09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

کمک کنید بعد از 40 سال خبری از معصومه و مریم بانو ترابی بگیریم

من و خانواده ترابی از شما درخواست داریم تا شرایطی بوجود آورید که بتوانیم بعد از گذشت 40 سال، از سلامت جسمی و روحی خواهرانمان مطلع شده ...

14 مرداد 1399

کمک کنید بعد از 40 سال خبری از معصومه و مریم بانو ترابی بگیریم

درخواست کمک خانواده ترابی از نخست وزیر محترم کشور آلبانی

اینجانب نادعلی ترابی هستم که متاسفانه خواهران من به نامهای معصومه و مریم بانو ترابی با حیله های سران سازمان مجاهدین خلق گرفتار آنها شده و هم اکنون بیش از 40 سال است که در اسارت ذهنی و عینی سرکردگان سازمان مجاهدین خلق بنام مسعود و مریم رجوی می باشند.
جناب ادی راما
من و خانواده ترابی از شما درخواست داریم تا شرایطی بوجود آورید که بتوانیم بعد از گذشت 40 سال، از سلامت جسمی و روحی خواهرانمان مطلع شده و با آنها ملاقاتی آزاد با حضور مسئولین بین المللی یا حداقل یک ارتباط تصویری داشته باشیم و در این خصوص از شما و دولت آلبانی درخواست کمک داریم.
با تشکر
نادعلی ترابی