05212022شنبه
Last updateجمعه, 20 می 2022 10am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

کتاب سوم انتشارات آسیلا هم چاپ شد

کتاب سوم انتشارات آسیلا هم چاپ شد......Asila koran 001

-------------------------------------------

انجمن آسیلا آلبانی تیرانا هشتم آوریل 2022

کتاب سوم انتشارات آسیلا هم چاپ شد
جز سی ام قرآن کریم به زبان آلبانیاییAsila koran 01

Asila koran