10202020سه شنبه
Last updateسه شنبه, 20 اکتبر 2020 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

تظاهرات بزرگ جداشدگان در میدان سنت میشل پاریس و حمله چماقداران رجوی

روز گذشته 22 ژوئن 2012 در میدان سن میشل پاریس تظاهرات و آکسیون باشکوهی در اعتراض به حضور مریم قجرعضدانلو و برخی دیگر از رهبران فرقۀ تروریستی رجوی در فرانسه و در هشدار به حضور چنین فرقه خطرناک مذهبی که می تواند امنیت آینده این کشور را به خطر بیندازد به انجام رسید.

---------------------------------------------------------------------------

فریاد آزادی، بیست و سوم ژوئن 2012
تظاهرات بزرگ جداشدگان در میدان سنت میشل پاریس و حمله چماقداران رجوی

روز  22 ژوئن 2012 در میدان سن میشل پاریس تظاهرات و آکسیون باشکوهی در اعتراض به حضور مریم قجرعضدانلو و برخی دیگر از رهبران فرقۀ تروریستی رجوی در فرانسه و در هشدار به حضور چنین فرقه خطرناک مذهبی که می تواند امنیت آینده این کشور را به خطر بیندازد به انجام رسید.

متعاقباً، از آنجایی که مریم قجرعضدانلو به هیچوجه تاب تحمل چنین آکسیونها و افشاگریهایی را ندارد، پیشاپیش برای برهم زدن تظاهرات اقدام نمود که در این راستا تعدادی از چماقداران تروریست خود را با طراحی لازم به صحنه فرستاد تا پیش از شروع آکسیون با ایجاد بلوا و خونریزی جلوی افشاگری جداشدگان خویش را بگیرد. برای اینکار دهها تن از نیروهای فدایی و خطرناک خویش را که قبلا در جریان خودسوزی دست اندرکار بودند به همراه تجهیزات لازم فیلمبرداری و ضرب و شتم به منطقه گسیل داشت. این نیروها در پوش عده ای توریست (که در واقع تروریست بودند) در سراسر منطقه پراکنده شده و هر کدام به صورت تکی و یا تیمی به کار جاسوسی پرداختند. به محض ورود گروههای اول جداشدگان به منطقه، این چماقداران اعزامی از اور-سور-اواز که مستمر از طریق فرمانده خود با مریم قجرعضدانلو در تماس بودند، به فرمان وی اقدامات ایضایی خویش برای آشوب و بلوا و ضرب و شتم نفرات را آغاز نمودند.

هدف غایی این گروه بر هم زدن آکسیون و جلوگیری از شکل گرفتن آن بود اما برای اینکار تاکتیکهایی اتخاذ نموده بودند می توان آنرا در محورهای زیر خلاصه نمود:

الف: فحاشی و عربده کشی برای تحریک جداشدگان تا به سمت آنها حمله کنند و بعد از این صحنه ها فیلمبرداری نموده و قضیه را برعکس جلوه دهند که گویی جداشدگان به نیروهای چماقدار فرقه حمله نموده اند.

ب: بعد از اینکه متوجه شدند تاکتیک فوق کارآیی ندارد و هیچکدام از جداشدگان با این عربده کشی ها تحریک نمی شود، تلاش نمودند با استفاده ابزاری از یک زن بددهان و خشن و مهاجم که مدام با حالتی تأثر برانگیز و در عین حال مضحک به افراد مختلف حمله می کرد، جداشدگان را به واکنش وادار نموده و با گرفتن عکس و فیلم تبلیغات گسترده براه اندازند و بگویید جداشدگان یک زن مجاهد را در میان خود گرفته و کتک زده اند.

پ: وقتی این بازیها هم نتیجه نداد، چماقداران دستور اجرای طرح شماره 3 را دریافت نمودند که حمله گروهی به جداشدگان برای وادار کردن آنان به واکنش متقابل و وارد شدن پلیس و دستگیر کردن جداشدگان و برهم زدن آکسیون بود. اما اینکار نیز جواب نداد و جداشدگان از فرقه رجوی که این ترفندها را دریافته بودند با وجود اینکه مدام زیر ضرب و شتم قرار می گرفتند، اما جز در یکی دو نمونه برای دفاع از خود هیچکار دیگری انجام ندادند و همچنان تحمل می کردند.

ناگفته نماند که پلیس های لباس شخصی به طور دائم حرکتها را در نظر داشتند و به پلیس ضدشورش اطلاع داده بودند تا به محل اعزام شود.

ت: در آخرین مرحله، چماقداران رجوی با شدت هرچه تمام تر به جداشدگان حمله نموده و با استفاده از انواع ابزار در دسترس مثل پنجه بکس و صندلی های مربوط به رستورانها و غیره، افراد را زیر ضرب و شتم قرار دادند و به این ترتیب جداشدگان که قصد درگیری نداشتند، چندصدمتر از منطقه اصلی دور شدند. این ترفند جداشدگان باعث شد که کلیه تروریستها به منطقه ای دورتر کشیده شده و محل اصلی برای ورود جداشدگان دیگر که همچنان از شهرهای مختلف به منطقه می آمدند امن شود و آنها بتوانند میزهای کتاب خود را برپا نمایند و در عین حال تروریستهای رجوی با پیشروی خود در محلی پوشیده تر به دام پلیس ضدشورش بیفتند که به منطقه رسیده بودند. پلیسهای ضدشورش تمامی این چماقداران قداره بند اعزامی از سوی مریم قجرعضدانلو را دستگیر نموده و بداخل خودروهای حمل مجرمان منتقل نمودند.

گزارشات مختلفی در این رابطه در سایتهای مختلف و فیسبوک انتشار یافته است. سایت فریاد آزادی، بخشی از رخدادها را که در کلیپهای مختلف جمع آوری نموده بود به صورت منسجم در یک کلیپ آماده ساخته و در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهد. در این ویدیو صحنه های حمله و هجوم چماقداران به تصویر کشیده شده است و در ادامه سخنان خانم بتول سلطانی نیز در مورد چگونگی مورد ضرب قرار گرفتن توسط چندین تروریست را خواهید شنید. بخشهایی از آکسیون اعتراضی هم در پایان این کلیپ گنجانیده شده است:

St Michel