پیام راحله ایران پور، خواهری دلسوخته به مناسبت زاد روز برادرش

iranpor 1 200 200

مادر و پدرم امروز در حصر خانگی چهار ماهه که کرونا سالمندان و دردمندان را به آن دچار کرده است در زاد روز پسرشان سیر گریسته بودند

--------------------------------------------------------------

پایگاه خبری-تحلیلی فراق - 28 جولای 2020

پیام راحله ایران پور، خواهری دلسوخته به مناسبت زاد روز برادرش: آه جگر سوز / نفرین خدا بر کارگزاران پلید فرقه رجوی

راحله ایران پور، خواهر دل سوخته یکی از اسیران فرقه رجوی به مناسبت زاد روز برادرش، پیامی منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، پیام خانم ایران پور به «رضا»، برادر اسیرش در فرقه رجوی را در زیر می خوانید:

مادر و پدرم امروز در حصر خانگی چهار ماهه که کرونا سالمندان و دردمندان را به آن دچار کرده است در زاد روز پسرشان سیر گریسته بودند.
خواهر بزرگم همیشه می گوید آه در کائنات گم نمی شود.
این آه جگر سوز برخاسته از سینه تنگی که ۱۸ سال است غم ندیدن فرزندی را در خود دارد. کی و کجا در دامان مریم رجوی خواهد پیچید تا چون جادوگر قصه های کودکی دود شود و فرزندان از زندان فمر و جسم او آزاد شوند و باز به آغوش خانواده ها برگردند؟ نفرین خدا بر کارگزاران پلید سازمان مجاهدین خلق که دستاوردی جز سوزاندن دل های بسیار نداشته اند.