که این اشغالهای بورژوازی را از ذهنتان بیرون کنید وحتی یک لحظه هم به ان فکر نکنید زیرا در دنیای بورزوازی فقط زرق وبرق وطبل تو خالی است وتنها چیزی که در انجا تبلیغ میشود فقط حرفهای جنسی فکر کردن به این تفکرات کثیف است البته این حرفها فقط زمانی گفته میشد که یکی یا چند نفر از اعضای فرقه درخواست جدا شدن را داده ویا زمانی که وضعیت تشکیلاتی به جایی کشیده میشد که کسی دوست نداشت بماند وحوصله همه سر رفته بود از این حرفهای تکراری مسعود رجوی مثالهایی میزد که فکر میکند در اروپا چه خبر است.

همین خواهران وبرادران شما که در خارج از کشور مالی اجتماعی میکنند فقط با انقلاب خواهر میتوانند دوام بیاورند فکر نکنید که در اشغال خونه های بورزوازی هلوا پخش میکنند نه خوب این تناقضی بزرگ بود برای همه اگر بد است پس چرا دفتر شورای ملی مقاومت در فرانسه است اگر بد است چرا نصف اورسورواز را که مقر اصلی مریم است را خریده اند اگر بد است چرا خودش روز اول که فرار کرد رفت فرانسه وهزاران اگر دیگر اما بعد از حمله امریکا به عراق دیدیم همین بوی گند بورزوازی که حالشان بهم میخورد از ان شد خانه دوم سران فرقه وشخص مسعود ومریم واورسورواز شد شهر خواهر مریم وهمه سران وفرماندهان بالای فرقه اقامت فرانسه دارند وخانه خریده اند ودر عشق حال هستند

خوب البته مسعود رجوی ومریم وسران فرقه فکر نمیکردند که روزی این اتفاق بیفتد وهمه از عراق اخراج شوند وبه همان زرق وبرقهای بورژوازی پناه ببرند به خیال خام خودشان که سرنگون میکنند وفردا پس فردا قدرت را درایران به دست میگیرند اما دیری نگذشت که جایگاه ابدی فرقه همان اروپا وبوی گند بورزوازی شد راستی چرا مرگ برای همسایه خوب است چطور زمانی ,  اخ ,  بود ولی الان شهر مریم واشرف سه در ان ساخته شده وکسی هم هیچ اعتراضی ندارد ونمیگوید بوی گند میدهد د درست مثل جریان انقلاب خواهر مریمشان برای همه بد وممنوع بود وهمه باید طلاق میدادند ولی مسعود خودش ازدواج مجدد میکند خوب به نظر شما قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را خوب همه میدانستند که این حرفها فقط برای فریب وگول زدن ادمهاست ولی خوب از ترس کسی نمیتوانست به زبان بیاورند

میخواهم بگویم در کل سازمان فکر میکرد بقیه پخمه هستند ونمیفهمند خیر اگر نیم درصد ازادی بیان به ادمها میدادین می فهمیدند که کی پخمه است وکی نمی فهمد نتیجه دروغ ها وبستن ادمها فریب و وعده های توخالی شد  این.