06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آرشیو مصاحبه های تلویزیون مردم - 2020/1399

 YouTube iconبرنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

---------------------------------------------------------------------------

برنامه های زنده مصاحبه با "جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین" در تلویزیون MardomTv.com

  

  جمعه 25 دسامبر 2020 / 5 دی ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده

 

 جمعه 18 دسامبر 2020 / 28 آذرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان

 

 جمعه 18 دسامبر 2020 / 28 آذرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی

 

 جمعه 18 دسامبر 2020 / 28 آذرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادوارد ترمادو

  

 جمعه 18 دسامبر 2020 / 28 آذرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی

 

 جمعه 11 دسامبر 2020 / 21 آذرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علیرضا نصرالهی

 

 جمعه چهارم دسامبر 2020 / 14 آذرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده

 

 جمعه 27 نوامبر2020 / هفتم آذرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرامحمد نژاد

 

 جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟  

 

جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای  Gjergji Thanasi - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟  

 

 جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادوارد ترمادو - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟  

 

 جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم Anne Singleton - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟  

 

 جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا صادقی جبلی - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟   

 

جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مسعود خدابنده - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟  

 

 جمعه 20 نوامبر2020 / 16 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای  Olsi Jazexhi - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟ 

  

 جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای سینا طوسی - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟ 

 

 جمعه 20 نوامبر2020 / 30 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم Migena Bala - موضوع بحث: آیا رفتن ترامپ پایان مجاهدین هست؟  

 

 جمعه 13 نوامبر2020 / 23 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی


جمعه 6 نوامبر2020 / 16 آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


جمعه 30 اکتبر2020 / نهم آبان ماه 1399 - پخش ویدیوی مستند ادوارد  


جمعه 30 اکتبر2020 / نهم آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمدرزاقی 


جمعه 23 اکتبر2020 / دوم آبان ماه 1399پیام خواهر برات ربیعی به برادر اسیرش درفرقه رجوی در آلبانی


جمعه 23 اکتبر2020 / دوم آبان ماه 1399 - پیام آقای فرهادربیعی فرزند برات ربیعی به پدر اسیرشان درفرقه رجوی در آلبانی 


جمعه 23 اکتبر2020 / دوم آبان ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای فرهاد ربیعی فرزند برات ربیعی اسیر در فرقه رجوی از ایران 


جمعه 16 اکتبر2020 / 25 مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز از آلبانی 


جمعه 9 اکتبر2020 / 18 مهرماه 1399 -پیام ویدیوئی خانواده پورحسن از گیلان به عزیزشان اسماعیل پورحسن اسیر در اردوگاه مانز مجاهدین در آلبانی


جمعه 9 اکتبر2020 / 18 مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامعلی میرزایی از آلبانی 


جمعه دوم اکتبر2020 / 11 مهرماه 1399  - پیام ویدئویی سیدسعیدعلویان ازخوزستان به برادرش سیدهادی علویان اسیر در اردوگاه مانز مجاهدین درآلبانی 


جمعه دوم اکتبر2020 / 11 مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای جهاد مطوری  برادر ولید مطوری اسیر در فرقه رجوی در آلبانی از ایران 


جمعه 25 سپتامبر 2020 / چهارم مهرماه 1399 - پخش ویدیوی تظاهرات بزرگ جداشدگان در میدان سنت میشل پاریس و حمله چماقداران رجوی  


  جمعه 25 سپتامبر 2020 / چهارم مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان از آلبانی 


  جمعه 18 سپتامبر 2020 / 28 شهریورماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای احسان بیدی از آلبانی