جرائم و تخلفات مجاهدین خلق در آلبانی پایان ندارد

شبکه تلویزیونی تاپ چنل Top Channel در آلبانی به تاریخ 30 ژانویه 2022 گزارشی با عنوان “تحقیق در مورد پول های مجاهدین خلق – 48 انتقال پول به مبلغ بیش از 1 میلیون یورو به دلیل کتمان درآمد مورد بررسی قرار گرفت” منعکس نمود......Top Channel Mek 202201

--------------------------------------------------------------------------

عاطفه نادعلیان انجمن نجات مرکز تهران 12 بهمن 1400

جرائم و تخلفات مجاهدین خلق در آلبانی پایان ندارد

سازمان مجاهدین خلق، "تهدید امنیتی" برای کشور آلبانی

شبکه تلویزیونی تاپ چنل Top Channel در آلبانی به تاریخ 30 ژانویه 2022 گزارشی با عنوان “تحقیق در مورد پول های مجاهدین خلق – 48 انتقال پول به مبلغ بیش از 1 میلیون یورو به دلیل کتمان درآمد مورد بررسی قرار گرفت” منعکس نمود. در این گزارش آمده است که “کمک های مالی به سازمان مجاهدین خلق که از سال 2013 به آلبانی آمده اند توسط پلیس و دادستانی تحت بررسی قرار گرفته است” .

این گزارش عنوان می دارد که “برای رفع هر گونه ابهام در مورد درآمد مجاهدین خلق، شاهد پرونده رضا جوکار (علیرضا باقرزاده رفسنجانی- قاسم) توضیح می دهد که چگونه دو شرکت در آلبانی افتتاح شد که به عنوان چتر برای ممانعت از افشای اهداکنندگان پول استفاده می شد، زیرا جان آن ها توسط رژیم ایران به خطر می افتد. شاهد پرونده افزود: شرکت های تجاری ثبت شده در سازمان مالیاتی هیچ گونه فعالیتی انجام ندادند اما به پیشنهاد مقامات آلبانیایی درخواست شد تا انتقال وجوه مستقیماً انجام نشود. رضا در ادامه توضیح می دهد که هویت اهداکنندگان به دلیل خطر آزار و شکنجه محرمانه است و ذینفعان این وجوه از آن برای هزینه ها و ساخت کمپ در مانزا استفاده می کنند.”Top Channel Mek 202201

شبکه تلویزیونی تاپ چنل

در ادامه مطلب آمده است: “این هشدار در سال 2019 توسط اداره مالیات صادر شد که پرونده را به دادستانی ارجاع داد. در مجموع، مقامات آلبانی 48 انتقال به مبلغ بیش از 1 میلیون یورو را تأیید کردند”.

در این گزارش از قول دادستان انیسا قیلیمی مطرح گردیده است که: “جامعه ایرانی (منظور مجاهدین خلق) از حمایت ویژه برخوردار است و هرگونه اقدام یا موضوع امنیتی (در خصوص آنان) زیر نظر سفارت آمریکا و ملل متحد انجام می شود.”

موضوع کاملاً روشن است. پرونده یک پولشویی و کمک های میلیونی مالی بدون مشخص بودن منشأ از جانب دشمنان ایران و فرار از مالیات توسط مجاهدین خلق در آلبانی، با دخالت سفارت آمریکا و نمایندگان ملل متحد به بهانه “تهدیدات امنیتی” و تحت عنوان “حمایت ویژه” به راحتی بسته و کنار گذاشته می شود.

سالیان سال است که فرقه رجوی از ترفند “تهدیدات امنیتی” و از “حمایت ویژه” دشمنان ایران نهایت سوءاستفاده را برای قاچاق انسان و مواد مخدر و سلاح و همچنین برای پولشویی و فرار از پرداخت مالیات و مشخص نبودن منشأ پول های به دست آمده و همچنین فراتر از آن برای نقض اولیه ترین حقوق انسانی اعضا و ممانعت از ارتباط آنان با خانواده هایشان استفاده می کند. در سالیان گذشته در اروپا نیز سازمان مجاهدین خلق استفاده غیرشفاف و غیرقانونی از ارگان های خیریه ای پوششی را همیشه به “تهدیدات امنیتی” مصادره می کرد و از پاسخگویی معاف می شد.

بالأخره دولت آلبانی بابت چشم پوشی از نقض قوانین توسط مجاهدین خلق ضرر خواهد کرد و اعتبار خود به عنوان یک کشور اروپایی را از دست خواهد داد، چرا که یک “تهدید امنیتی” جدی را در خاکش پرورش می دهد. کما این که تمام دولت های عراق یکی پس از دیگری بعد از سقوط صدام حسین متوجه شدند که وجود و حضور فرقه رجوی که اعضای مغزشویی شده خود را وادار به انجام هر جرم و جنایتی می کند بدترین “تهدید امنیتی” است.