09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

توزیع هزاران بروشور در ویلپنت و پاریس-انجمن یاران ایران

 انجمن یاران ایران در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ در پاریس، پس از تدارک و اجرای نشست و گردهمایی اعتراضی موفق در جهت افشا نمودن مناسبات، علنی نمودن جنایات، برجسته نمودن فعالیتهای ضد بشری و شناساندن بیش از پیش فرقه رجوی در اروپا و علی الخصوص فرانسه، در روزهای ۲۲،۲۳ و ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴، اقدام به تهیه و توزیع چند هزار بروشور، پوستر و تراکت هایی که قویاً …

-----------------------------------------------------------

انجمن یاران، پاریس، بیست و هفتم ژوئن 2014

توزیع هزاران بروشور در ویلپنت و پاریس-انجمن یاران ایران

انجمن یاران ایران در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ در پاریس، پس از تدارک و اجرای نشست و گردهمایی اعتراضی موفق در جهت افشا نمودن مناسبات، علنی نمودن جنایات، برجسته نمودن فعالیتهای ضد بشری و شناساندن بیش از پیش فرقه رجوی در اروپا و علی الخصوص فرانسه، در روزهای ۲۲،۲۳ و ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴، اقدام به تهیه و توزیع چند هزار بروشور، پوستر و تراکت هایی که قویاً نشان دهنده ماهیت ضدبشری فرقه رجوی، است نمود.

توزیع بروشورها و پوسترها در سطحی گسترده و با مسوولیت انجمن یاران ایران وهمکاری انجمن فریاد آزادی در نقاط مختلف شهرستان ویلپت و نقاط مهم شهر پاریس از جمله در میدان تروکادرو، میدان سنت میشل و محله ۱۵ ام پاریس با هدف افشای تهدید بالقوه “فرقه رجوی” در کشور فرانسه انجام شد.

تقابل زمان توزیع این بروشورها با برگزاری خیمه شب بازی سالانه مجاهدین در شهر ویلپنت که با اجیر کردن سیاهی لشگرهای کشورهای مختلف انجام می شود، ضعف و تهی بودن هرچه بیشتر مجاهدین را نشان داد.

استقبال بینظیر شهروندان از این اقدام و تقاضا برای توضیح هرچه بیشتر از فرقه رجوی ، پژواک مثبت و موثر این کار بود و انجمن یاران امیدوار است با کمک تمامی شما که به خیانتها و جنایات آشکار و پنهان مجاهدین،

پی برده اید، بتواند هرچه بیشتر به فعالیتهای افشاگرانه خود ادامه دهد.

در این رابطه تعدادی تصاویر از این دسته از فعالیتهای انجمن یاران تهیه شده که با توجه به کثرت آنها، در چند مرحله منتشر می گردد.

 2

 3

 4

به امید محو فرقه رجوی