06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آرشیوجزوات و بیانیه های مجاهدین

آرشیوجزوات و بیانیه های مجاهدین
---------------------------------------------------------------------
 

آرشیوجزوات و بیانیه های مجاهدین

 

- احتضارامپراطوری دلار     به فارسی                         PDF

- احتضارامپراطوری دلار      به انگلیسی                      PDF

- اقتصاد به زبان ساده                                             PDF

- ارتجاع چیست؟                                                   PDF

- استثمار ( سعید محسن)                                          PDF

- اصول مخفی کاری                                              PDF

- برنامه موقت شورای ملی مقاومت                             PDF

- چشم انداز پرشور                                              PDF

- هوشیاری انقلابی                                                PDF

- خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع؟ پیام مسعودرجوی   PDF

- سه گزارش                                                      PDF

- عاشورا (خیابانی)                                              PDF

- ملیتها و مسئله خلق کرد در ایران                            PDF

- شناخت                                                          PDF